Indeks tematyczny


Budynki KUL
Biblioteka Uniwersytecka (ul. Chopina 27)
 • Adamczuk Arkadiusz, Kasiura Iwona, Zygmunt Klukowski - żołnierz i bibliofil, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Chwalewski Franciszek, Sekcja Czytelni [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Gustaw Romuald, Rola i znaczenie Biblioteki [KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Chopina 27, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Jaźwierska Jadwiga, Z dziejów przebudowy gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 2007, t. 55, z. 4.
 • Kunowska Maria, Sekcja Starych Druków [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Nowodworski Witold, Gmach Biblioteki [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4. UWAGI
  [ks. Idzi Radziszewski - s. 295-296; księgozbiór petersburski - s. 296; budynek przy ul. Dolnej Panny Marii - s. 296; dyrektor biblioteki i prace wewnętrzne biblioteki - s. 297; Szeliga-Szeligowska faktyczną kierowniczką biblioteki - s. 297; przyjmowanie studentek do prac bieżących - s. 297; zbiory biblioteki - s. 298; pomoc dla uwięzionych profesorów KUL - s. 298; przewiezienie materiałów (część zbiorów bibliotecznych, wydawnictwa TN KUL, archiwum uniwersyteckie) z gmachu do lokalu biblioteki by je uchronić od zniszczenia przez Niemców - s. 298; rękopisy prac Szeligi-Szeligowskiej - s. 298; notatki i zestawienia statystyczne dotyczące biblioteki i listy uczonych do Stanisława Ptaszyckiego - s. 298-299; Andrzej Wojtkowski - s. 299; Witold Nowodworski - s. 299; o. Romuald Gustaw - s. 299; utworzenie stałego personelu bibliotecznego - s. 299; przeniesienie zbiorów do gmachu na Szopena 27 - s. 299]
 • Słomkowski Antoni, Budowa domu przy ulicy Chopina 27 i biblioteki, [w:] Katolicki Uniwerstet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Szumił Halina Irena, Ćwierćwiecze Czytelni Teologicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1993, t. 62.
 • Warzeszak Józef, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982: rektor i odnowiciel KUL, teolog-rekolekcjonista, człowiek sumienia, Warszawa 1999. UWAGI
  [Biblioteka Uniwersytecka ul. Chopina 27 - s. 34-36]
 • Wiśliński Jan, Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów [BU KUL], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Wojtkowski Andrzej, Początki Biblioteki Głównej KUL, „Tygodnik Powszechny” 1955, R. 11, nr 47.

Biblioteka Uniwersytecka (ul. Dolna Panny Marii 4)
 • Dzierzkowska Danuta, Biblioteka Główna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego1918-1939, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, t. 8.
 • Jaźwierska Jadwiga, Biblioteka Uniwersytecka. Gmach przy ul. Dolnej Panny Marii 4, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Jaźwierska Jadwiga, Z dziejów przebudowy gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 2007, t. 55, z. 4.
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4. UWAGI
  [ks. Idzi Radziszewski - s. 295-296; księgozbiór petersburski - s. 296; budynek przy ul. Dolnej Panny Marii - s. 296; dyrektor biblioteki i prace wewnętrzne biblioteki - s. 297; Szeliga-Szeligowska faktyczną kierowniczką biblioteki - s. 297; przyjmowanie studentek do prac bieżących - s. 297; zbiory biblioteki - s. 298; pomoc dla uwięzionych profesorów KUL - s. 298; przewiezienie materiałów (część zbiorów bibliotecznych, wydawnictwa TN KUL, archiwum uniwersyteckie) z gmachu do lokalu biblioteki by je uchronić od zniszczenia przez Niemców - s. 298; rękopisy prac Szeligi-Szeligowskiej - s. 298; notatki i zestawienia statystyczne dotyczące biblioteki i listy uczonych do Stanisława Ptaszyckiego - s. 298-299; Andrzej Wojtkowski - s. 299; Witold Nowodworski - s. 299; o. Romuald Gustaw - s. 299; utworzenie stałego personelu bibliotecznego - s. 299; przeniesienie zbiorów do gmachu na Szopena 27 - s. 299]

Bursa Akademicka, Rynek 17 (Dom Akademiczek)
 • Matyaszewska Elżbieta, Bursa Akademicka. Rynek 17, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Centrum Transferu Wiedzy

Collegium Ioannis Pauli II
 • Bednarczyk Michał, Collegium Ioannis Pauli II, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Garbowski Christopher, Studenci zagraniczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o jego roli i znaczeniu, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Księga pamiątkowa w 75-lecie KUL. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994. UWAGI
  [Akademickie Koło Ruchu Trzeźwości KUL im. św. Maksymiliana Marii Kolbego - s. 713; Bender Ryszard - passim; Brajerski Tadeusz - passim; Chór Akademicki - s. 726-731; Collegium Ioannis Pauli II - s. 53, 75-77; Słomkowski Antoni ks. - passim]
 • Michalczyk Jadwiga, Kolegium Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki” 2000, R. 12, nr 2 (64).
 • Wyczyński Paweł, Kolegium Jana Pawła II. Dar serca, Lublin 1998.

Collegium Iuridicum
 • Matyaszewska Elżbieta, Collegium Iuriducum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • "Szkoła lubelska" (Gimnazjum im. Stefana Batorego), „Scriptores” 2006, nr 30.

Collegium Norwidianum
 • Bednarczyk Michał, Collegium Norwidianum, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dom Akademicki Studentów, ul. Niecała 8
 • Matyaszewska Elżbieta, Dom Koła Pomocy Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Lubelskiego, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Wierzbicki Marek, Młodzież studencka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jej życie codzienne, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.

Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym
 • Gajek Jan S., Kania Janusz, Kołbuk Witold, Łużny Ryszard, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Stankowicz Aleksandra, Woźniak Anna, Unia kościelna, unionizm, unici a życie kulturalne narodów Europy Środkowo-Wschodniej, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 1993, t. 41, z. 7. UWAGI
  [Dom Pracy Twórczej KUL - s. 5]
 • Sawa Robert, Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Wolicka Elżbieta, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 1995, t. 43, z. 4. UWAGI
  [seminarium dyskusyjne zorganizowane przez Katedrę Teorii i Historii Doktryn Artystycznych KUL - s. 5]

Gmach Główny
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Fundacje sal od 1 maja 1928 r. do 30 września 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Koszałka Bronisława, Biblioteki zakładowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Kramiszewska Aneta, Aleje Racławickie 14. Historia gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1974, R. 3, nr 1-2 (5-6). UWAGI
  [Gmach Główny - s. 81, Encyklopedia Katolicka - s. 81-82, IX Tydzień Eklezjologiczny - s. 88, XVII Tydzień Filozoficzny - s. 90-92, Goście zagraniczni - s. 95-96, Koła naukowe - s. 97-100, PTTK - 100]
 • Michalska Małgorzata, Architektura gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Historia i inspiracje stylistyczne, „Roczniki Humanistyczne” 2000-2001, t. 48-49, z. 4. UWAGI
  [Idzi Radziszewski - 214-215; Marian Fulman - s. 215, 216; Leon Waściszakowski - s. 215; Marian Lalewicz - s. 216-220; Józef Kruszyński - s. 221; Antoni Szymański - s. 221; Antoni Słomkowski - s. 221; Muzeum Uniwersyteckie - 221]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Sawa Robert, Gmach Główny, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Kampus Poczekajka
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]
 • Wierzbicki Marek, Młodzież studencka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jej życie codzienne, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.

Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów
 • Konwikt św. Jana Kantego, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7).
 • Matyaszewska Elżbieta, Konwikt im. św. Jana Kantego dla Księży Studentów, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 5 października 1930 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [sale fundacyjne – s. 12-14; konwikt – s. 14-15]
 • Zieliński Zygmunt, Dzieje Konwiktu Księży Studentów, [w:] Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca zbiorowa wydana w rocznicę 50-lecia istnienia uczelni, red. Stefan Kunowski, Wiesław Müller, Marian Rechowicz, Zygmunt Sułowski, Andrzej Wojtkowski, Lublin 1969.


Działalność międzynarodowa
Odczyty gości z zagranicy
 • Adamiak Jarosław, Międzynarodowa konferencja naukowa ku czci ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna: "Christo parata via est… Prekursorzy i twórcy kultury europejskiej". Lublin, KUL, 21-22 marca 2012 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Bruce Marshall z wizytą na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Dobakówna Anna, Literatura staropolska na polonistyce w okresie 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki s. 20; Cezary Pęcherski - s. 20-21; Wiktor Hahn - s. 20, 21-22; Julian Krzyżanowski - s. 20, 22; Henryk Życzyński - s. 20, 22-23; Ludwik Kamykowski - s. 20, 22, 23; Mieczysław Popławski - s. 23; Aleksander Kossowski - s. 23; Stefan Kawyn - s. 24; Jan Parandowski - s. 24; Jan Słomkowski - s. 24-25; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 25, 27; Jerzy Starnawski - s. 26; Stefan Nieznanowski - s. 26-27; Stefan Sawicki - s. 27; Jadwiga Sokołowska-Poźniakowa - s. 27-28; odczyty pracowników - s. 28; Irena Sławińska - s. 28; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 28; Teatr Akademicki - s. 28; odczyty gości - s. 29; pismo studenckie „Polonista” - s. 29]
 • Dr H. Buddensieg na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Dr Richard L. Rubinstein na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Fita Stanisław, Kronika polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1939), „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [historia - s. 6, 14; Stanisław Ptaszycki - s. 6, 7, 8, 10, 11, 12; Piotr Bańkowski - s. 6, 8, 10, 13; Cezary Pęcherski - s. 6, 8, 10, 11; Wiktor Porzeziński - s. 6, 9, 13; Czesław Falkowski - s. 7; Jan Baudouin de Courtenay - s. 7, 8; dwutygodnik studencki "Akademik" - s. 7; Henryk Gaertner - s. 7, 8, 9, 10, 11, 13; Błażej Czesnys - s. 7; Maurycy Paciorkiewicz - s. 7, 10, 11; Stefan Srebrny - s. 7; studenckie Koło Miłośników Literatury - s. 7; koła: historycznoliterackie, literackotwórcze - s. 7; koło historycznojęzykowe - s. 7, 8; Maria Fryczowa - s. 8; Wiktor Hahn - s. 8, 12, 13, 14, 16; Henryk Jakubanis - s. 9, 10, 15; Zofia Ostrowska - s. 9; Jacek Woroniecki - s. 9, 10; Marian Fulman - s. 9; Stanisław Szober - 10, 11, 13, 14, 15; Mieczysław Popławski - s. 10; Paweł Bourguignon - s. 10; studenckie Koło Literackie - s. 10; Stanisław Pigoń - s. 10; Julian Krzyżanowski - s. 11, 12, 13; Koło Polonistów - s.12, 14; Witold Doroszewski - s. 12, 13-14, 15; Henryk Życzyński - s. 12-13, 14, 15, 17; Halina Świderska - s. 13; Leon Białkowski - s.13; Koło Historyków - s. 14; Stefan Kunowski - 14; Ludwik Kamykowski - 14-15; Józef Pastuszka - s. 15; Antoni Szymański - s. 15; Władysław Kuraszkiewicz - s. 15, 16, 17; Edmund Lipecki - s. 15; Tadeusz Brajerski - s. 16; Ignacy Czuma - s. 16; Józef Edward Dutkiewicz - s. 16; Tadeusz Milewski - s. 16; Józef Birkenmajer - s. 16-17.]
 • Garbol Tomasz, Stradomska Wioletta, Czytanie Herberta, „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1999, t. 47, z. 1. UWAGI
  [Zbigniew Herbert - zamiar nadania mu doktoratu honoris causa KUL - s. 247]
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 1.
 • Goście zagraniczni na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Górny W., Spotkanie z Romanem Jakobsonem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Conference of the comission internationale d'histoire et d'etude du christianisme (CIHEC) "Religious space of East-central Europe - open to the East and the West" (Lublin-Lviv, 6-10 september 2007), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2008, t. 56, z. 2.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2015, t. 63, z. 2.
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Folklor - Sacrum - Religia (streszczenia referatów), „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1995, t. 43, z. 1. UWAGI
  [międzynarodowa konferencja - s. 115-143]
 • J.C., Claude Backvis na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 4.
 • Kaczmarczyk Marta, Konferencja: "Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka", Lublin 13-15 października 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • Kaczmarczyk Marta, Seminarium naukowe: "НI! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирас... 140 rocznica urodzin Łesi Ukrainki", Lublin, 15 grudnia 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • [Kłoczowski Jerzy] J.K., Odczyt prof.. R. Foreville, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1974, R. 3, nr 1-2 (5-6). UWAGI
  [Gmach Główny - s. 81, Encyklopedia Katolicka - s. 81-82, IX Tydzień Eklezjologiczny - s. 88, XVII Tydzień Filozoficzny - s. 90-92, Goście zagraniczni - s. 95-96, Koła naukowe - s. 97-100, PTTK - 100]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Łoś Marta - s. 80; odczyty gości z zagranicy - s. 80-81; Pigoń Stanisław - s. 79-80]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Kozłowiecki Adam SI - s. 86-87; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 86]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Lisa Larsen, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Litak Stanisław, Kolokwium poświęcone dwusetnej rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 2.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Odczyt o Grecji, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 2.
 • Mocarz-Kleindiest Maria, Seminarium Filolog na międzynarodowym rynku pracy (Lublin, 21-22 kwietnia 2015 r.), „Roczniki Humanistyczne. Glottodydaktyka” 2015, t. 63, z. 10.
 • Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Odczyt prof. Béli Sulana, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Odczyt prof. dr. Ambroise Jobert, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Odczyt Roberta Chatela, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Odczyty i wykłady, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Powstanie kultu męczenników, „Vox Patrum” 1982, lipiec-grudzień.
 • Pożarowszczyk Jacek, "Hiszpańskie" konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2007, „Ibidem” 2008, t. 5.
 • Prof. Georges Duby na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Radca kulturalny ambasady francuskiej na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Rus Emanuel, Sympozjum międzynarodowe "De fidei nostrae atque humanitatis lingua". Lublin, KUL, 4 czerwca 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Szafrański Adam A., Sympozjum międzynarodowe „Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 1. UWAGI
  [Antoni Szymański - s. 212]
 • Szydłowski Roman, Colloque théâtrologique à Lublin, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Śliwa Dorota, Słowo wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. 63, z. 8. UWAGI
  [konferencja i artykuły pokonferencyjne - s. 9-13]
 • Taracha Cezary, V sympozjum polsko-hiszpańskie na KUL, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7.
 • Tymosz Stanisław, Wykład ks. dr. Marka Bartchaka z USA w KUL-u, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Wizyty gości zagranicznych, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.
 • Wybitni działacze polonijni odwiedzają KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Wykład prof. dr. R. Düchtinga], „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • Z życia akademickiego, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1936, R. 2, nr 4. UWAGI
  [Turniej Krasomówczy Koła Prawników S.KUL - s. 12-13; Koło Misjologiczne - s. 13; Koło Pedagogiczne - s. 13; Bratnia Pomoc - s. 13; Sodalicja Mariańska - s. 13; odczyt prof. J. Lotha - s. 13]

Wizyty
 • Brzuszkiewicz Katarzyna A., Wyjazd do Polskiej Szkoły SEN w Dublinie. 6-15 lutego 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Wizyta studentów z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu w Instytucie Pedagogiki KUL. Lublin, 16-29 listopada 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z European Spring Academy. Münster, 27 marca-8 kwietnia 2006 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Fita Stanisław, Udział polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ogólnopolskim życiu naukowym, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Juliusz Kleiner - s. 101, 102, 103, 104; Ste­fan Kawyn - s. 102, 103, 104, 105; Jan Parandowski - s. 102, 103, 104; Feliks Araszkiewicz - s. 103, 104, 105, 112, 113; Maria Dłuska - s. 103, 104; Władysław Kuraszkiewicz - s. 104; Tadeusz Milewski - s. 104; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 105; studenckie Koło Polonistów - s. 105; Irena Sławińska - s. 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113; Czesław Zgorzelski - s. 105, 106, 108, 109, 112; Tadeusz Brajerski - s. 106, 108, 109, 113; Maria Jasińska - s. 108, 112; Danuta Zawistowska - s. 108; Jerzy Starnawski - s. 108, 111; Stanisław Papierkowski - s. 108, 110, 113; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 110; Ireneusz Opacki - s. 112; Wojciech Górny - s. 112; Stefan Sawicki - s. 112, 113]
 • Od redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1996, t. 44, z. 7. UWAGI
  [konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Kultury Bizantyńsko−Słowiańskiej oraz Katedrę Literatur Słowiańskich i artykuły po niej oraz po konferencji krakowskiej]
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.

Współpraca
 • Dzierzkowska Danuta, Ksiądz Bronisław Ussas 1885-1977, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1979, t. 39.
 • Garbowski Christopher, Studenci zagraniczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o jego roli i znaczeniu, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Januszek Agnieszka, 41st International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 4-7 maja 2006), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. 55, z. 2. UWAGI
  [współpraca - s. 271]
 • Knapiński Ryszard, Katedra Historii Sztuki Kościelnej − charakterystyka badań, „Roczniki Humanistyczne” 2002, t. 50, z. 4. UWAGI
  [Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL - s. 7-22 ; Władysław Smoleń - s. 8-12, 14, 21; Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii - s. 9; Zygmunt Sułowski - s. 9; Ośrodek Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne - 11; Jan Kuś - prowadził zajęcia zlecone, w latach 1986-1989 kierownik Katedry Historii Sztuki Kościelnej - s. 13; Barbara Filarska - s. 13; Ryszard Knapiński - s. 13-16, 20; Stanisław Longosz - s. 15; Aleksandra Witkowska - s. 17; współpraca międzynarodowa - s. 18-19; Stanisława Gomuła - s. 12, 21; Bożena Kuklińska - s. 12, 21; Muzeum Uniwersyteckie - s. 13, 21; Jan Władziński - s. 21; Beata Skrzydlewska - s. 12, 21; Aneta Kramiszewska - s. 13, 21; Andrzej Frejlich - s. 12, 21; Józef Wzorek - s. 12; Zbigniew Strzałkowski - s. 12; Tadeusz Adamek - s. 12; Danuta Miszczak - s. 12; Henryk Mędrek - s. 12; Stanisława Gomuła - s. 12; ks. Alfred Reformat - s. 12; ks. Stefan Tomaszkiewicz - s. 12; Aniela Zinkiewicz - s. 12; ks. Roman Ciecholewski - s. 12; ks. Jan Kasprowicz - s. 12; Bożena Noworyta-Kuklińska - s. 12]
 • Od komitetu redakcyjnego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 4. UWAGI
  [Katedra Historii Sztuki Średnio­wiecznej Polskiej, Piotr Skubiszewski, współpraca z innymi ośrodkami naukowymi - s. 5; Jadwiga Kuczyńska, Joanna Szczęsna, Edyta Klinger (doktorantka, zatrudniona na zasadzie umo­wy o dzieło) - s. 5; Roczniki Humanistyczne - 5-6]
 • Taracha Cezary, V sympozjum polsko-hiszpańskie na KUL, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7.
 • Walkusz Jan, Relacje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zagranicą w okresie PRL, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Wyjazdy zagraniczne pracowników naukowych, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.


Działalność naukowa
Konferencje, kongresy, sympozja, seminaria
 • Abramowicz Aneta Maria, Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych. V Zjazd katedr i wykładowców prawa wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, nr 2.
 • Adamiak Jarosław, Międzynarodowa konferencja naukowa ku czci ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna: "Christo parata via est… Prekursorzy i twórcy kultury europejskiej". Lublin, KUL, 21-22 marca 2012 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Andrusiw Stefania, Słowo wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7. UWAGI
  [seminarium naukowe - s. 12]
 • Anzulewicz Piotr, Ku teologii pokoju. Sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1986, R. 4, nr 6.
 • Badeńska Łucja, Bis Dorota, Braun Katarzyna, Petkowicz Aneta, Szewczak Iwona, Zbierański Robert, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum na temat: "Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Bara Damian, Negocjacje, mediacja i arbitraż - skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Międzynarodowa konferencja naukowa połączona z inauguracją działalności Centrum Badań ADR "Prawo i Gospodarka", Lublin, 27-28 listopada 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 1.
 • Baranowski Marcin, Rozmowy (nie)kontrolowane (Sprawozdanie z sesji naukowej "PRL - życe ściśle kontrolowane", KOło Naukowe Historyków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 23-24 XI 2005), „Ethos” 2006, R. 19, nr 1-2(73-74).
 • Barth Grzegorz, O otwartym seminarium naukowym "Diakonat stały w Polsce" KUL, 27 X 2004 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2004, R. 22, nr 78.
 • Batory Paweł, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Pomiędzy wiarą a sztuką - sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej, „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 2014, t. 62, z. 4.
 • Bednarska Magdalena, Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12-13 maja 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Bernatowicz Adam, Pawlak Jarosław, Społeczeństwo polskie końca lat osiemdziesiątych. XXIII Tydzień Społeczny KUL: zbadać - ocenić - działać, „Ethos” 1989, R. 2, nr 1(5).
 • Bernecka Agnieszka, Gabryel Mateusz Jan, XXIII Tydzień Prawników, Lublin, 20-24 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Bernecka Agnieszka, Prawna ochrona życia. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 6 maja 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Bernecka Agnieszka, Prawo cywilne - wczoraj i dziś. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 21 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Biały Aneta, Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji. Konferencja naukowa, Lublin, 26-27 kwietnia 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 2-3.
 • Biały Aneta, Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości. Forum Spółdzielcze 2017, Lublin, 7 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Biały Aneta, XXV Ogólnopolska Konferencja uniwersyteckich poradni prawnych "Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego", Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2016, t. XXVI, nr 3.
 • Biernacka Agnieszka, III Ogólnopolska Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”. Lublin, 21-22 listopada 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Biłgorajski Piotr, Wstrząs - wątpienie - zdumienie (LIX Tydzień Filozoficzny "Źródła filozofii europejskiej", KUL, Lublin, 3-6 IV 2017), „Ethos” 2017, R. 30, nr 2(118).
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. „Opowiem wam o swojej pasji − słowem, obrazem, dźwiękiem...”. Sandomierz, 15-20 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Biskup Rafał, Chajda Michał, Procedury publicznoprawne, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Biskup Rafał, Czas reform - Konferencja naukowa zorganizowana w dniach 25-26 listopada 1999 r. przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Biskup Rafał, Izdebski Jan, Prawnicze koncepcje nauki o administracji publicznej, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Biskup Rafał, Szewczak Marcin, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji nt. "Zmiany globalne jako czynnik rozwoju lokalnego", „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 3.
 • Biskup Rafał, Uroczysta sesja z okazji 80. rocznicy urodzin Jana Pawła II, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Biskup Rafał, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 4.
 • Błachnio Agata, Przepiórka Aneta, Zaleski Zbigniew, Closer to Emotions: New Perspectives and Approaches. A Report from a Conference Series in Lublin, „Roczniki Psychologiczne” 2009, t. 12, nr 1.
 • Bojarska Anna, Sesja Naukowa „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego”. Lublin, 15 grudnia 2014 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Bondyra-Łuczka Ewelina, Filipiuk Dorota, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna”. Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL. Lublin, 24-25 listopada 2011 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 3.
 • Borowczyk Krystyna, Filipiak Maria, Solidarność. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1990), „Ethos” 1990, R. 3, nr 3/4(11/12).
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Ogólnopolska konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Warszawa, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 2.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Borowski Jarosław, Rekolekcje po odejściu Pana Cogito. Sprawozdanie z sesji "Która lektura? Zbigniew Herbert", KUL, Lublin, 12-14 XI 1998, „Ethos” 1999, R. 12, nr 4(48).
 • Braun Katarzyna, I Seminarium Opiekunów Młodzieżowego Wolontariatu, Lublin, 20 marca 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Bubiło Jarosław, Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych w świetle prawa i polityki społecznej. Teoria, badania, praktyka wobec wyzwań współczesności. Konferencja naukowa, Zamość, 23 listopada 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
 • Bucoń Paweł, "Człowiek - historia - prawo". Sprawozdanie z konferencji naukowej z dnia 25 maja 2012 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 2.
 • Bucoń Paweł, "Wyzwania współczesnego państwa prawa - ochrona praworządności". Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej z dnia 23 maja 2012 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 2.
 • Buczek Lech, Kiedy człowiek staje się towarem. Konferencja naukowa, Lublin, 28 lutego 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 2.
 • Buczek Lech, Sprawozdanie z seminarium naukowegonpt. "The Rule of Law Around the World" połączonego z promocją książki "Internacional prosecutors" oraz uroczystością dziesięciolecia istnienia Instytutu na rzecz państwa prawa, Lublin, 8 grudnia 2012 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2013, t. XXIII, nr 3.
 • Buczek Maciej, Rokosz Marcin, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu", Lublin, 16 stycznia 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Walczak Ewa, Sprawozdanie z cyklicznego seminarium "W poszukiwaniu pedagogicznej koncepcji integralnego rozwoju i wychowania dziecka", 2009-2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Bulik Andrzej, "Prawa człowieka a terroryzm" (sprawozdanie z XIX Dni Praw Człowieka, Lublin, KUL, 12-13 XII 2001), „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Burba Patrycja, "Miejmy nadzieję!" (Konferencja w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, KUL, Lublin, 23 II 2012), „Ethos” 2012, R. 25, nr 3(99).
 • Burczak Krzysztof, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin, 8 grudnia 2005 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 2.
 • Bysiecka-Maciaszek Anna, The European Integration Contest (Lublin, 13th April, 2012), „Rewiew of Comparative Law” 2013, vol. 18.
 • Bzdyrak Grzegorz, Auctoritas in iudicium. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i uroczyste odnowienie doktoratów, Lublin, 21 października 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Bzdyrak Grzegorz, Mitis Iudex Dominus Iesus. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Lublin, 5 listopada 2015 roku, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Chajda Michał, Ogólnopolska sesja naukowa: Administracyjno-prawne uwarunkowania działalności instytucji finansowych, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Charzyński Rafał, Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej (IV Seminarium Historii Filozofii Polskiej, KUL, Lublin, 16-17 IX 2010), „Ethos” 2011, R. 24, nr 3(95).
 • Chmielewski Marek, Postawy względem Boga, Kościoła i człowieka w prasie laickiej III Rzeczypospolitej (Sekcja Duchowości KUL, 11 XI 1993), „Ethos” 1993, R. 6, nr 4(24).
 • Chmura Radosław, Włodarczyk Wojciech, Interdyscyplinarne Warsztaty Internetowe "INTERNET 2000" - konferencja zorganizowana w dniach 14-16 grudnia 1999 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Chraniuk Daniel, o komunizmie - dziś (Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczenia komunizmu. Przeszłość i teraźniejszość", KUL, Lublin, 2-3 XII 2010), „Ethos” 2011, R. 24, nr 1-2(93-94).
 • Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV w., „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Chudy Wojciech, Ewangelia w kulturze i dziejach. Sesja naukowa Instytutu Jana Pawła II KUL oraz Papieskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie. Lublin, 8-22 maja 1987 r., „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Chudy Wojciech, Prawo i wartości. Sprawozdanie z sesji KUL "Problemy aksjologiczne i socjologiczne prawa", 21 XI 1997, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Ciepły Filip, Granice ekspansji twórczej (KOnferencja "Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych", KUL, Lublin, 12 IV 2013), „Ethos” 2013, R. 26, nr 2(102).
 • Ciepły Filip, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kontratyp karcenia małoletnich", Stalowa Wola, 15 marca 2010 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 2.
 • Ciepły Filip, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Więziennictwo lubelskie w hołdzie Janowi Pawłowi II", Lublin, 10 czerwca 2008, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 3.
 • Ciepły Filip, "Sztuka czy bluźnierstwo? Wolność w sztuce a obraza uczuć religijnych". Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin, 12 kwietnia 2013 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2013, nr 3.
 • Cieślicka Wioletta, Polski system prawny. Tradycja - zagrożenia - kierunki rozwoju, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Cięgotura Łukasz, Metodolog i humanista (Konferencja "Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński (1921-1986). Osoba - Czasy - Idee", KUL, Lublin, 19 XII 2011), „Ethos” 2012, R. 25, nr 3(99).
 • Cioch Henryk, Międzynarodowa Konferencja: Organizacje pozarządowe, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Czaja Andrzej, Congar - teolog otwierający nowy czas Kościoła (sprawozdanie z sympozjum teologicznego KUL, Lublin, 20 V 1996), „Ethos” 1996, R. 9, nr 3-4(35-36).
 • Czebator Łukasz, Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym. Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 16 maja 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 3.
 • Częsz Bogdan, Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie. VI Kongres Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • Ćwikła Leszek, Lipska Marzena, Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa Lublin, 22-23 IX 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Dąbrowska Anna, Śwital Paweł, Służąc dobru wspólnemu. Konferencja Jubileuszowa Ks. Prof. Sławomira Fundowicza, Lublin, 15 listopada 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1.
 • Derdziuk Andrzej, Człowiek - miłość - rodzina. Humanae vitae po 30 latach (sprawozdanie z sympozjum sekcji teologii moralnej KUL, Lublin, 3-4 XII 1998), „Ethos” 1999, R. 12, nr 1-2(45-46).
 • Derdziuk Andrzej, Mistyka franciszkańska (sprawozdanie z sympozjum na temat mistyki franciszkańskiej, Lublin, 27-28 IV 1998), „Ethos” 1998, R. 11, nr 4(44).
 • Derdziuk Andrzej, Przemiany i wyzwania teologii moralnej u kresu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Sprawozdanie z sesji sekcji teologii moralnej KUL, 1-2 XII 1997, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Derdziuk Andrzej, Świadectwa świętości braci kapucynów w XX wieku (sprawozdanie z sympozjum Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów, Lublin, 19-20 IV 1999), „Ethos” 1999, R. 12, nr 3(47).
 • Derdziuk Andrzej, "Życie zawsze jest dobrem" (sprawozdanie z Dnia Świętości Życia, Lublin, 25 III 2003), „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Dębiński Antoni, Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Dębiński Antoni, Sympozjum "Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 16-17 maja 1997 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII.
 • Doktór-Bindas Kamila, Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczpospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. Konferencja naukowa, Lublin, 24 IV 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 2-3.
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej - obszary wsparcia". KUL, 11.12.2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Duda Henryk, Przedmowa, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 10. UWAGI
  [glottodydaktyczny numer „Roczników Humanistycznych”- s. 6, 10; nauczanie języków na KUL - s. 7; Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - s. 7-8; konferencja - s. 8; Szkoła Języka i Kultury Polskiej - s. 8-9; Instytut Filologii Polskiej KUL - specjalizacja glottodydaktyczna - s. 9; pracownicy Katedry Języka Polskiego KUL - s. 9-10]
 • Dudek Justyna, Łuć Anna, Konferencja "Nauczanie języków obcych" - nowe czasy, stare problemy". Lublin, 13-14 listopada 2015 roku, „Roczniki Humanistyczne. Glottodydaktyka” 2015, t. 63, z. 10.
 • Dudek Justyna, Rycerz Joanna, Konferencja naukowa „PRL – życie ściśle kontrolowane”, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 2.
 • Dudziak Urszula, W obronie życia i jego świętości (VI Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia "Wielcy obrońcy życia", KUL, Lublin, 23 III 2015), „Ethos” 2015, R. 28, nr 4(112).
 • Dudziak Urszula, Wieczorek Wojciech, Ku lepiej zdefiniowanym prawom rodziny (Sympozjum "Dwadzieścia pięc lat Karty Praw Rodziny. Aktualność i wartość przesłąnia", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 21 X 2008), „Ethos” 2008, R. 21, nr 4(84).
 • Dutkowska Anna, W poszukiwaniu istoty człowieczeństwa (Konferencja "Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Od teorii działania po nadawanie sensu doświadczeniom", KUL, Lublin, 5-6 XII 2013), „Ethos” 2014, R. 27, nr 1(105).
 • Dworas-Kulik Justyna, Dziecko w rodzinie dawniej i dziś. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chełm, 14 marca 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Dworas-Kulik Justyna, Polska nad Bałtykiem - implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Chełm, 9 października 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Dworas-Kulik Justyna, Z dziejów bankowości - historia monetarna Polski od X wieku do współczesności. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 maja 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Dyda Konrad, Ordon Marta, "Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II". Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Dziadosz Dariusz, Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych „Świadkowie wiary – Rok wiary w Kościele” (KUL, 13 marca 2013), „The Biblical Annals” 2014, t. 4 (61), z. 1.
 • Dziurda-Multan Amelia, Ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja osób z uszkodzeniami słuchu – nowe wyzwania dla logopedów i pedagogów”. Lublin, 18-19 listopada 2006 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Eckmann Augustyn, Doroczne spotkanie Sekcji Filologicznej, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Eckmann Augustyn, Udział Sekcji Filologicznej w VI Kongresie Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • Engelbrecht Wilken, Bij wijze van voorwoord, „Roczniki Humanistyczne” 2016, t. 64, z. 5, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [kolokwia dla doktorantów i habilitantów niderlandystów Europy Centralnej, publikacja w Rocznikach Humanistycznych]
 • Engelbrecht Wilken, Hamers Bas, Waterlot Muriel, Bij wijze van inleiding, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 5, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Eugeniusz Wiśniowski, Ośrodek Kultury Niderlandzkiej, Michał Kaczmarkowski, Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego, konferencja]
 • "Evangelium vitae" - przesłanie dla pracodawcy, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62). UWAGI
  [materiały z wydarzenia]
 • Fajgielski Paweł, 10 lat ochrony danych osobowych w Polsce. Konferencja naukowa, Lublin, 5 XI 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2.
 • Fiejdasz Lidia, Sanctorum Mater; I co dalej? VII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego, Lublin, 19 V 2008 r., „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3.
 • Fiejdasz Lidia, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wprowadzenie euro w Polsce - problematyka prawna", Lublin, 23 maja 2009 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2009, t. XIX, nr 2.
 • Fiejdasz Lidia, Technologie informatyczne w sądownictwie - doświadczenia i perspektywy, „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 1.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sprawy kanonizacyjne po 'Sanctorum Mater' - 10 lat doświadczeń", Lublin, 8 listopada 2017 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. XXVIII, nr 1.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych (w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka). Międzynarodowe seminarium naukowe, Lublin, 10 grudnia 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 2.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Sprawy kanonizacyjne po "Sanctorum Mater" - 10 lat doświadczeń. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 8 listopada 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II. Międzynarodowe sympozjum z prawa kanonizacyjnego, Lublin, 2 kwietnia 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4.
 • Figiel Józef, Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami (Lublin, KUL, 17-19 V 2016), „Vox Patrum” 2016, t. 66.
 • Figiel Józef, Pawłowska Beata, Czerpał z mądrości Ojców (Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum patrystycznego "Jan Paweł II a antyk chrześcijański", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 28-29 XI 2006, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Filipowicz Mirosław, Dziedzictwo lat trudnych (Konferencja na dziewięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego "KUL wobec wyzwań dwudziestego wieku: 1918-1989", KUL, Lublin, 1-2 XII 2008), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Fita Stanisław, Udział polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ogólnopolskim życiu naukowym, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Juliusz Kleiner - s. 101, 102, 103, 104; Ste­fan Kawyn - s. 102, 103, 104, 105; Jan Parandowski - s. 102, 103, 104; Feliks Araszkiewicz - s. 103, 104, 105, 112, 113; Maria Dłuska - s. 103, 104; Władysław Kuraszkiewicz - s. 104; Tadeusz Milewski - s. 104; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 105; studenckie Koło Polonistów - s. 105; Irena Sławińska - s. 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113; Czesław Zgorzelski - s. 105, 106, 108, 109, 112; Tadeusz Brajerski - s. 106, 108, 109, 113; Maria Jasińska - s. 108, 112; Danuta Zawistowska - s. 108; Jerzy Starnawski - s. 108, 111; Stanisław Papierkowski - s. 108, 110, 113; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 110; Ireneusz Opacki - s. 112; Wojciech Górny - s. 112; Stefan Sawicki - s. 112, 113]
 • Fitas Adam, Człowiek-opowieść (Konferencja "Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas (1947-2005) in memoriam", Kul, Lublin, 23 I 2015), „Ethos” 2015, R. 28, nr 2(110).
 • Fitas Adam, O wybieraniu wartości - trzy ślady (sprawozdanie z IV Konferencji Aksjologicznej "Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji", Lublin, 4-6 X 2001, „Ethos” 2001, R. 14, nr 4(56).
 • Fitas Adam, Od bożków do celebrytów, czyli idol w kulturze (Ogólnopolska konferencja naukowa "Idol w kulturze", KUL, Lublin, 12 V 2016), „Ethos” 2016, R. 29, nr 4(116).
 • Gabryel Mateusz, Krzyżanowski Piotr, Rola służb specjalnych w państwie prawa. Konferencja Naukowa, Lublin, 25 lutego 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2.
 • Gabryel Mateusz Jan, Swobody działań na rynku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 19-21 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Gacia Tadeusz, Prezentacja pierwszego polskiego przekładu "Septuaginty". Lublin, KUL, 4 grudnia 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3. UWAGI
  [Remigiusz Popowski - s. 127]
 • Gajek Jan S., Kania Janusz, Kołbuk Witold, Łużny Ryszard, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Stankowicz Aleksandra, Woźniak Anna, Unia kościelna, unionizm, unici a życie kulturalne narodów Europy Środkowo-Wschodniej, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 1993, t. 41, z. 7. UWAGI
  [Dom Pracy Twórczej KUL - s. 5]
 • Gajek Jan S., Koza Stanisław Józef, Christos pobiedi! Sympozjum dla uczczenia Milenium Chrztu Rusi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (8-10 III 1988 r.), „Ethos” 1988, R. 1, nr 4.
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Gałązka Małgorzata, Hominum causa omne ius constitutum est. Sesja naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Alicji Grześkowiak, Lublin, 25 X 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Ganczar Małgorzata, Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy. XI Międzynarodowa Konferecja Naukowa, Lublin, 13-14 IX 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4.
 • Gapska Edyta, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Doświadczenia i perspektywy. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 15-16 października 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Garbol Tomasz, Stradomska Wioletta, Czytanie Herberta, „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1999, t. 47, z. 1. UWAGI
  [Zbigniew Herbert - zamiar nadania mu doktoratu honoris causa KUL - s. 247]
 • Gądzik Zuzanna, Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 26 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2.
 • Gądzik Zuzanna B., Ochrona życia - nowe wyzwania (Międzynarodowa konferencja naukowa "Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium vitae" w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia", KUL, Lublin, 27 XI 2015), „Ethos” 2016, R. 29, nr 2(114).
 • Giemza Lech, Literatura religijna wobec wyzwań dwudziestolecia międzywojennego (Konferencja "Religijność na progu nowoczesności", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 23-24 X 2008, „Ethos” 2008, R. 21, nr 4(84).
 • Giemza Lech, Poetycki głos Jana Pawła II (Sprawozdanie z konferencji naukowej o " 'Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy...'. O twórczości Jana Pawła II', Lublin, KUL, 16 III 2004), „Ethos” 2004, R. 17, nr 1-2(65-66).
 • Gil Damian, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej -"Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji", Sandomierz, 25 kwietnia 2016 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, nr 3.
 • Gil Damian, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości VI - nt. "Węzłowe problemy dowodzenia w perspektywie porównawczej", Sandomierz, 26-27.04.2016 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, nr 2.
 • Gizicki Wojciech, „Polityka USA wobec Europy w kontekście wyborów prezydenckich: kontynuacja czy zmiana?”. Lublin, 29 października 2012 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Gizicki Wojciech, „Wdzięk Wenus, siła Marsa? Euroatlantycka wizja ładu światowego”. Stary Sącz, 15-17 maja 2013 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Gładysz Andrzej, "Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej". Instytut Historii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (13 XII 2012), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2012, t. 60, z. 2.
 • Gładysz Andrzej, Konferencje z zakresu historii wojskowości w Instytucie Historii KUL w 2011 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. 59, z. 2.
 • Głowa Anna, Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim (X Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz n. Wisłą, 1-3 X 2010), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Głowa Anna, Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata (XI Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 28-30, „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Górak Artur, Januszek Agnieszka, II Kongres Mediewistów Polskich, Lublin 19-21 września 2005 r., „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 2.
 • Grabias Aleksandra, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologiczne aspekty prokreacji". Lublin, 4 czerwca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Gralewski Sebastian, Relacja z sesji naukowej "Władza i władca na starożytnym Bliskim Wschodzie", „Ibidem” 2009, t. 6.
 • Grądzka Ilona, Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Greszata Marta, Konferencja naukowa "Wokół instytucji małżeństwa" zorganizowana 23 czerwca 1999 r. przez Katedrę Kościelnego Prawa Procesowego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Greszata Marta, Seminaria dla biegłych trybunałów kościelnych zorganizowane w dniach 16-17 stycznia 1999 r. oraz 24-26 września 1999 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Greszata Marta, Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej "Dzieło II Synodu Plenarnego w Polsce" zorganizowanej 24 października 2001 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 1.
 • Grodź Stanisław, Polska i holenderska refleksja nad chrześcijańską tożsamością w Europie, „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2011, t. 3(58).
 • Grzywaczewski Józef, Praca charytatywna w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 27-28 X 1992), „Vox Patrum” 1991-1992, z. 20-23.
 • Grzywaczewski Józef, Święty Augustyn w 1600 rocznicę chrztu, „Vox Patrum” 1987, z. 12-13. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 1988, z. 14]
 • Gumińska Ilona, Jurak Elżbieta, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia” z cyklu: Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza. Lublin, 21 października 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Konferencja „Praca socjalna i opieka społeczna w środowisku lokalnym”. Janów Lubelski, 17 czerwca 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Gumińska Ilona, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Historyczne konteksty relacji: uczeń-mistrz-uczeń. Źródła wielkich mistrzów". Lublin, 18 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Gumińska-Sagan Ilona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Otwartość na człowieka, środowisko i transcendencję”. Lublin, 1-2 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Haciuk Anna, Wójcik Dominika, Środki zaskarżania w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Lublin, 5 grudnia 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1.
 • Haładyj Anna, Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 19-20 X 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Haładyj Anna, Sustainability - Legal and Socio-Economic Challenges. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 14 marca 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 2.
 • Hałasa Michał, Polskie i ukraińskie prawo spółek. Międzynarodowe sympozjum naukowe, Lublin, 1-3 lipca 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Hałasa Michał, System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym - doświadczenia i perspektywy. Konferencja naukowa, Lublin, 19 kwietnia 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 4.
 • Hodór Kinga, Report of the Scientific Conference on "Future of the Immigration and Asylum Policy of the European Union" Lublin, 11 march 2016, „Rewiew of Comparative Law” 2016, vol. 24/1.
 • Hryszan Katarzyna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej”. Lublin, 14 marca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Hułas Maciej, Społeczeństwo obywatelkskie a demokracja (Konferencja międzynarodowa "Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji intersów społeczeństwa obywatelskiego", KUL, Lublin, 29-30 III 2011), „Ethos” 2011, R. 24, nr 4(96).
 • Hułas Maciej, W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei (IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej, KUL, Lublin, 27-30 IX 2012), „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Hunkiewicz Cezary, Niewiadomy Anna, Międzynarodowa Konferencja „Studia nad wiedzą: Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej”. Lublin, 1-2 grudnia 2011, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • II Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • II Sympozjum o symbolu apostolskim na KUL-u, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • III Spotkanie Kazimierskie, „Vox Patrum” 1997, z. 32-33.
 • [Informacja o II Seminarium Kazimierskim z Prawa Rzymskiego], „Vox Patrum” 2009, t. 53-54.
 • [Informacja o konferencji], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • [Informacja o konferencji], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • [Informacja o konferencji 2007 r.], „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • [Informacja o konferencji 2007 r.], „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • [Informacja o konferencji bizantynistycznej 2012 r.], „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • [Informacja o konferencji "Kapłaństwo w nauce Ojców Kościoła"], „Vox Patrum” 1989, z. 17.
 • [Informacja o konferencji "Kara śmierci w starożytnym państwie rzymskim"], „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • [Informacja o konferencji z okazji 70. rocznicy urodzin ks. Remigiusza Popowskiego SDB], „Vox Patrum” 2005, t. 48.
 • [Informacja o sympozjum i wręczeniu księgi pamiątkowej ks. Franciszkowi Drączkowskiemu], „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • [Informacja o Sympozjum Kazimierskim], „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • [Informacja o Sympozjum Kazimierskim], „Vox Patrum” 1999, z. 36-37.
 • [Informacja o Sympozjum Kazimierskim], „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Informacja o sympozjum na temat "Biblia a literatura", „Vox Patrum” 1981.
 • [Informacja o sympozjum prawa karnego 2004 r.], „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • [Informacja o VII Kongresie TReologów Polskich], „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Iskra Justyna, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Psychologia czasu: teoretyczne inspiracje − doświadczanie − temporalne kompetencje − podejścia badawcze”. Lublin, 20-21 września 2004 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2005, t. 8, nr 1.
 • Iwan Ryszard, Report on the Symposium Social Thought in Stefan Cardinal Wyszyński, Primate of Poland, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10.
 • Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena, Męczennicy w świecie późnego antyku (VI sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 5-6 V 2003), „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena, Topografia świata wczesnochrześcijańskiego w pracach polskich badaczy (Kazimierz n. Wisłą, 3-4 X 1998 r.), „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • IX Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Jabłońska Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego”. Lublin, 10 marca 2017 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Jana Pawła II wizja Europy (Sesja naukowa Instytutu Jana Pawła II, 16-18 V 1994), „Ethos” 1994, R. 7, nr 4(28).
 • Janicka Anna, Kościół - Polska - Europa, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 4.
 • Janicka Anna, Wykład prof. Dietera Schenka pt. Poczta Polska w Gdańsku - historia pewnego morderstwa sądowego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 4.
 • Janicki Łukasz, Bez ograniczeń. "Wspólne drogi" po raz drugi (II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Opór - Protest - Wykroczenie", Lublin, 16-17 V 2013), „Ethos” 2013, R. 26, nr 3(103).
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Conference of the comission internationale d'histoire et d'etude du christianisme (CIHEC) "Religious space of East-central Europe - open to the East and the West" (Lublin-Lviv, 6-10 september 2007), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2008, t. 56, z. 2.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2015, t. 63, z. 2.
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Folklor - Sacrum - Religia (streszczenia referatów), „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1995, t. 43, z. 1. UWAGI
  [międzynarodowa konferencja - s. 115-143]
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Sawicki Stefan, Introduction, „Roczniki Humanistyczne” 1980, t. 28, z. 1.
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Sawicki Stefan, Wstęp, „Roczniki Humanistyczne” 1980, t. 28, z. 1.
 • Jaskuła LIdia K., Sprawozdanie z konferencji naukowej "Standardy wykonywania władzy publicznej", Stalowa Wola, 26 listopada 2007 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 1.
 • Jasnos Andrzej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji”. Gostyń–Grabonóg, 1 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr specjalny.
 • Jasnos Andrzej, VI Dębicka Debata o Wychowaniu „Czas rodzinny – dar i zadanie”. Dębica, 21 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Jaszcz Adam, Non nova sed nove - codex iuris canonici 1917 w setną rocznicę promulgacji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 18 października 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Jaszczewska Sylwia, Sprawozdanie z IV Dni Pedagogicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin, 12 kwietnia 2007 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Jaśkiewicz Grzegorz, Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła (Lublin KUL, 27-28 XI 2000), „Vox Patrum” 2000, z. 38-39. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 20(2000), t. 38-39]
 • Jeziorański Marek, Konferencja Jubileuszowa Instytutu Pedagogiki KUL „Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji”. Lublin, 17-19 października 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Jeżyna Krzysztof, Stała obecność sumienia (sprawozdanie z sympozjum "Człowiek - sumienie - wartości" sekcji teologii moralnej Wydziału Teologii KUL, 2-3 XII 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Jędrejek Grzegorz, Międzynarodowa konferencja zorganizowana 11 maja 2000 r. przez Katedrę Prawa Sakramentów Świętych z okazji wręczenia prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM Księgi pamiątkowej Plenitudo legis dilectio, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Jędrzejczyk Michał, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Finansowej "Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba i kierunki zmian", Nałęczów, 19-21 październik 2016 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2016, nr 4.
 • Jóźwiak Stanisław, "Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce". Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-12 maja 04 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. XV, nr 1.
 • Jurczyk Bernard, Veritatis splendor - przesłanie moralne Kościoła (Sesja naukowa Sekcji Teologii Moralnej KUL, 8 XII 1993), „Ethos” 1994, R. 7, nr 1/2(25/26).
 • Jurek Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji "Tożsamość w wielokulturowym kontekście" (Warszawa, 7-8 listopada 2011 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1.
 • Kaczmarczyk Marta, Emigracyjne koleje losu i myśli (Konferencja "Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińśkiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty - recepcja - estetyka", KUL, Lublin, 13-15 X 2011), „Ethos” 2012, R. 25, nr 1-2(97-98).
 • Kaczmarczyk Marta, Konferencja: "Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka", Lublin 13-15 października 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • Kaczmarczyk Marta, Seminarium naukowe: "НI! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирас... 140 rocznica urodzin Łesi Ukrainki", Lublin, 15 grudnia 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • Kaczmarek Michał, Sacrum w literaturze PRL-u (Konferencja "Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u", KUL, Lublin, 21-23 X 2010), „Ethos” 2011, R. 24, nr 1-2(93-94).
 • Kaczmarkowski Michał, Spotkanie tłumaczy pism św. Augustyna, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Kajmowicz Katarzyna, "Efektywna ochrona sądowa - rzymskie korzenie i instytucje współczesne". VIII Polsko-hiszpańska Konferencja Europejskiej Tradycji Prawnej, Lublin, 2 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Kalwiński Piotr, O wartościach i wartościowaniu w edukacji humanistycznej (Seminarium "Jak pomóc nauczycielom w przekazywaniu wartości?", KUL, Lublin, 8-9 III 2011), „Ethos” 2011, R. 24, nr 4(96).
 • Kałduś Katarzyna, Refleksje o "Dziadach" na scenie i w życiu (sprawozdanie z premiery "Dziadów" w Teatrze im. J. Osterwy, Lublin, 17 XI 2001, oraz z sesji "Literatura - metafizyka - teatr", Lublin, 30 XI 2001), „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Kania Janusz, Kołbuk Witold, Łużny Ryszard, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Orłowski Jan, Stankowicz Aleksandra, Woźniak Anna, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1995, t. 43, z. 7. UWAGI
  [konferencje - s. 5-9; Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 6; Sekcja Filologii Słowiańskiej - s. 6; Jan Paweł II - s. 5]
 • Kania Janusz, Zjazd kierowników muzeów kościelnych odbyty w Lublinie 18-19 IX 1986, w trzydziestym roku działalności Ośrodka ABMK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1987, t. 54.
 • Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Karkut Marcin, Crónica del “Primer Congreso Nacional de Jóvenes Hispanistas Polacos” Lublin, 20-21 de abril 2015, „Roczniki Humanistyczne” 2016, t. 64, z. 2.
 • Karp Sabina, Kędracka Malwina, VII Ogólnopolska konferencja naukowa "Kodeks prawa kanonicznego w badanich młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2018, t. 13, nr 15(1).
 • Kaucha Krzysztof, Ritter Cezary, "Europo, bądź sobą!" (Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum o roli i zadaniach chrześcijan w jednoczącej się Europie, Lublin, KUL, 17-19 V 2004), „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Kaucha Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji "Nauka wobec zjawisk paranormalnych", „Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii” 2010, t. 2(57).
 • Kawalec Paweł, Oddany posłudze myślenia (Sprawozdanie z konferencji "Metodologiczne idee Księdza Profesora Stanisława Kamińskiego", Katolicki UNiwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 26 X 2006, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Kijewska Agnieszka, Ite ad Anselmum! (sprawozdanie z sympozjum naukowego "Św. Anzelm - biskup i myśliciel", Lublin, KUL, 24-26 IX 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 1(37).
 • Kisała Magdalena, Sprawozdanie z Konferencji naukowej "Planowanie strategiczne i przestrzenne", „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 4.
 • Klebaniuk Jarosław, III Ogólnopolska Konferencja Psychologii Narracyjnej „Człowiek – jedna czy wiele narracji?”. Święta Katarzyna, 11-14 września 2003 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Klimek Jolanta, Nowak Małgorzata, III Dni Poznania w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2007, t. 55, z. 6.
 • Klimek Jolanta, Nowak Małgorzata, VII Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język polski. Współczesność - Historia, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2007, t. 55, z. 6.
 • Klimek Monika, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 1 grudnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Klocek Monika, Sprawozdanie z konferencji "Nowe tendencje w zarządzaniu", „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2014, t. 6, nr 1. UWAGI
  [przeprowadzona 11-12 IV 2013 roku]
 • Kochanek Piotr, Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna (Lublin, KUL i UMCS, 9 XI 2012), „Vox Patrum” 2013, R. 33, t. 59.
 • Kochanek Piotr, III Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu wybrane aspekty kultury bizantyniskiej, pt. "Doktryny geopolityczne i ideologie władzy w Cesarstwie Bizantyńskim oraz ich oddziaływanie na Bałkany" (Lublin, 26-27 XI 2015), „Vox Patrum” 2016, t. 66.
 • Kochanek Piotr, IV Ogólnopolska Konferencja Bizantynistyczna z cyklu "Wybrane aspekty kultury bizantyńskiej", pt. "Słowo i obraz w kulturze bizantyńskie" (Lublin, 16-17 XI 2017), „Vox Patrum” 2018, t. 70.
 • Kochanek Piotr, Komisja bizantynologiczna KNoKA PAN w Lublinie (Lublin, KUL, 29 V 2010), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Kochanek Piotr, Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna "Patriarchaty Wschodu w starożytności" (Lublin, 18 XI 2011), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Kochanek Piotr, Muzyka w Bizancjum: "Kanon Paschalny" Jana Damasceńskiego (Sympozjum bizantynistyczno-patrystyczne połączone z koncertem muzyki bizantyńskiej, Lublin, 17 V 2012), „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Kochanek Piotr, Ogólnopolska Konferencja Starożytnicza "Siła i bezsilność władzy, zbiorowości i jednostki w świecie grecko-rzymskim i bizantyńskim" (Lublin - Dąbrowica, KUL - UMCS, 18-19 V 2017), „Vox Patrum” 2017, t. 68.
 • Kociuba Maciej T., Między pojęciem a obrazem (Ogólnopolska konferencja "Co i jak poznajemy przez obrazy? Filozofia kultury, estetyka i kognitywistyka wobec fenomentu poznania obrazowego", Kazimierz Dolny, 18-19 IX 2014), „Ethos” 2015, R. 28, nr 1(109).
 • Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2003/2004, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Kongres CIHEC na KUL-u, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Kongres Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1983, z. 4. UWAGI
  [Teksty wystąpień - "Vox Patrum" 1983, z. 4]
 • KOngres Teologów Polskich w Lublinie, „Vox Patrum” 1989, z. 16.
 • Kornas-Biela Dorota, International Interdisciplinary Congress „Conflict, Dialogue and Culture of Unity”. Lublin, 3-4 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Kornas-Biela Dorota, Krupa Renata, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”. Lublin, 8 kwietnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Korpysz Tomasz, V Colloquia Norwidiana. Sprawozdanie z sympozjum "Norwid a chrześcijańLublin, KUL, 13-15 X 1999, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Kos Piotr, Sprawozdanie z II Dni Pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2.
 • Kosińska Anna, Conference Report: "10 Years of Polish Migration Policy in the European Union", „Rewiew of Comparative Law” 2014, vol. 19.
 • Kosińska Anna Magdalena, Wpływ acquis communautiare i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie UE, „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 2.
 • Kostrubiec Beata, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji psychologicznej „Rysunek projekcyjny w badaniach psychologicznych”. Lublin. 10 maja 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Kosznik Karina, Kwapis Krzysztof, Sprawozdanie z XIII konferencji Aktualia 2006, „Roczniki Psychologiczne” 2007, t. 10, nr 1.
 • Kowalik Justyna A., Przyjacielskie convivium (Konferencja "Przyjaźń w literaturze staropolskiej", KUL, Kazimierz Dolny, 8-10 X 2012), „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Kowalski Grzegorz, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kościół - Państwo - Polityka - Etyka", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Kowalski Grzegorz, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Strefa Schengen, Europa bez granic czy nowa żelazna kurtyna?", Tomaszów Lubelski, 16 grudnia 2008 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 1.
 • Kowalski Marcin, Report from the 8th International Biblical Conference “From the Faith of Abraham to the Faith of the Church” (The John Paul II Catholic University of Lublin, 18–19 October 2012), „The Biblical Annals” 2013, t. 3 (60), z. 1.
 • Kozak Iryna, The Rule of L:aw around the World. Seminarium naukowe połączone z promocją książki, Lublin, 8 grudnia 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 1.
 • Kozińska Anna Maria, Sobieraj Kamila, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny, 19-22 września 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Krakowiak Łukasz, Konferencja Naukowa „O tym się nie mówi...” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”. Lublin, 8-9 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Sztuka dla wszystkich: Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki”. Lublin, 28-29 maja 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Kręcisz-Plis Elżbieta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kotwice Kariery – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału”. Lublin, 17 czerwca 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Krukowski Józef, Kościół a państwo demokratyczne, „Ethos” 1992, R. 5, nr 2/3(18/19).
 • Krukowski Józef, Kościół i państwo w świecie współczesnym, „Roczniki Nauk Prawnych” 1993, t. III.
 • Krukowski Józef, Sympozjum na temat projektu Konstytucji RP, „Roczniki Nauk Prawnych” 1997, t. VII.
 • Krukowski Józef, VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, „Roczniki Nauk Prawnych” 1994, t. IV.
 • Kruszewska-Gagoś Małgorzata, Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Materialnego Pogranicza. Konferencja międzynarodowa, Lublin, 6-8 września 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Kryczka Piotr, Chrześcijańska inspiracja w życiu społecznym i politycznym. Konferencja w Lublinie (20-21 XI 1992), „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Krzewska Elżbieta, V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza patriotyzmu w biografiach”. Lublin, 21-22 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4.
 • Krzysztofik Edyta, Report on the Scientific Conference on "Comparative Study of three Waves of Polish Emigration: After World War II, in the Period of the Solidarity Movement and after Polish Accession to the European Union" Lublin, 27th Octobber 2015, „Rewiew of Comparative Law” 2015, vol. 23/4.
 • Krzyżanowski Piotr, Prawne i społeczne aspekty migracji. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 3 grudnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Kubiś Adam, Sprawozdanie z Wiosny Dnia Żytego... „«Niewiastę dzielną kto znajdzie?» (Prz 31,10) Rola kobiet w historii zbawienia” (KUL, 24 marca 2015), „The Biblical Annals” 2015, t. 5 (62), z. 2.
 • Kucia-Guściora Beata, Central and Eastern Europe tax experiences and problems in the context of European integration. Międzynarodowa konferencja nsaukowa, Lublin, 19-20 listopada 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Kuć Małgorzata, Kara jako środek odwetu i wychowania, „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 3.
 • Kuć Małgorzata, Konferencja: "Psychologia w prawie karnym", „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Kuć Małgorzata, Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 1-2.
 • Kuć Małgorzata, Sprawozdanie z sympozjum "Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Kujawa Małgorzata, "Kultura grup marginalnych i mniejszościowych". Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2003, t. 31, z. 1.
 • Kułak-Krzysiak Katarzyna, Current Health Issues in Central and Eastern Europe. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 3 czerwca 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Kwarciana Kamila, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej Polska - Słowacja - Ukraina", Lublin, 15-17 września 2016 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, t. XXVII, nr 1.
 • Kwarciana Kamila, Międzynarodowa konferencja naukowa "Stefan Wyszyński Prymas Tysiaclecia - absolwent KUL... kandydat na ołtarze", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2017, t. 12, nr 14(1).
 • Kwarciana Kamila, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze", Lublin, 10 grudnia 2016 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, t. XXVII, nr 2.
 • Kwiatkowski Damian, Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 9-10 listopada 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Kwiatkowski Damian, Respond Ewa, Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy oraz Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Polsko-ukraińskie Konferencje Naukowe zorganizowane pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku, Lublin, 14-15 maja 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 1.
 • Lachowicz Jerzy, Miejsca święte w epoce późnego antyku (VII Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz Dolny, 7-9 X 2004), „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Lachowicz Jerzy, Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2002), „Vox Patrum” 2004, t. 46-47. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 24(2004), t. 46-47]
 • Lachowicz Jerzy, Świeccy w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 22(2002), t. 42-43]
 • Lachowicz Jerzy, Udział Sekcji Patrystycznej w VII Kongresie Polskich Teologów Polskich (Lublin, KUL, 13 IX 2004), „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Lasik Magdalena, "Filozofować w kontekście teologii: religia - natura - łaska" (sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Religii KUL, Lublin, KUL, 26 X 2002), „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Ledworuch Dominika, XV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „W trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole?”. Lublin, 12 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 2.
 • Lekka-Kowalik Agnieszka, O celowości w metafizyce (X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. "Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 13 XII 2007), „Ethos” 2007, R. 20, nr 3-4(79-80).
 • Lekka-Kowalik Agnieszka, O jedność bytową człowieka (Sprawozdanie z IX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki", KUL, Lubli, 14 XII 2006, „Ethos” 2007, R. 20, nr 1-2(77-78).
 • Lekka-Kowalik Agnieszka, O realizm w uprawianiu filozofii (sprawozdanie z IV Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizykli" w 50-lecie pracy naukowej w KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin, KUL, 13 XII 2001), „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Lekka-Kowalik Agnieszka, O właściwe rozumienie człowieka i kultury (sprawozdanie z V Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. " 'Błąd antropologiczny' i jego konsekwencje w kulturze", Lublin, KUL, 12 XII 2002), „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Lekka-Kowalik Agnieszka, Ocalić metafizykę realistyczną (Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" pt. Metafizyka w filozofii", Lublin, KUL, 11 XII 2003), „Ethos” 2004, R. 17, nr 1-2(65-66).
 • Lekka-Kowalik Agnieszka, Uczucia i metafizyka (XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 10 XII 2009), „Ethos” 2010, R. 23, nr 1(89).
 • Lekka-Kowalik Agnieszka, W poszukiwaniu utraconych fundamentów (Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki", KUL, Lublin, 15 XII 2005, „Ethos” 2006, R. 19, nr 3(75).
 • Lendzion Anna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju". Lublin, 4-6 kwietnia 2011 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40). UWAGI
  [jubileusz s. 140]
 • Leraczyk Izabela, Gaius noster. Polskie studia nad "Instytucjami" Gaiusa w latach 1816-2016. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 17-18 października 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1.
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Leśniak Magdalena, Mulawa Emilia, Konferencja Naukowa: „Badania narracyjne w pedagogice − przedmiot i metody analiz”. Lublin, 16 grudnia 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Lewandowski Paweł, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 6 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 3.
 • Lewandowski Paweł, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, Lublin, 27 stycznia 2015 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 1.
 • Lewandowski Wojciech, Między indywidualnością osoby a globalną wioską (Sesja naukowa "Prywatność w dobie globalizacji", KUL, Lublin, 20 XI 2008), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Lewicka Mariola, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Technologie informatyczne w sądowmnictwie. Doświadczenia i perspektywy", Lublin, 19 listopada 2011, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 1.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Berier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz spotkania opłatkowego Stowarzyszenia. Lublin, 14 stycznia 2012 roku", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Lewicka Mariola, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat "Życie i działalność profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego" oraz ze spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 3.
 • Linca-Ćwikła Agnieszka, Sprawozdanie z XXVIII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Instytutów i Wydziałów Pedagogiki Uniwersytetów Katolickich (ACISE − L'association catholique internationale des institutions de sciences de l'éducation): Sprawiedliwość i miłosierdzie w edukacji i we współczesnej szkole, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 1.
 • Lipska Marzena, Międzynarodowa Konferencja Historyków Prawa zorganizowana w dniach 17-18 czerwca 1999 r. przez Katedrę Historii Państwa i Prawa, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Lis Artur, Konferencja naukowa: "Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo", Opatów, 17 czerwca 2009 r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2009, t. 57, z. 2.
 • Lis Artur, Konferencja naukowa: "Roman Longchamps de Berier (1883-1941). Profesor lwowski i lubelski" (Stalowa Wola, 24 luty 2012 rok), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 4.
 • Lis Artur, Ogólnopolska konferencja naukowa "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości: Kultura i Tożsamość", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Lublin, 10.12.2018 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 4.
 • Lis Artur, Rogowski Paweł, "Gloria victis" - 150. rocznica powstania styczniowego. Sprawozdanie z sympozjum naukowego (Stalowa Wola, 7 marca 2013 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2013, nr 1.
 • Lis Artur, Sesja naukowa "Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2011, nr 2.
 • Lis Artur, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej", Stalowa Wola, 14 marca 2010 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 3.
 • Lis Artur, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rozwój konstytucyjnej państwowości w Polsce - przeszłość i teraźniejszość (Stalowa Wola, 27 kwietnia 2012 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 1.
 • Lis Artur, VIII Międzynarodowe Sympozjum z prawa kanonizacyjnego "Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej", połączone z wręczeniem Księgi Jubileuszowej "Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism" Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi, Lublin, 23 listopada 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
 • [List Arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski], „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10. UWAGI
  [List Józefa Glempa do Jana Turowskiego z podziękowaniem za zaproszenie na sympozjum]
 • Lizut Marcin, Czy należy przedłużać ludzkie życie do granic mżliwości? (Sesja naukowa "Przedłużanie życia jako problem moralny", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 13 XII 2007), „Ethos” 2008, R. 21, nr 2-3(82-83).
 • Lizut Marcin, Granice odpowiedzialności naukowców (Sprawozdanie z sesji naukowej "Odpowiedzialność na miarę możliwości", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 9 XI 2006, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Longosz Stanisław, Jan Paweł II a antyk chrześcijański (Lublin, KUL, 28-29 XI 2006), „Vox Patrum” 2006, t. 50-51. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 27(2007), t. 50-51]
 • Longosz Stanisław, Kongres Teologów Polskich, „Vox Patrum” 1982, styczeń-czerwiec.
 • Longosz Stanisław, Symbol apostolski w nauce i sztuce Kościoła starożytnego, „Vox Patrum” 1991-1992, z. 20-23.
 • Longosz Stanisław, Sympozjum ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997), „Vox Patrum” 1997, z. 32-33.
 • Longosz Stanisław, Sympozjum ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997), „Vox Patrum” 1997, z. 32-33.
 • Łuczak Aleksandra, Mikrut Małgorzata, Stefan Kard. Wyszyński. Kościół. Naród. Państwo, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2002, R. 20, nr 67.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Łusiak Piotr, Miszczak Katarzyna, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej", Lublin 24 kwietnia 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 • Łużny Ryszard, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 7. UWAGI
  [sesja naukowa - s. 5-7; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 5-6; Katedra Filologii Słowiańskiej - s. 5-6; Maria Dłuska - s. 8; Feliks Araszkiewicz - s. 7-8; Tadeusz Brajerski - s. 7-8; Stanisław Papierkowski - s. 7-8; Czesław Zgorzelski - s. 7-8; Jerzy Pogonowski - s. 8; Stanisław Fita - s. 8; Jan Orłowski - s. 9; Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej - s. 10; Ludomir Bieńkowski - s. 10; Hanna Dylągowa - s. 10, 11; Witold Kołbuk - s. 10-11; Bolesław Kumor - s. 11; Janusz Kania - s. 11; Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 11; Jerzy Kłoczowski - s. 11; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej - s. 11; Instytut Ekumeniczny - s. 11; Wacław Hryniewicz OMI; Leonard Górka SVD; Jan Sergiusz Gajek MIC - s. 11; Michał Łesiów - s. 11-12; Michał Sajewicz - s. 11-12; Władysław Kuraszkiewicz - s. 12]
 • Łużny Ryszard, Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 7. UWAGI
  [Katedra Filologii Słowiańskiej - s. 13-14, 22-23, 26-27; Tadeusz Brajerski - s. 14; Feliks Araszkiewicz - s. 14; Czesław Zgorzelski - s. 14; Ludomir Bieńkowski - s. 14-15, 22; ks. Bolesław Kumor - s. 14; Wacław Hryniewicz OMI - s. 14, 25-26; Leonard Górka SVD - s. 14, 26; Jan S. Gajek MIC - s. 14, 25-26; Albert Krąpiec OP - s. 14; Stefan Sawicki - s. 14; Karol Wojtyła - s. 15, 19; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 15-27, 30-31; Ryszard Łużny - s. 15, 16, 19, 21-22, 24-25, 26, 28; Anna Woźniak - s. 15, 21, 22; Witold Kołbuk - s. 15-16, 21, 22; Aleksandra Stankowicz - s. 16, 22; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną - s. 16, 17; Instytut Ekumeniczny - s. 16-17; Maria Dłuska - s. 18; sesje, konferencje, sympozja - s. 19-21; Sekcja Filologii Słowiańskiej - s. 22-23, 26-27; „Zeszyty Naukowe KUL” oraz „Roczniki Humanistyczne” z. 7: „Słowianoznawstwo” Towarzystwa Naukowego KUL - s. 23-25; pozostałe publikacje - s. 25-26; Marian Radwan SCJ - s. 26; Tadeusz Styczeń SDS - s. 26; Katedra Literatur Słowiańskich - s. 27-28; Katedra Języków Słowiańskich - s. 27; Michał Łesiów - s. 27; Stefan Kozak - s. 28; Aleksander Barszczewski - s. 28]
 • Magier Piotr, Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej”. Lublin–Dąbrowica, 11-14 czerwca 2007 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2.
 • Majeran Roman, Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu (Lublin, KUL, 7-10 X 2003), „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Majeran Roman, Dziedzictwo Doktora Subtelnego (Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe w 700-lecie śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 8-10 IV 2008, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3-4(79-80).
 • Majeran Roman, W poszukiwaniu dobra i bytu: doświadczenie neoplatonizmu (Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji historyczno-filozoficznej "Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu", Lublin, KUL, 7-10 X 2003, „Ethos” 2004, R. 17, nr 1-2(65-66).
 • Malinowska Miłosława, 70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Konferencja, Lublin, 7 października 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1.
 • Malinowska Miłosława, Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 10 listopada 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Malinowski Andrzej, Kolokwium patrystyczno-archeologiczne ww Lublinie, „Vox Patrum” 1981.
 • Malinowski Andrzej, Sympozjum bazyliańskie w Lublinie, „Vox Patrum” 1982, lipiec-grudzień.
 • Małyszek Dariusz, Wokół sesji naukowej "Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski - powstaniec 1983 r. i karmelita bosy (w 100. rocznicę śmierci)". KUL - 26 XI 2007r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2008, t. 56, z. 2.
 • Mania Kamil, Aktualne problemy prawa socjalnego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 13 maja 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Mania Kamil, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy prawa administracyjnego. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 7 kwietnia 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Mania Kamil, Bodźce prawno-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 8 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Mania Kamil, Nadzór i kontrola w administracji samorządowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 20 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Marczewski Marek, Rodzina w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 1983, z. 5.
 • Markiewicz Anna, Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej "Społeczna odpowiedzialność gospodarki" (Lublin, 15–16 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Mastej Jacenty, Na straży tożsamości chrześcijaństwa. II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej "Chrześcijaństwo jutra", Lublin, 18-21 września 2001 r., „Ethos” 2001, R. 14, nr 4(56).
 • Materniak Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich (Lublin, 12-13 listopada 2014 r.), „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2015, nr 2.
 • Maziarczuk Sylwia, Międzynarodowe sympozjum pt. "Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II", Lublin, 2 kwietnia 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 3.
 • Maziarczuk Sylwia, Sprawozdanie z konferencji naukowej "30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim". Lublin, 22 maja 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2013, t. 8, nr 10.
 • Maziarczuk Sylwia, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL". Lublin, 10 listopada 2012 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2013, t. 8, nr 10.
 • Mazurkiewicz Ryszard, Arcybiskup Jan Łaski jako prymas Polski i mąż stanu. Sesja naukowa, Majdan Sopocki, 7 XII 2006, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 1.
 • Mełgieś Katarzyna, Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe (Lublin, 3 June 2016, Conference Report), „Rewiew of Comparative Law” 2016, vol. 26-27/3-4.
 • Michna Maria, Zawadzka Aneta, Cykliczne spotkania „Uczę się Ciebie Nauczycielu”. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Mielcarek Krzysztof, Sprawozdanie z IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa” (Łk 24,47) (KUL, 16–17 października 2013), „The Biblical Annals” 2014, t. 4 (61), z. 1.
 • Miernik Bożena, Konferencja Naukowa „Zrozumieć FAS. Płodowy Zespół Alkoholowy – stereotypy, dylematy, wyzwania”. Lublin, 20 kwietnia 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 3.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla uczczenia Jubileuszu 70-lecia urodzin Ks. Profesora Augustyna Eckmanna, „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo" z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2015, t. 10, nr 12(1).
 • Międzynarodowa konferencja o neoplatonizmie w KUL 2003, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna w KUL: "Między "religio licita" a "religio regalis". Kościół i teologia czasu przemian (w 1700. rocznicę "edyktu mediolańskiego")", „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Międzynarodowe sympozjum ambrozjańskie w KUL, „Vox Patrum” 1996, z. 30-31.
 • Międzynarodowe sympozjum o neoplatonizmie w 2003 roku w Lublinie, „Vox Patrum” 1999, z. 36-37.
 • Międzynarodowy Kongres o neoplatonizmie w KUL 2003, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41.
 • Mikołajczuk Krzysztof, Unitas in varietate (sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej oraz prezentacji polskiego wydania Kodeksu Kanonów Wschodnich, KUL, 20 II 2002), „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Mikołajczuk Krzysztof, Wykład prof. dra hab. Cyrila Vasila SJ na temat: "Patriarchaty w ustroju hierarchicznym Kościoła katolickiego", „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 4.
 • Mikos Daria, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Stefan Kardynał Wyszyński - nauczyciel praw Bożych", Lublin, 13 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. XXVIII, nr 1.
 • Mikulska Patrycja, W cieniu Kairu (VI Światowy Kongres Intermational Federation for Family Life Promotion, KUL, 16-24 IX 1994), „Ethos” 1994, R. 7, nr 4(28).
 • Mirosław Karolina, III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej: „Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań”. Lublin, 12 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Miszczuk Emilia, Wołk Agnieszka, Układ z Schengen, szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy. Konferencja międzynarodowa, Lublin, 28 II-1 III 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3.
 • Misztal Henryk, Sympozjum z prawa kanonizacyjnego na KUL (w 20 roku pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II), „Roczniki Nauk Prawnych” 1998, t. VIII.
 • Misztal-Konecka Joanna, Salus Rei Publicae lex, Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 2-3.
 • Misztal-Konecka Joanna, Tylec Grzegorz, Prawo a informacja. IV Konferencja naukowa z cyklu "Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości", Lublin, 12 kwietnia 2011 r., „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 3-4.
 • Misztal-Konecka Joanna, Zaprzaluk Agata, Środki prawne kreowania wizerunku sądów w społeczeństwie. Konferencja naukowa, Lublin, 4 grudnia 2012 r., „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 4.
 • Miziński Artur G., Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Unitas in veritate" z uroczystą prezentacją polskiego przekładu Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 1.
 • Mocarz-Kleindiest Maria, Seminarium Filolog na międzynarodowym rynku pracy (Lublin, 21-22 kwietnia 2015 r.), „Roczniki Humanistyczne. Glottodydaktyka” 2015, t. 63, z. 10.
 • Morska Agnieszka, Wach Tomasz, Seminarium Metodyczne „Niepełnosprawność, penalizacja i penitencja – w izolacji więziennej”. Lublin, 20 czerwca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Moskal Piotr, Religia w kulturze współczesnej (sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filozofii KUL, 6-7 XI 1992), „Ethos” 1993, R. 6, nr 3(23).
 • Motyka Krzysztof, "The Days of Human Rights" at the Catholic University of Lublin, „The Rewiew of Comparative Law” 1988, vol. 2.
 • Mrugała Katarzyna, VIII Tydzień Prawników w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Münnich Monika, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Opodatkowanie działalności gospodarczej. IX Ogólnopolska konferencja naukowa, Nałęczów, 5-6 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Münnich Monika, Zdunek Adam, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Fiskalne i pozafiskalne granice opodatkowania. X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 czerwca 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Nabywaniec Stanisław, Unia brzeska po czterech stuleciach (sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej KUL, Lublin, 20-21 IX 1995), „Ethos” 1995, R. 8, nr 4(32).
 • Nagórny Janusz, Kongres Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1991, R. 9, nr 27 (dodatek).
 • Nieciecki Jan, Katedra Historii Sztuki Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zarys dziejów, „Roczniki Humanistyczne” 2006, t. 54, z. 4.
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Informacje organizacyjne. Sympozjon „Z badań stylistycznych nad Nowym Testamentem”, „Roczniki Humanistyczne” 1972, t. 20, z. 3.
 • Niewczas Łukasz, Przesłąnie niezmiennie aktualne (Konferencja "Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 5-6 XI 2013), „Ethos” 2014, R. 27, nr 1(105).
 • Nowacki Albert, Tożsamość narodu w dobie niepodległości (Międzynarodowa konferencja "Współczesne przemiany na Ukrainie: kultura - język - literatura - religia, KUL, Lublin, 11-12 X 2012, „Ethos” 2013, R. 26, nr 1(101).
 • Nowak Maciej, Bobkowski odczytany inaczej (Konferencja "Czytanie Bobkowskiego. Krok dalej...", KUL, Kazimierz nad Wisłą, 10 VI 2011), „Ethos” 2011, R. 24, nr 4(96).
 • Nurzyńska Agata, Alternatywne wizje światów duchowych. Konceptualizacje dawne i współczesne (IV konferencja z cyklu "Oblicza alternatywnej religijności", KUL, Lublin, 15-16 V 2013), „Ethos” 2014, R. 27, nr 4(108).
 • "O solidarność rodziny narodów Europy". Sympozjum Instytutu Jana Pawła II KUL i Domu Fundacji Jana Pawła II, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58). UWAGI
  [materiały z sympozjum]
 • Obchody 1600 rocznicy śmierci św. Ambrożego na KUL-u, „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Ochwat Patryk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia instytucji rzecznika konsumentów "Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania", Lublin, 13-14 marca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 2.
 • Ochwat Patryk, Reports of thee 2nd International Scientific Conference on "Sales in Consumer Trade" Lublin, 14-15 May 2015, „Rewiew of Comparative Law” 2015, vol. 21/2.
 • Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1989-1990, t. 37-38, z. 7. UWAGI
  [posiedzenia naukowe Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Slowiańską KUL i publikacje po nich - s. 5-6]
 • Od redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1991-1992, t. 39-40, z. 7.
 • Od redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1996, t. 44, z. 7. UWAGI
  [konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Kultury Bizantyńsko−Słowiańskiej oraz Katedrę Literatur Słowiańskich i artykuły po niej oraz po konferencji krakowskiej]
 • Ogolnopolska Konferencja Naukowa "Auctoritatis in iudicium" oraz uroczyste odnowienie doktoratów, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2015, t. 10, nr 12(2).
 • Ogólnopolskie sympozjum o świętym Augustynie, „Vox Patrum” 1985, z. 8-9.
 • Ogólnopolskie Sympozjum w KUL na temat: "Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej", „Vox Patrum” 2009, t. 53-54.
 • Okrutna Ewelina, Zagrodnik Dorota, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Potrzeby, szanse i bariery rozwoju naukowego doktorantów”. Lublin, 20 czerwca 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [Koło Naukowe Doktorantów Pedagogiki KUL - 105]
 • Oleksy Justyna, O dziejach i kulturze miast (LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Polis - Urbs - Metropolis", KUL, Lublin, 25-26 XI 2010), „Ethos” 2011, R. 24, nr 1-2(93-94).
 • Oleś Maria, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2001”, „Roczniki Psychologiczne” 2001, t. 4.
 • Ordon Marta, Ochrona dziecka w prawie publicznym. Konferencja naukowa, Tomaszów Lubelski, 25 V 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4.
 • Ordon Marta, Ogólnopolskie sympozjum - "Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego", „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 1.
 • Ordon Marta, Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych. Konferencja naukowa, Lublin, 10 VI 2008 r., „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 4.
 • Ordon Marta, Sprawozdanie z ogónopolskiego Sympozjum "Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 4.
 • Orzeszyna Krzysztof, IV Międzynarodowa Konferencja "Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowowschodniej w perspektywie integracji europejskiej" zorganizowana pod patronatem Prymasa Polski z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1-2 września 2003 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2004, t. XIV, z. 2.
 • Orzeszyna Krzysztof, Sympozjum na temat "Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego" (19 XII 1995 r.), „Roczniki Nauk Prawnych” 1996, t. VI.
 • Osoba ludzka: Wolność - Sumienie - Natura. Sympozjum Instytutu Jana Pawła II KUL, 9-11 VIII 1991, „Ethos” 1991, R. 4, nr 3/4( 15/16). UWAGI
  [Materiały z sympozjum]
 • Ostaszewski Kazimierz, Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy (1891-1963). Konferencja Naukowa, Lublin, 29 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1.
 • Pal Renata Maria, Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej. Konferencja Naukowa, Lublin, 27 października 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Pałubska Maria R., Terroryzm wczoraj i dziś. W 10. rocznicę zamachów w Madrycie z 11 marca 2004 roku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 21 marca 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 3.
 • Pałubska Maria Regina, Sprawozdanie z sympozjum: Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 4.
 • Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Sesja Instytutu Jana Pawła II KUL z okazji 78. rocznicy urodzin Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 3(43). UWAGI
  [materiały z konferencji]
 • Parchomiuk Jerzy, Służąc dobru wspólnemu. Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 15 listopada 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 4.
 • Parol Agnieszka, 10 lat Agencji FRONTEX w strefie Schengen. Konferencja Naukowa, Lublin, 22 kwietnia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 2.
 • Parol Agnieszka, 60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy. Konferencja Międzynarodowa, Lublin, 12 V 2009, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 4.
 • Parol Agnieszka, Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa. Konferencja naukowa, Lublin, 12 listopada 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 3-4.
 • Parol Agnieszka, Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina. Konferencja naukowa, Lublin, 15 listopada 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla doktorantów i studentów z cyklu: Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej na temat: „Wywiad w procesie poznania naukowego i w praktyce pedagogicznej”. Lublin, 12 grudnia 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja Naukowa „Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby”. Lublin, 15 marca 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Konferencja "Status pedagogiki rodziny" odbywającej się podczas Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej. Lublin, 20 listopada 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” w pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 1.
 • Parzyszek Magdalena, Ogólnopolskie sympozjum naukowe "Ekologia rodziny w ujęciu Profesora Włodzimierza Fijałkowskiego". Lublin, 21 marca 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Pawliszak Piotr, Sprawozdanie z konferencji „Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1998”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 1.
 • Pawliszak Piotr, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji "Symbols, Powers and Politics", „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 1.
 • Peciakowski Tomasz, Czy leci z nami pilot? (Konferencja "Intelektualista. Między powołaniem a apostazją", KUL, Lublin, 3-4 XII 2014), „Ethos” 2014, R. 27, nr 4(108).
 • Peciakowski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego", 29-30 marca 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, t. 3(39), z. 1.
 • Pietruszka Lidia, I Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej "Pedagogika penitencjarna wobec zadań społecznych". Lublin, 15 maja 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Pietruszka Lidia, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza na temat: „Podmiotowość w opiece – między ideą a rzeczywistością”. Lublin, 17 kwietnia 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.
 • Pijas Paweł, Prawo, sprzeciw, sumienie (Konferencja "Klauzula sumienia w kontekście etyk zawodowych", KUL, Lublin, 5-6 XI 2015, „Ethos” 2016, R. 29, nr 2(114).
 • Pilarczyk Anna, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Nowe Tendencje w Zarządzaniu”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 28-29 września 2017 roku, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2018, t. 10, nr 1.
 • Piskorska Beata, „Dziesięć lat polski w Unii Europejskiej – nowe otwarcie”, Warszawa, 5-6 czerwca 2014 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 3.
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Piskorska Beata, „Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe”. Lublin, 7 czerwca 2013 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 3.
 • Pleskaczyńska Maria, Przestrzenie czasu (Ogólnopolska konferencja naukowa "Czas się nim zająć!", KUL, Lublin, 19-20 XI 2010), „Ethos” 2011, R. 24, nr 4(96).
 • Pławecki Antoni, Chrześcijanie a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim w III i IV w., „Vox Patrum” 1985, z. 8-9.
 • Popielewski Wojciech, „Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)”. Sprawozdanie z wiosennego sympozjum biblijnego Instytutu Nauk Biblijnych KUL, „The Biblical Annals” 2013, t. 3 (60), z. 2.
 • Potrzeszcz Jadwiga, Antoni Kość jako filozof prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z prezentacją Księgi Abiit, non obit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 3.
 • Potrzeszcz Jadwiga, Czesław Martyniak - życie i dzieło. W hołdzie w 70. rocznicę śmierci Profesora. Konferencja naukowa, Tomaszów Lubelski, 10 grudnia 2009 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 1.
 • Potrzeszcz Jadwiga, Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne. II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka, Lublin, 6 maja 2014 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 3.
 • Pożarowszczyk Jacek, "Hiszpańskie" konferencje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2007, „Ibidem” 2008, t. 5.
 • Precz Izabela, Migranci w procesie integracji - doświadczenia i rekomendacje. Konferencja naukowa, Lublin, 17 listopada 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2011, nr 1.
 • "Prymat prawdy nad władzą. 'Non possumus' w polityce... Dlaczego?". Sympozjum zorganizowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Lublinie i Instytut Jana Pawła II KUL, 16 X 2001, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Przyłuska-Schmitt Judyta, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Alternatywne waluty a problemy systemu monetarnego”, Lublin, 23 marca 2018 r., „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2018, t. 10, nr 1.
 • Rabiński Jarosław, Konferencja naukowa „Losy zesłańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim” (Lublin, 15-16 XI 2006), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. 55, z. 2.
 • Religia i prawo karne w Starożytnym Rzymie, „Vox Patrum” 1996, z. 30-31.
 • Ritter Cezary, Dekalog i demokracja. IV pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w świetle prasy polskiej, „Ethos” 1992, R. 5, nr 2/3(18/19).
 • Ritter Cezary, Relacje Kościół-państwo we współczesnych systemach prawnych. VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, KUL (14-19 IX 1993), „Ethos” 1993, R. 6, nr 4(24).
 • Ritter Cezary, Tryptyk rzymski - pierwsze interpretacje (sprawozdanie z sesji "Wokół Tryptyku rzymskiego", Lublin, KUL, 10 IV 2003, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Ritter Cezary, W kręgu myśli i dzieła Jana Pawła II. Dwudziestopięciolecie działalności Instytutu Jana Pawłą II KUL (Jubileuszowe sympozjum "Człowiek drogą Kościołą. Dialog i wspólnota", KUL, Lublin, 15-20 X 2007), „Ethos” 2007, R. 20, nr 3-4(79-80).
 • Rodak Iwona, Bogaty owoc życia i pracy. Sprawozdanie z sesji "Czesław Zgorzelski - uczony i wychowawca", 5-6 V 1997, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Rodzina wczesnochrześcijańska i jej zadania, „Vox Patrum” 1983, z. 4. UWAGI
  [referaty - "Vox Patrum" 1985, z. 8-9]
 • Romanko Agnieszka, "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców". VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 3 czerwca 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Romanko Agnieszka, Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 26 maja 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Romanko Agnieszka, Relacje Kościół-Państwo na Ukrainie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lwów, 24 listopada 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Romanko Agnieszka, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Hodie et Cras - dziś i jutro kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku 30 lat od promulgacji". Lublin, 23 października 2013 roku, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2013, t. 8, nr 10(2).
 • Romanko Agnieszka, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów "Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Romanko Agnieszka, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Układowe metody regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)", Lublin, 9-10 grudnia 2011 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2012, t. XXII, nr 2.
 • Romanko Agnieszka, Stefan Kardynał Wyszyński - Nauczyciel Praw Bożych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 13 stycznia 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Romanko Agnieszka, Wasilewicz Urszula, Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 4-5 września 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Rus Emanuel, Sympozjum międzynarodowe "De fidei nostrae atque humanitatis lingua". Lublin, KUL, 4 czerwca 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Rusecki Marian, Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie. VI Kongres Teologów Polskich, „Ethos” 1989, R. 2, nr 4(8).
 • Rycak Artur, Sieniow Tomasz, "Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2005, t. XV, nr 2.
 • Rynio Alina, Integralne wychowanie człowieka. Sprawozdanie z Konferencji z okazji XXV-lecia śmierci Stefana Kunowskiego (1909-1977), „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, t. 30, z. 2.
 • Rzeszót Marzena, Contemporary Challenges for International Law - Human Rights Protection, Combating Terrorism and Prosecution of International Criminals. Międzynarodowa Konferencja Prawnicza, Lublin, 15 kwietnia 2013 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 3.
 • Rzeszót Marzena, Sprostać wyzwaniom przyszłości: edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym w Polsce. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 7-8 IV 2008, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3.
 • Rzeszót Marzena, Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 20 października 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Sajdek Wiesław, Zajączkowski Ryszard, Pisarz na nowo odczytany (Ogólnopolska konferencja "Świat kultury Romana Brandstaettera", KUL, Lublin, 27 XI 2012), „Ethos” 2013, R. 26, nr 1(101).
 • Sakowicz Eugeniusz, Religie i pokój. Sympozjum naukowe w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie (19 V 1993), „Ethos” 1993, R. 6, nr 4(24).
 • Salamon Katarzyna, Sherstyuk Ivan, Sprawozdanie z konferencji „Aktualia 2004”, „Roczniki Psychologiczne” 2004, t. 7, nr 2.
 • Sarowski Łukasz, Przedsiębiorczość wobec wartości (Międzynarodowa konferencja "Chrześcijaństwo a ekonomia", KUL, Lublin, 25 XI 2016), „Ethos” 2017, R. 30, nr 1(117).
 • Sekcja patrystyczna na VII Kongresie Teologów Polskich, „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Sesja naukowa nt. "Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości" 15-18.05.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Sidor Monika, Od Komitetu Redakcyjnego, „Roczniki Humanistyczne” 2016, t. 64, z. 7.
 • Sidor Monika, Wartości chrześcijańskie w kulturach słowiańskich (Konferencja naukowa "W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich", Katolicki Uniwersytet LUbelski Jana Pawła II, Lublin, 18-19 IV 2008), „Ethos” 2008, R. 21, nr 2-3(82-83).
 • Sitarz Mirosław, II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo "Wolność w mediach", „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. XI, z. 1.
 • Sitarz Mirosław, II Międzynarodowa Konferencja Kultura i Prawo: "Wolność w mediach", „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Sitarz Mirosław, Pierwsza międzynarodowa konferencja Kultura i prawo, „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1.
 • Sitarz Mirosław, Sprawozdanie z Jubileuszu 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Lublin, 19-20 maja 2006, „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 2.
 • Sitarz Mirosław, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy" Lublin, 29 września 2007 r., „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2007, R. 2, nr 2.
 • Sitarz Mirosław, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ecclesia et Status", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 4.
 • Siudowski Marek, IX Tydzień Prawników, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Siwek Beata, Konferencja: "W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich", Lublin, 18-19 kwietnia 2008, „Roczniki Humanistyczne” 2008, t. 56, z. 7. UWAGI
  [Ryszard Łużny - s. 177]
 • Siwicka Małgorzata, Jubileuszowa Konferencja Naukowa. Starożytny dramat, teoria, praktyka, recepcja ku czci Panów Profesorów: Roberta Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego (Lublin, 8-10 X 2009), „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • Skorupa Ambroży, Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem, „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 3.
 • Skorupa Ambroży, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem", Lublin, 9-10 maja 2005 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 1.
 • Skorupa Ambroży, Sprawozdanie z sympozjum "Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym", Lublin, 20 kwietnia 2005 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2006, t. XVI, nr 1.
 • Skrzyniarz Ryszard, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki". Lublin, 19-20 kwietnia 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki” na temat: „Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”. Lublin, 22-23 kwietnia 2016 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 3.
 • Skrzyniarz Ryszard, „Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3. UWAGI
  [Zygmunt Kukulski s. 163-164]
 • Skrzypek Michał, Socjologia medycyny w interdyscyplinarnych badaniach nad fenomenami choroby i chorowania, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Konferencja - s. 309-315; Teresa Kukołowicz - s. 309; Zofia Kawczyńska-Butrym - s. 309; Stanisław Wójcik - s. 310]
 • Skubiszewski Piotr, Sprawozdanie z konferencji pt. „70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cywilnego w Polsce” (Lublin 7.10.2016 r.), „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2016, t. 6, nr 2.
 • Skubiszewski Piotr, Wspomnienie Profesora Jerzego Ignatowicza – twórcy nowego ujęcia stanu cywilnego w nauce prawa. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Prawo cywilne – stanowienie, stosowanie i wykładnia”, Lublin, 20–21 listopada 2014 r. . . . . . . . . . . . . 2, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2014, t. 4, nr 2.
 • Sławecka Anna, Doświadczenia w kontroli samorządu terytorialnego przez Najwyższą Izbę Kontroli, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 2-3.
 • Sławek-Czochra Małgorzata, Jaka informacja?, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1.
 • Słowikowska Anna, IV Ogolnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2015, t. 10, nr 12(2).
 • Słowikowska Anna, Kapłaństwo posługi. Sympozjum, Lublin, 25 maja 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Słowikowska Anna, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziecko w rodzinie dawniej i dziś". Chełm, 14 marca 2018 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2018, t. XXVIII, nr 2.
 • Słowikowska Anna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Rodzina drogą Kościoła", Lublin, 25 marca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 2.
 • Słowikowska Anna, Reddite ergo sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 27 stycznia 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3.
 • Słowikowska Anna, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Informatyzacja w sądownictiwe - doświadczenia i perspektywy", „Biuletyn Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2012, R. 7, nr 9.
 • Słowikowska Anna, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: obowiązywanie i stosowanie w Polsce", Łódź, 3-4 września 2008 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, nr 2.
 • Słowikowska Anna, Sprawozdanie z sesji naukowej "Eucharystia Fons Vitae" - współczesne problemy prawne, „Roczniki Nauk Prawnych” 2008, t. XVIII, nr 1.
 • Słowikowska Anna, Zając Paweł, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 1 czerwca 2013 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2013, t. XXIV, nr 1.
 • Słowikowska Anna, Zając Paweł, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 7 czerwca 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 3.
 • Słowikowska Anna, Zając Paweł, Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 1 czerwca 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 4.
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Słowiński Konrad, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych" (Lublin, 30 XI-1 XII 2011 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 3.
 • Smoleń-Wawrzusiszyn Magdalena, Retoryka dziś - szanse, możliwości, ograniczenia. Lublin, 28-29 marca 2012, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2013, t. 61, z. 6.
 • Sobul Krystyna, Sprawozdanie z seminarium archiwistyki kościelnej, poświęconego kancelariom i składnicom akt zakonów i zgromadzeń żeńskich w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1970, t. 20.
 • Sobul Krystyna, Sprawozdanie z seminarium archiwistyki kościelnej, przeprowadzonego na KUL w roku 1967, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1968, t. 16.
 • Sojka Stanisław, LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Sowa Magdalena, Enseignement / apprentissage du français face aux défis de demain. II Międzynarodowy Kongres Nauczycieli Języka Francuskiego. Lublin, KUL, 23-25 czerwca 2014 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 10.
 • Spałek Adam, Sprawozdanie z III Dni Pedagogicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Spoz Anna, Konferencja naukowa „Pieniądz gotówkowy czy bezgotówkowy? − Perspektywa Polski i Niemiec”, Lublin, 2-3 kwietnia 2017 r., „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2017, t. 9, nr 2.
 • Stanisz Piotr, Aktualne zagadnienia postępowania kanonizacyjnego. Sympozjum połączone z uroczystością wręczenia Księgi Jubileuszowej Księdzu Profesorowi Henrykowi Misztalowi, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Stanisz Piotr, Represje karne wobec osób duchownych i konsekrowanych w PRL w latach 1945-1989, „Prawo - Administracja - Kościół” 2003, nr 3.
 • Stankowicz Aleksandra, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1997-1998, t. 45-46, z. 7. UWAGI
  [spotkanie naukowe w Kazimierzu Dolnym, w Domu Pracy Twórczej KUL slawistów - s. 5-6; Katedra Kultury Bizantyńsko-Słowiańskiej - s. 5; Katedra Literatur Słowiańskich - s. 5]
 • Stankowicz Aleksandra, Od redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1999, t. 47, z. 7. UWAGI
  [Ryszard Łużny - s. 5-6; konferencja - s. 5-6]
 • Stankowicz Aleksandra, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 2000-2001, t. 48-49, z. 7. UWAGI
  [sesja naukowa - s. 5-6; Ryszard Łużny - s. 5-6]
 • Starnawski Jerzy, Jozef IJsewijn (1932-1998) − badacz literatury polsko-łacińskiej, „Roczniki Humanistyczne” 2001, t. 49, z. 3. UWAGI
  [zdjęcie z międzynarodowego sympozjum zorganizowanego w KUL przez TN KUL i Katedrę Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej - brak numeru strony [s. 144]]
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Starościc Anna, Historia filozofii w Polsce (VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej "Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka", KUL, Lublin, 23-24 IX 2013), „Ethos” 2013, R. 26, nr 4(104).
 • Starościc Anna, Poszukiwać prawdy o świecie i Bogu (Konferencja "Przyroda-Człowiek-Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa Józefa Życińskiego", KUL, Lublin, 10 II 2012), „Ethos” 2012, R. 25, nr 1-2(97-98).
 • Staszewski Wojciech Szczepan, Konferencja naukowa Internet - problemy prawne (Lublin, 2 grudnia 1998 r.), „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1.
 • Staszewski Wojciech Szczepan, Sprawozdanie z forum dyskusyjnego "Przestępczość zorganizowana a wschodnia granica Unii Europejskiej", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 4.
 • Stepaniuk Beata, Preferencje podatkowe. Konerencja naukowa, Lublin, 20 lutego 2013 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 2.
 • Stępniewska Alicja, Symbol apostolski w nauce i sztuce pierwszego tysiąclecia (Lublin KUL, 23-24 XI 1995 r.), „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Stępniewska Alicja, Sympozjum damazjańskie 1600-lecia śmierci św. Damazego papieża 10-lecie śmierci Jean Daniélou, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Stępniewski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rosja Putina – Ukraina – Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka” (Lublin, 31 marca 2014 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 1.
 • Stępniewski Tomasz, Sprawozdanie z seminarium naukowego „Wojna Rosji z Ukrainą. Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej” (Warszawa, 10 marca 2015 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 1.
 • Stoch Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji "Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 5 grudnia 2007, „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Stodulska Irmina Weronika, Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Seminarium naukowe, Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 1.
 • Stolarek Dorota, Międzynarodowa konferencja naukowa, pt. "Prawo rzymskie a kultura prawna Europy", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 1.
 • Stolarek Dorota, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Prawo rzymskie a kultura prawna Europy", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2.
 • Stolarek Dorota, Prawo rzymskie a kultura prawna Europy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 22-23 X 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 1.
 • Stróż Anna, Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku, „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Swoboda Antoni, Katecheza partystyczna (W 1600 rocznicę śmierci Cyryla Jerozolimskiego), „Vox Patrum” 1988, z. 15.
 • Sympozjum nt. Religijności ludowej (KUL) 10-12.06.1985 r., „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1985, R. 3, nr 5.
 • Sympozjum o katechezie patrystycznej, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Sympozjum "O solidarność rodziny narodów świata" w 15. rocznicę wizyty Jana Pawła II w KUL, KUL, 9 czerwca 2002, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Sympozjum o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Sympozjum w KUL na temat małżeństwa, rodziny i wychowania w myśli św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 2006, t. 50-51.
 • Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytności, „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytności chrześcijańskiej, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Sympozjum w KUL o roli świeckich w Kościele starożytnym, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41.
 • Sympozjum w KUL o Wcieleniu w nauce Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 1999, z. 36-37.
 • Sympozjum w KUL o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2005, t. 48.
 • Szafrański Adam A., Sympozjum międzynarodowe „Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 1. UWAGI
  [Antoni Szymański - s. 212]
 • Szczot Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Szczot Elżbieta, Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II (Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego, Lublin, KUL, 23 X 2003), „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Szczot Jacek, Alkoholizm w Polsce i jego konteksty, „Ethos” 1989, R. 2, nr 1(5).
 • Szczot Jacek, Duchowy testament księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego, „Ethos” 1989, R. 2, nr 4(8).
 • Szczur Piotr, Antyczne źródła i ich współczesne interpretacje (Lublin, KUL, 6-7 X 2017), „Vox Patrum” 2018, t. 70.
 • Szczur Piotr, Jubileusz 50-lecia Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL (Lublin, KUL, 27 V 2014), „Vox Patrum” 2014, t. 61.
 • Szczur Piotr, Międzynarodowa Konferencja Bizantynistyczna "Epokowe przełomy i odrodzenia w historii Bizancjum" (Lublin, 15 XI 2013), „Vox Patrum” 2014, t. 61.
 • Szczur Piotr, Międzynarodowa Konferencja Patrystyczna: "Między 'Religio licita' a 'Religio legalis' - Kościół i teologia czasu przemian" (Lublin, KUL, 21-23 X 2013, „Vox Patrum” 2014, t. 61.
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Szewczak Iwona, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczna potrzeba pamięci osoby i dzieła Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Lublin, 28 lutego 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 1.
 • Szewczak Marcin, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wspólna Polityka Rolna - szansą dla polskiego rolnictwa", „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 3.
 • Szlanta Krzysztof, Teologia wobec nowych kierunków w nauce (Konferencja naukowa Towarzystwa Teologów Dogmatyków "Osoba ludzka - rzeczywistość czy użyteczna metafora?", KUL, Lublin, 19-20 IX 2017, „Ethos” 2017, R. 30, nr 4(120).
 • Sztychmiler Ryszard, Ogólnopolskie sympozjum na temat małżeństwa chrześcijańskiego (KUL 18 II 1992), „Roczniki Nauk Prawnych” 1991-1992, t. I-II.
 • Sztychmiler Ryszard, Przyczyna sprawcza małżeństwa. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum kanonistycznego, KUL 12-13 X 1992 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 1993, t. III.
 • Szudra Anna, Od filozofowania - do pedagogii (Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II oraz I Międzynarodowa KOnferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" dedykowana śp. Profesorowi Wojciechowi Chudemu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 18-20 V 2008), „Ethos” 2008, R. 21, nr 2-3(82-83).
 • Szudra-Barszcz Anna, Seminarium Naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną”, Lublin, 21 listopada 2011, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 3.
 • Szulich-Kałuża Justyna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość i komunikacja”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Katedra Socjologii Kultury - s. 317; Leon Dyczewski - s. 317]
 • Szydłowski Roman, Colloque théâtrologique à Lublin, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Szymik Stefan, Sprawozdanie z X Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Natchnienie Pisma Świętego”, KUL, Lublin, 22-23 października 2014, „The Biblical Annals” 2015, t. 5 (62), z. 1.
 • Szyszka Małgorzata, Obrady „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Gdańsk, 15 września 2016 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 2.
 • Ślęczka Piotr, O nową kulturę życia (Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji Dnia Świętości Życia, Lublin, 25 III 2004), „Ethos” 2004, R. 17, nr 1-2(65-66).
 • Ślęczka Piotr, Perspektywy personalizmu w bioetyce (Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum o roli i zadaniach chrześcijan w jednoczącej się Europie, Lublin, KUL, 17-19 V 2004), „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Śliwa Dorota, Od redaktora, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. 59, z. 8. UWAGI
  [Roczniki Humanistyczne - s. 5-6 konferencja - s. 6]
 • Śliwa Dorota, Présentation, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 8.
 • Śliwa Dorota, Présentation : Colloque international « Termes et relations dans les textes spécialisés », „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. 65, z. 8.
 • Śliwa Dorota, Prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (1954-2015), „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. 63, z. 8. UWAGI
  [konferencja - s. 5, 6; odczyt Haliny Grzmil-Tylutki - s. 5; publikacja materiałów pokonferencyjnych w Rocznikach Humanistycznych - s. 5]
 • Śliwa Dorota, Słowo wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2013, t. 61, z. 8. UWAGI
  [konferencja - s. 5]
 • Śliwa Dorota, Słowo wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 8. UWAGI
  [cykl konferencji]
 • Śliwa Dorota, Słowo wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. 63, z. 8. UWAGI
  [konferencja i artykuły pokonferencyjne - s. 9-13]
 • Śliwak Jacek, Sprawozdanie z Sympozjum pt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka”, zorganizowanego z okazji 30-lecia Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Świdrak Ewelina, Sprawozdanie z konferencji "Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej w świetle życia i twórczości Profesora Stefana Kunowskiego" 15 grudnia 2009, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Świerczek Justyna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy etyki prawniczej", Lublin, 3 kwietnia 2017 roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, t. XXVII, nr 3.
 • Tabaszewski Robert, "Prawa człowieka a nowe technologie". I Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, Lublin, 31 maja 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła, „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • Taracha Cezary, Błogosławiony Władysław Goral − biskup i męczennik (1898-1945). Sympozjum naukowe, KUL, 4 kwietnia 2006 r., „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7. UWAGI
  [Jan Paweł II - s. 139, 140; Józef Życiński - s. 139, 140]
 • Taracha Cezary, V sympozjum polsko-hiszpańskie na KUL, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7.
 • Telusiewicz Piotr, Rodzina w prawie. Druga Konferencja Naukowa, Stalowa Wola, 13 XII 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2.
 • Telusiewicz Piotr, Sprawozdanie z drugiej konferencji naukowej z cyklu "Rodzina w prawdzie", Stalowa Wola, 13 grudnia 2007 roku, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2.
 • Truskolaska Anna, Forum w obronie prawdy (sprawozdanie z II Forum Młodzieży Akademickiej "Kultura - media - Kościół", KUL, 14-15 XII 1996, „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Trzewik Jacek, Działalność gospodarcza na obszarach chronionych. III Krajowa konferencja naukowa Sieci Zrównoważonego Rozwoju, Lublin, 18-19 listopada 2013 r., „Studia Prawnicze KUL” 2014, nr 1.
 • Tunia Anna, Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Ogólnopolsk konferencja naukowa, Dwikozy, 13-14 września 2016 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Tymosz Stanisław, Recepcja II Polskiego Synodu Plenarnego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 1.
 • Tymosz Stanisław, Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym, „Prawo - Administracja - Kościół” 2005, nr 1-2.
 • Tyrawa Dominik, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 4.
 • Tyrawa Dominik, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Szkoła - wychowanie i edukacja", Biłgoraj, 10 marca 2009 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 1.
 • Tyrawa Dominik, Sprrawozdanie naukowe z konferencji "Studia prawnicze a rzeczywistość zawodowa", „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 2.
 • Uzar Katarzyna, I Międzynarodowa Konferencja "O personalistyczny wymiar filozofii wychowania" dedykowana śp. Wojciechowi Chudemu (1947-2007), „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37). UWAGI
  [film "Droga do Wielunia" Dariusza Kiregera s. 169]
 • Uzar Katarzyna, Sprawozdanie z konferencji "Starzenie się z godnością". Jubileusz 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 7-8 czerwca 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • V Sympozjum Kazimierskie 2001, „Vox Patrum” 2000, z. 38-39.
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL” 2017, t. 12, nr 14(2).
 • VI Sympozjum Kazimierskie 2003, „Vox Patrum” 2001, t. 40-41.
 • VII Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.
 • VIII Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Wach Tomasz, I Panel Dyskusyjny Ekspertów „Ludzkie zachowania ryzykowne − problem, etiologia, możliwości i warunki jego racjonalizacji”. Lublin, 18 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Walencik Dariusz, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II - Struktura i zadania", „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 3.
 • Walencik Dariusz, Sprawozdanie z Konferencji: "Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II - Struktura i zadania, „Prawo - Administracja - Kościół” 2004, nr 1-2.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Waniewska-Bobin Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Służba prawdzie, wolności i życiu”, KUL, 15-16.10.2007 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2009, t. (1)37, z. 1.
 • Waniweska Magdalena, „Władysław Grabski – uczony, działacz społeczny i polityczny”. Sprawozdanie z konferencji naukowej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 1.
 • Waszak Piotr, Sprawozdanie z konferencji „Szara strefa a ubezpieczenia społeczne. Aspekty ekonomiczne, społeczne, etyczne”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 12-13 kwietnia 2018 roku, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2018, t. 10, nr 2.
 • Wawro Franciszka Wanda, Działalność Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2000-2001, t. 28-29, z. 2.
 • Węglińska Justyna, Państwo - społeczeństwo - kultura: formalne i nieformalne źródła prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. XXIII Zjazd Katedr Teorii i filozofii prawa, Lublin, 23-26 września 2018 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 4.
 • Wierzbicki Alfred, Czytanie Czechowicza: usłyszeć nutę człowieczą. Sprawozdanie z sympozjum w 60-lecie śmierci poety, Lublin, 9-10 IX 1999, „Ethos” 1999, R. 12, nr 4(48).
 • Wierzbicki Alfred, Kościół wobec doświadczenia totalitaryzmu. Sprawozdanie z Kongresu Teologicznego Europy środkowo-Wschodniej, KUL 11-15 sierpnia 1991, „Ethos” 1991, R. 4, nr 3/4( 15/16).
 • Wilkołaska Karolina, I Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny oraz Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji „Psychopedagogiczne problemy wczesnego rodzicielstwa”. Lublin, 22 lutego 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Wilkołaska Karolina, Sesja Naukowa na temat „Zagrożenia i szanse dla «dzieci ulicy»”. Lublin, 15 kwietnia 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 3.
 • Witczak Hanna, Sądy powszechne w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 4.
 • Woch Ewa, "Kilka refleksji na temat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego po wejściu w życie nowej Konstytucji", „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 2-3.
 • Wolicka Elżbieta, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 1995, t. 43, z. 4. UWAGI
  [seminarium dyskusyjne zorganizowane przez Katedrę Teorii i Historii Doktryn Artystycznych KUL - s. 5]
 • Wolski Michał, Sprawozdanie z konferencji "Gorąca Historia Zimnej Wojny", „Ibidem” 2009, t. 6.
 • Wołoszyn Andrzej, Zmysł religijny a wychowanie (sprawozdanie z sesji "Wychowanie człowieka w świetle 'Zmysłu religijnego' księdza Luigiego Giussaniego", Lublin, 16 XI 2000), „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2(53-54).
 • Woźniak Anna, Na dwudziestolecie slawistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Kilka refleksji jubileuszowych, „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. 57, z. 7.
 • Woźniak Anna, Słowo o uczonym i człowieku profesorze Ryszardzie Łużnym, „Roczniki Humanistyczne” 2013, t. 61, z. 7. UWAGI
  [seminarium naukowe]
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor – Uczony – Działacz społeczny" (Lublin, 9 października 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5(41), z. 4.
 • Wódka Marek, Sprawozdanie z konferencji "Religia w przestrzeni publicznej" (Lublin, 16 maja 2012 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wójcik Barbara, Dzieci-uchodźcy, czyli co dalej po przekroczeniu granicy. Wykład otwarty Michaela Flynna, Lublin, 22 czerwca 2012 r., „"Studia Prawnicze KUL"” 2012, nr 4.
 • Wójcik Grzegorz, Ogólnopolska konferencja "Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej ". Lublin, 24-25 kwietnia 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, t. 4(40), nr 4.
 • Wójcik Magdalena, XVII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka”. Lublin, 10 marca 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4.
 • Wójcik Monika, Apud patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej. III Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego, Kazimierz Dolny, 22-23 października 2010 r., „Studia Prawnicze KUL” 2010, nr 4.
 • Wójcik Monika, Konferencja naukowa "Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna" (10-11 XII 1999), „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, X, z. 1.
 • Wójcik Monika, Konferencja naukowa: Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-1952 (Lublin, 4-5 grudnia 1998 r.), „Roczniki Nauk Prawnych” 1999, t. IX, z. 1.
 • Wójcik Monika, Starożytne kodyfikacje prawa a współczesna kultura jurydyczna Konferencja naukowa zorganizowana w dniach 10-11 grudnia 1999 r. przez Katedrę Prawa Rzymskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 1.
 • Wronikowska Bożena, Spotkanie kazimierskie (Kazimierz n/Wisłą, 27-28 V 1995 r.), „Vox Patrum” 1993-1995, z. 24-29.
 • Wronikowska Ewa, Konferencja: "Dialog społeczny: miraż czy rzeczywistość?", „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 1.
 • Wróbel Józef, Wezwanie do uczestnictwa w życiu społecznym (Sympozjum sekcji Teologii Moralnej KUL), „Ethos” 1990, R. 3, nr 3/4(11/12).
 • Wróbel Mirosław Stanisław, Sprawozdanie z IV Jesiennych Międzynarodowych Dni Biblijnych (KUL, 22-23 października 2009 r.), „The Biblical Annals” 2011, t. 1(58).
 • Wstęp, „Roczniki Humanistyczne” 1988, t. 36, z. 7. UWAGI
  [sesja zorganizowana przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Slowiańską KUL, informacja o materiałach sesyjnych]
 • Wysocki Marcin, Sympozjum patrystyczne: "Radość u Ojców Kościoła" i wręczenie Księgi Jubileuszowej ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu (Lublin, KUL, 4 X 2011), „Vox Patrum” 2012, t. 58.
 • Wytrążek Wojciech, Aktualne problemy administracji publicznej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 23 września 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2018, nr 1.
 • Wytrążek Wojciech, Działalność gospodarcza w turystyce. Konferencja naukowa, Lublin, 25 V 2009, „Studia Prawnicze KUL” 2009, nr 4.
 • Wytrążek Wojciech, "Nowe kierunki w prawie administracyjnym". Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 12 maja 2017 r., „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 3.
 • Wytrążek Wojciech, Sprzedaż w obrocie konsumenckim. II Międzynarodowa Konferencja Konsumencka, Lublin, 14-15 maja 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • X Sympozjum Kazimierskie, „Vox Patrum” 2009, t. 53-54.
 • Z perspektywy dziesięciolecia pontyfikatu, „Ethos” 1988, R. 1, nr 4. UWAGI
  [Referaty z sympozjum]
 • Z źycia Wydziału, „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 1.
 • Z źycia Wydziału, „"Studia Prawnicze KUL"” 2013, nr 3.
 • Z źycia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4.
 • Z źycia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 2.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 3.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 4.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 1.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Z życia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 3.
 • Zadykowicz Tadeusz, Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, „Roczniki Teologii Moralnej” 2009, t. 1(56).
 • Zając Paweł, Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 6 czerwca 2015 r., „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2.
 • Zajączkowski Ryszard, Dawne i nowe oblicza mecenatu (Konferencja "Kultura i mecenat", KUL, Lublin, 20 XI 2014), „Ethos” 2015, R. 28, nr 1(109).
 • Zajączkowski Ryszard, Odczytywanie Józefa Wittlina (Międzynarodowa konferencja naukowa "Józef Wittlin pisarz kulturowego pogranicza", KUL, Lublin, 29 V 2015, „Ethos” 2016, R. 29, nr 1(113).
 • Zakrzewski Piotr, Zuba-Ciszewska Maria, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Forum spółdzielcze 2017. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości", Lublin, 7 czerwca 2017 r., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2017, nr 1.
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Zawadzki Arnold, Sprawozdanie z Wiosennych Dni Biblijnych „Radość Ewangelii”, KUL, Lublin, 28 marca 2014, „The Biblical Annals” 2015, t. 5 (62), z. 1.
 • Zgorzelski Czesław, Otwarcie Colloquium, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Zieliński Andrzej, Wolnosć w kulturze współczesnej (sprawozdanie z V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin, KUL, 20-25 VIII 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 1(37).
 • Zmorzanka Anna Z., Małżeństwo, rodzina i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma (Lublin, KUL, 27-28 XI 2008), „Vox Patrum” 2009, t. 53-54. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 29(2009), t. 53-54]
 • Zmorzanka Anna Z., Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2002/2003, „Vox Patrum” 2002, t. 42-43.
 • Zmorzanka Anna Z., Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2010), „Vox Patrum” 2009, t. 53-54. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 31(2011), t. 56]
 • Zuchniewicz Paweł, "Rodzina wspólnotą szczęścia" (Sprawozdanie z XXI Międzynarodowego Kongresu Rodziny, Lublin, 23-25 IV 2004), „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Zżycia Wydziału, „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 2.
 • Żukowska Helena, Konferencja Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2014, t. 6, nr 1. UWAGI
  [przeprowadzona 22 listopada 2012 roku]
 • Żurek Antoni, Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim (Lublin KUL, 25-26 V 1999), „Vox Patrum” 1999, z. 36-37. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 19(1999), z. 36-37]

Odczyty gości z kraju
 • Adamiak Jarosław, Międzynarodowa konferencja naukowa ku czci ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna: "Christo parata via est… Prekursorzy i twórcy kultury europejskiej". Lublin, KUL, 21-22 marca 2012 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Batory Paweł, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Pomiędzy wiarą a sztuką - sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej, „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 2014, t. 62, z. 4.
 • Dobakówna Anna, Literatura staropolska na polonistyce w okresie 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki s. 20; Cezary Pęcherski - s. 20-21; Wiktor Hahn - s. 20, 21-22; Julian Krzyżanowski - s. 20, 22; Henryk Życzyński - s. 20, 22-23; Ludwik Kamykowski - s. 20, 22, 23; Mieczysław Popławski - s. 23; Aleksander Kossowski - s. 23; Stefan Kawyn - s. 24; Jan Parandowski - s. 24; Jan Słomkowski - s. 24-25; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 25, 27; Jerzy Starnawski - s. 26; Stefan Nieznanowski - s. 26-27; Stefan Sawicki - s. 27; Jadwiga Sokołowska-Poźniakowa - s. 27-28; odczyty pracowników - s. 28; Irena Sławińska - s. 28; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 28; Teatr Akademicki - s. 28; odczyty gości - s. 29; pismo studenckie „Polonista” - s. 29]
 • Dudek Justyna, Rycerz Joanna, Konferencja naukowa „PRL – życie ściśle kontrolowane”, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 2.
 • Fita Stanisław, Kronika polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1939), „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [historia - s. 6, 14; Stanisław Ptaszycki - s. 6, 7, 8, 10, 11, 12; Piotr Bańkowski - s. 6, 8, 10, 13; Cezary Pęcherski - s. 6, 8, 10, 11; Wiktor Porzeziński - s. 6, 9, 13; Czesław Falkowski - s. 7; Jan Baudouin de Courtenay - s. 7, 8; dwutygodnik studencki "Akademik" - s. 7; Henryk Gaertner - s. 7, 8, 9, 10, 11, 13; Błażej Czesnys - s. 7; Maurycy Paciorkiewicz - s. 7, 10, 11; Stefan Srebrny - s. 7; studenckie Koło Miłośników Literatury - s. 7; koła: historycznoliterackie, literackotwórcze - s. 7; koło historycznojęzykowe - s. 7, 8; Maria Fryczowa - s. 8; Wiktor Hahn - s. 8, 12, 13, 14, 16; Henryk Jakubanis - s. 9, 10, 15; Zofia Ostrowska - s. 9; Jacek Woroniecki - s. 9, 10; Marian Fulman - s. 9; Stanisław Szober - 10, 11, 13, 14, 15; Mieczysław Popławski - s. 10; Paweł Bourguignon - s. 10; studenckie Koło Literackie - s. 10; Stanisław Pigoń - s. 10; Julian Krzyżanowski - s. 11, 12, 13; Koło Polonistów - s.12, 14; Witold Doroszewski - s. 12, 13-14, 15; Henryk Życzyński - s. 12-13, 14, 15, 17; Halina Świderska - s. 13; Leon Białkowski - s.13; Koło Historyków - s. 14; Stefan Kunowski - 14; Ludwik Kamykowski - 14-15; Józef Pastuszka - s. 15; Antoni Szymański - s. 15; Władysław Kuraszkiewicz - s. 15, 16, 17; Edmund Lipecki - s. 15; Tadeusz Brajerski - s. 16; Ignacy Czuma - s. 16; Józef Edward Dutkiewicz - s. 16; Tadeusz Milewski - s. 16; Józef Birkenmajer - s. 16-17.]
 • Garbol Tomasz, Stradomska Wioletta, Czytanie Herberta, „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1999, t. 47, z. 1. UWAGI
  [Zbigniew Herbert - zamiar nadania mu doktoratu honoris causa KUL - s. 247]
 • Gładysz Andrzej, "Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej". Instytut Historii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (13 XII 2012), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2012, t. 60, z. 2.
 • Gładysz Andrzej, Konferencje z zakresu historii wojskowości w Instytucie Historii KUL w 2011 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. 59, z. 2.
 • [Informacja o wykładzie Anny Świderkówny], „Vox Patrum” 2000, z. 38-39.
 • [Informacja o wykładzie dr. W. Wiatkowskiego], „Vox Patrum” 1998, z. 34-35.
 • Jan Dobraczyński na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 3.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Conference of the comission internationale d'histoire et d'etude du christianisme (CIHEC) "Religious space of East-central Europe - open to the East and the West" (Lublin-Lviv, 6-10 september 2007), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2008, t. 56, z. 2.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2015, t. 63, z. 2.
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Folklor - Sacrum - Religia (streszczenia referatów), „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1995, t. 43, z. 1. UWAGI
  [międzynarodowa konferencja - s. 115-143]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Kaczmarczyk Marta, Konferencja: "Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka", Lublin 13-15 października 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • Kaczmarczyk Marta, Seminarium naukowe: "НI! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирас... 140 rocznica urodzin Łesi Ukrainki", Lublin, 15 grudnia 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Klimek Jolanta, Nowak Małgorzata, III Dni Poznania w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2007, t. 55, z. 6.
 • Klimek Jolanta, Nowak Małgorzata, VII Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język polski. Współczesność - Historia, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2007, t. 55, z. 6.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Lis Artur, Konferencja naukowa: "Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo", Opatów, 17 czerwca 2009 r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2009, t. 57, z. 2.
 • Litak Stanisław, Kolokwium poświęcone dwusetnej rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 2.
 • Longosz Stanisław, Wykłady publiczne z dziedziny antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Łużny Ryszard, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 7. UWAGI
  [sesja naukowa - s. 5-7; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 5-6; Katedra Filologii Słowiańskiej - s. 5-6; Maria Dłuska - s. 8; Feliks Araszkiewicz - s. 7-8; Tadeusz Brajerski - s. 7-8; Stanisław Papierkowski - s. 7-8; Czesław Zgorzelski - s. 7-8; Jerzy Pogonowski - s. 8; Stanisław Fita - s. 8; Jan Orłowski - s. 9; Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej - s. 10; Ludomir Bieńkowski - s. 10; Hanna Dylągowa - s. 10, 11; Witold Kołbuk - s. 10-11; Bolesław Kumor - s. 11; Janusz Kania - s. 11; Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 11; Jerzy Kłoczowski - s. 11; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej - s. 11; Instytut Ekumeniczny - s. 11; Wacław Hryniewicz OMI; Leonard Górka SVD; Jan Sergiusz Gajek MIC - s. 11; Michał Łesiów - s. 11-12; Michał Sajewicz - s. 11-12; Władysław Kuraszkiewicz - s. 12]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Małyszek Dariusz, Wokół sesji naukowej "Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski - powstaniec 1983 r. i karmelita bosy (w 100. rocznicę śmierci)". KUL - 26 XI 2007r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2008, t. 56, z. 2.
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Mocarz-Kleindiest Maria, Seminarium Filolog na międzynarodowym rynku pracy (Lublin, 21-22 kwietnia 2015 r.), „Roczniki Humanistyczne. Glottodydaktyka” 2015, t. 63, z. 10.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Informacje organizacyjne. Sympozjon „Z badań stylistycznych nad Nowym Testamentem”, „Roczniki Humanistyczne” 1972, t. 20, z. 3.
 • Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Ogólnopolska sesja naukowa z dnia 25 listopada 1966 r. poświęcona działalności naukowej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 2. UWAGI
  [Jerzy Kłoczowski s. 123, 127; Bolesław Kumor s. 123, 124, 130, 131; Zygmunt Sułowski s. 123, 124, 127; Eugeniusz Wiśniowski s. 123, 124; Ludomir Bieńkowski s. 123, 124; Wincenty Granat s. 123; Lidia Müllerowa s. 123, 132; Adam Chruszczewski s. 123, 135; Henryk Grocholski s. 123, 137; Grażyna Karolewicz s. 123, 138; Stanisław Litak s. 123, 140; program Polonia Christiana s. 124; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych s. 124; Towarzystwo Naukowe KUL s. 123; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce s. 123, 124, 125, 127, 132-141; Pracownia Instytutu s. 127, 131-138; Atlas historyczny Kościoła w Polsce s. 127, 130-141; Polonia Christiana s. 127-141.]
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Rabiński Jarosław, Konferencja naukowa „Losy zesłańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim” (Lublin, 15-16 XI 2006), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. 55, z. 2.
 • Rus Emanuel, Sympozjum międzynarodowe "De fidei nostrae atque humanitatis lingua". Lublin, KUL, 4 czerwca 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Siwek Beata, Konferencja: "W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich", Lublin, 18-19 kwietnia 2008, „Roczniki Humanistyczne” 2008, t. 56, z. 7. UWAGI
  [Ryszard Łużny - s. 177]
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Szafrański Adam A., Sympozjum międzynarodowe „Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 1. UWAGI
  [Antoni Szymański - s. 212]
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Szydłowski Roman, Colloque théâtrologique à Lublin, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Śliwa Dorota, Prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki (1954-2015), „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. 63, z. 8. UWAGI
  [konferencja - s. 5, 6; odczyt Haliny Grzmil-Tylutki - s. 5; publikacja materiałów pokonferencyjnych w Rocznikach Humanistycznych - s. 5]
 • Śliwa Dorota, Słowo wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. 63, z. 8. UWAGI
  [konferencja i artykuły pokonferencyjne - s. 9-13]
 • Taracha Cezary, Błogosławiony Władysław Goral − biskup i męczennik (1898-1945). Sympozjum naukowe, KUL, 4 kwietnia 2006 r., „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7. UWAGI
  [Jan Paweł II - s. 139, 140; Józef Życiński - s. 139, 140]
 • Taracha Cezary, V sympozjum polsko-hiszpańskie na KUL, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.

Odczyty pracowników KUL
 • Adamiak Jarosław, Międzynarodowa konferencja naukowa ku czci ks. prof. dra hab. Augustyna Eckmanna: "Christo parata via est… Prekursorzy i twórcy kultury europejskiej". Lublin, KUL, 21-22 marca 2012 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Baka Łukasz, Tomczyk Justyna, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”. Zawady k. Częstochowy, 11-12 października 2012 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2012, t. 15, nr 4.
 • Batory Anna, Brygoła Elwira, Małek Karolina, Sprawozdanie z V Konferencji Narracyjnej „Życie Człowieka w Wielkich i Małych Narracjach”. Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 1.
 • Batory Paweł, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Pomiędzy wiarą a sztuką - sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej, „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 2014, t. 62, z. 4.
 • Bednarska Magdalena, Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie ,,Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”. Warszawa, 22-23 września 2017, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 3.
 • Bender Ryszard, Historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1918-1968), „Roczniki Humanistyczne” 1970, t. 18, z. 2. UWAGI
  [Stanisław Smolka - s. 141, 143; Stanisław Ptaszycki - s. 141, 142, 144; Konstanty Chyliński - s. 142, 159; katedra historii starożytnej - s. 142; katedra nauk pomocnicznych i literatury polskiej - s. 142; katedra historii Polski - s. 142; Roman Konecki - s.143; Aleksander Kossowski - s. 143-144, 150, 159; studium historii średniowiecznej - s. 144; Leon Białkowski - s. 144, 145; Czesław Falkowski - s.144; Józef Archutowski - s. 144; Aleksan­der Wójcicki - s. 144; Józef Umiński - s. 144; Ludwik Górski - s. 144; Czesław Strzeszewski - s. 144, 149; Bole­sław Grużewski - s. 144; Paweł Skwarczyński - s. 144-145; Ignacy Czuma - s. 145; Tadeusz Musiał - s. 145; Aleksander Murat - s. 145; Jan Stanisław Łoś - s. 145, 150; Andrzej Wojtkowski - s. 145-146, 150; Kalikst Morawski - s. 146-147; Andrzej Nadolski - s. 147; Jerzy Kłoczowski - s. 147, 150, 157, 159; Zygmunt Sułowski - s. 147-148, 150, 159; Mieczysław Żywczyński - s. 148, 149-150; Władysław Rostocki - s. 148; Jerzy Łukaszewski - s. 148, 150; Marzena Pollakówna - s. 148-149, 150; Jan Dobrzański - s. 149; Józef Gajek - s. 149; Romuald Gustaw - s. 149; Witold Hensel - s. 149; Emilia Józefacka - s. 149; Wit Klonowiecki - s. 149; Jan Kowalczyk - s. 149; Zofia Kramarz - s. 149; Aleksander Kunicki - s. 149; Witold Nowodworski - s. 149; Zdzisław Papierkowski - s. 149; Stanisław Popławski - s. 149; Stanisław Płodzień - s. 149; Marian Rechowicz - s. 149; Witold Sawicki - s. 149, 150; Jan Szymusiak - s. 149; Jan Turowski - s. 149; Konstanty Łubieński - s. 149; Hanna Mankiewicz-Dyląg - s. 149, 150; Józef Marszałek - s. 149; Stefan Nosek - s. 149; Zbigniew Czajkowski - s. 150; Rudolf Buchała - s. 150; Zygmunt Drozdek - s. 150; Zdzisław Szpakowski - s. 150; Piotr Kazanowski - s. 150; Halina Hamerska - s. 150; Mirosława Zakrzewska - s. 150; wpisałam: Henryk Zins - s. 150; Aleksandra Chodźko-Domaniewska - s. 150; Elżbieta Czartoryska - s. 150; Krystyna Kozłowska - s. 150; Janina Sałacińska - s. 150; Romualda Jabłońska - s. 150; Józef Tomczyk - s. 150; dyplomy magisterskie na KUL i przewody doktorskie poza KUL - s. 150; Ryszard Bender - s. 151; Ludomir Bieńkowski - s. 151, 158, 159; Czesław Bloch - s. 151-152; Ludwik Dembiński - s. 152; Czesław Deptuła - s. 152; Maria Ewa Jabłońska-Deptuła - s. 152; Stanisław Litak - s. 152-153; Wiesław Müller - s. 153, 158; Eugeniusz Wiśniowski - s. 153; Maria Helena Witkowska OSU [Aleksandra Witkowska] - s. 153-154; Edward Zwolski - s. 154; Janina Aronowicz- Gawrysiakowa - s. 154; Urszula Gabriela Borkowska OSU - s. 154; Adam Chruszczewski - s. 154-155; Maria Chyżewska - s. 155; Jerzy Flaga - s. 155; Henryk Grocholski - s. 155; Mieczysław Haftka - s. 155; Stanisław Lazar - s. 155; Jan Skarbek - s. 155-156; Józef Szymański - s. 156; Zygmunt Wiktorzak - s. 156; Maria Wójcik - s. 156; Józefa Zawadzka - s. 156; Stanisław Olczak - s. 156; publikowanie w wydawnictwach KUL - s. 156-157; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce - s. 157; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 156-157; działalność pracowników naukowych sekcji historii - s. 157-158; kierownicy sekcji - s. 159.]
 • Biela Adam, Kornas-Biela Dorota, Ryzyko wolności, „Roczniki Nauk Społecznych” 1980, t. 8.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Pułtusk, 14-19 września 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Bis Dorota, Braun Katarzyna, Jeziorański Marek, XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów „Pułapki badań nad edukacją”. Katowice–Wisła, 12-16 września 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Bis Dorota, XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Wojanów, 23-27 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4.
 • Brygoła Elwira, Puchalska-Wasyl Małgorzata, Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja. Ateny, 30 września-3 października 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 1.
 • Buksik Dariusz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum „Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”. Warszawa, 29 maja 2009 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 1.
 • Chmielnicka Elżbieta, Gajda Tomasz, Sprawozdanie z konferencji „Narracja jako sposób konstruowania rzeczywistości”. Śródborów, 18-20 października 2001 r., „Roczniki Psychologiczne” 2002, t. 5.
 • Chmielnicka-Kuter Elżbieta, Sprawozdanie z konferencji „Podstawy naukowe psychoterapii”. Warszawa, 12-13 czerwca 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2011, t. 14, nr 2.
 • Choi Sungeun (Estera Czoj), IV Międzynarodowa Konferencja Akademicka „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia”. Tokio, 24-26 października 2014 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 10.
 • Czapla Anna, Gałecki Zygmunt, Konferencja poświęcona życiu i pracy badawczej profesora Władysława Kuraszkiewicza, Włodawa 18-19 czerwca 2009, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2011, t. 59, z. 6. UWAGI
  [Witold Doroszewski - s. 213]
 • Czapla Anna, Kutyła Agnieszka, „Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku” Gniew 21-22 października 2009 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2010, t. 58, z. 6.
 • Czapla Anna, Nowacka Dagmara, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Język ukraiński poza granicami Ukrainy", Lublin, 22-23 października 2015 r., „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 2016, t. 64, z. 7.
 • Czapla Anna, "Podkarpacie. Język - Literatura - Kultura". Sanok, 24-25 października 2008 roku, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2009, t. 57, z. 6.
 • Dobakówna Anna, Literatura staropolska na polonistyce w okresie 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki s. 20; Cezary Pęcherski - s. 20-21; Wiktor Hahn - s. 20, 21-22; Julian Krzyżanowski - s. 20, 22; Henryk Życzyński - s. 20, 22-23; Ludwik Kamykowski - s. 20, 22, 23; Mieczysław Popławski - s. 23; Aleksander Kossowski - s. 23; Stefan Kawyn - s. 24; Jan Parandowski - s. 24; Jan Słomkowski - s. 24-25; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 25, 27; Jerzy Starnawski - s. 26; Stefan Nieznanowski - s. 26-27; Stefan Sawicki - s. 27; Jadwiga Sokołowska-Poźniakowa - s. 27-28; odczyty pracowników - s. 28; Irena Sławińska - s. 28; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 28; Teatr Akademicki - s. 28; odczyty gości - s. 29; pismo studenckie „Polonista” - s. 29]
 • Dudek Justyna, Rycerz Joanna, Konferencja naukowa „PRL – życie ściśle kontrolowane”, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 2.
 • Dudek-Szumigaj Agnieszka, Koper Mariusz, Cmentarze po obu stronach Bugu. Ogólnopolska konferencja naukowa we Włodawie, 19 listopada 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2014, t. 62, z. 6.
 • Fita Stanisław, Działalność naukowa wykładowców KUL poza Uniwersytetem, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Fita Stanisław, Kronika polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1939), „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [historia - s. 6, 14; Stanisław Ptaszycki - s. 6, 7, 8, 10, 11, 12; Piotr Bańkowski - s. 6, 8, 10, 13; Cezary Pęcherski - s. 6, 8, 10, 11; Wiktor Porzeziński - s. 6, 9, 13; Czesław Falkowski - s. 7; Jan Baudouin de Courtenay - s. 7, 8; dwutygodnik studencki "Akademik" - s. 7; Henryk Gaertner - s. 7, 8, 9, 10, 11, 13; Błażej Czesnys - s. 7; Maurycy Paciorkiewicz - s. 7, 10, 11; Stefan Srebrny - s. 7; studenckie Koło Miłośników Literatury - s. 7; koła: historycznoliterackie, literackotwórcze - s. 7; koło historycznojęzykowe - s. 7, 8; Maria Fryczowa - s. 8; Wiktor Hahn - s. 8, 12, 13, 14, 16; Henryk Jakubanis - s. 9, 10, 15; Zofia Ostrowska - s. 9; Jacek Woroniecki - s. 9, 10; Marian Fulman - s. 9; Stanisław Szober - 10, 11, 13, 14, 15; Mieczysław Popławski - s. 10; Paweł Bourguignon - s. 10; studenckie Koło Literackie - s. 10; Stanisław Pigoń - s. 10; Julian Krzyżanowski - s. 11, 12, 13; Koło Polonistów - s.12, 14; Witold Doroszewski - s. 12, 13-14, 15; Henryk Życzyński - s. 12-13, 14, 15, 17; Halina Świderska - s. 13; Leon Białkowski - s.13; Koło Historyków - s. 14; Stefan Kunowski - 14; Ludwik Kamykowski - 14-15; Józef Pastuszka - s. 15; Antoni Szymański - s. 15; Władysław Kuraszkiewicz - s. 15, 16, 17; Edmund Lipecki - s. 15; Tadeusz Brajerski - s. 16; Ignacy Czuma - s. 16; Józef Edward Dutkiewicz - s. 16; Tadeusz Milewski - s. 16; Józef Birkenmajer - s. 16-17.]
 • Fita Stanisław, Udział polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ogólnopolskim życiu naukowym, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Juliusz Kleiner - s. 101, 102, 103, 104; Ste­fan Kawyn - s. 102, 103, 104, 105; Jan Parandowski - s. 102, 103, 104; Feliks Araszkiewicz - s. 103, 104, 105, 112, 113; Maria Dłuska - s. 103, 104; Władysław Kuraszkiewicz - s. 104; Tadeusz Milewski - s. 104; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 105; studenckie Koło Polonistów - s. 105; Irena Sławińska - s. 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113; Czesław Zgorzelski - s. 105, 106, 108, 109, 112; Tadeusz Brajerski - s. 106, 108, 109, 113; Maria Jasińska - s. 108, 112; Danuta Zawistowska - s. 108; Jerzy Starnawski - s. 108, 111; Stanisław Papierkowski - s. 108, 110, 113; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 110; Ireneusz Opacki - s. 112; Wojciech Górny - s. 112; Stefan Sawicki - s. 112, 113]
 • Francuz Piotr, Sprawozdanie z “International Conference on Behavioral, Cognitive and Psychological Sciences”. Singapore, 26-28 lutego 2010 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2010, t. 13, nr 2.
 • Gaczoł Jan, Zarys dziejów filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Ralf Lovell - s. 39; ks. Paweł Bourguignon - s. 39; Selina Wołkowicka - s. 39; Przemysław Mroczkowski - s. 39-40, 42, 44-45, 46, 52; Jan Parandowski - s. 40; Ian Jago - s. 40; Mc. Cracken James - s. 40; Edward C. McGahan M. A. - s. 40; Halina Biedrzycka - s. 40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 52; T. Niewęgłowski - s. 40, 41; St. Bakaj - s. 40, 41; Z. Słowińska - s. 40; Alina Szala - s. 40, 42, 43, 45, 46; Mieczysław Kobylański - s. 40, 41; Szawłowska - s. 40-41; Irena Kałuża - s. 40-41,42, 44, 52; I. Przemecka - s. 40-41, 42, 44, 52; Witold Chwalewik - s. 41, 47-49; Zielińska - s. 41; Walerian Świeczkowski - 41, 42, 43, 44, 45, 46; Irena Janicka - s. 41, 42, 43, 52; Koło Naukowe Anglistów - s. 42, 51; Stanisław Kryński - s. 43; Jan Gaczoł - s. 43, 44; Maria Zimek - s. 43; Anna Hargest-Gorzelak - s. 44, 47, 51, 52; Irena Sławińska - s. 48-49; odczyty naukowe - s. 49, 52; biblioteka zakładowa - s. 49-50]
 • Garbol Tomasz, Stradomska Wioletta, Czytanie Herberta, „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1999, t. 47, z. 1. UWAGI
  [Zbigniew Herbert - zamiar nadania mu doktoratu honoris causa KUL - s. 247]
 • Gładysz Andrzej, "Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej". Instytut Historii. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (13 XII 2012), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2012, t. 60, z. 2.
 • Gładysz Andrzej, Konferencje z zakresu historii wojskowości w Instytucie Historii KUL w 2011 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. 59, z. 2.
 • Górecka Marzena, "Die Schweiz verkaufen. Wechselverhältnisse zwischen Literatur und Tourismus seit 1800". Berno, 18-19 stycznia 2008, „Roczniki Humanistyczne. Neofilologia” 2008, t. 56, z. 5.
 • Górny W., Z wizytą u „Pax Romana”, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • Howe Beata, „Podręczniki do nauki języka polskiego i innych przedmiotów w szkołach sobotnich w Wielkiej Brytanii”, Londyn, 4 czerwca 2016 r., „Roczniki Humanistyczne” 2016, t. 64, z. 10.
 • [Informacja o odczytach o antyku chrześcijańskim 1981/1982], „Vox Patrum” 1982, styczeń-czerwiec.
 • [Informacja o wykładach o antyku chrześcijańskim], „Vox Patrum” 1982, lipiec-grudzień.
 • [Informacje o wykładach naukowych w 1988 r.], „Vox Patrum” 1988, z. 15.
 • Iskra Justyna, Klinkosz Waldemar, Sprawozdanie z konferencji „Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje”. Wrocław, 22-23 kwietnia 2008 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2008, t. 11, nr 2.
 • Jabłońska Dagmara, Konferencja Naukowa „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w gospodarce opartej na wiedzy. Doświadczenia, najlepsze praktyki, perspektywy”. Lublin, 19 września 2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Januszek Agnieszka, 41st International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 4-7 maja 2006), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. 55, z. 2. UWAGI
  [współpraca - s. 271]
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Conference of the comission internationale d'histoire et d'etude du christianisme (CIHEC) "Religious space of East-central Europe - open to the East and the West" (Lublin-Lviv, 6-10 september 2007), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2008, t. 56, z. 2.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Międzynarodowa konferencja "Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem - średniowiecze i wczesna epoka nowożytna" (Kamień Śląski, 24-26 września 2012 r.), „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2012, t. 60, z. 2.
 • Januszek-Sieradzka Agnieszka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2015, t. 63, z. 2.
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Folklor - Sacrum - Religia (streszczenia referatów), „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1995, t. 43, z. 1. UWAGI
  [międzynarodowa konferencja - s. 115-143]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4. UWAGI
  [Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 90; odczyty gości z kraju - s. 89; odczyty pracowników KUL - s. 89; STS "Oset" - s. 89]
 • Kaczmarczyk Marta, Konferencja: "Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty. Recepcja. Estetyka", Lublin 13-15 października 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • Kaczmarczyk Marta, Seminarium naukowe: "НI! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирас... 140 rocznica urodzin Łesi Ukrainki", Lublin, 15 grudnia 2011, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 7.
 • Klimaj Zofia, Makarski Władysław, Językoznawstwo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Studium filologii polskiej - s. 79; Wiktor Porzeziński - s. 80, 82-83, 87, 88; Jan Baudoin de Courtenay - s. 80-81, 88; Błażej Czesnys - s. 81; Henryk Gaertner - s. 81-82, 87, 88; Stanisław Ptaszycki - s. 82; Stanisław Szober - s. 83-84, 87, 88; Witold Doroszewski - s. 83, 84-85, 87, 88; Julian Krzyżanowski - s. 84; Halina Świderska - s. 85, 88; Wła­dysław Kuraszkiewicz - s. 85-86, 87, 88, 89, 90, 92; Ta­deusz Brajerski - s. 86, 88, 89, 90, 91, 92-93, 97, 98; Tadeusz Milewski - s. 87, 90-91, 97; Koło Historyczno-Językowe - s. 88; Koło Lingwistyczne - s. 88; Koło Polonistów - s. 88; Stanisław Skorupka - s. 89; Jan Tokarski - s. 89; Maria Dłuska - s. 89-90, 92; I. Badaszkówna-Pawłowiczowa - s. 90; Maria Kossowska - s. 90, 93, 97; Leszek Moszyński - s. 90; L. Wroński - s. 90; Tadeusz Zdancewicz - s.90; Joanna Zamościńska - s. 90; Marian Nagnajewicz - s. 90, 91; Michał Kaczmarkowski - s. 91; Walerian Świeczkowski - s. 91; Jadwiga Modzelewska - s. 94; Irena Winklerówna - s. 94; Bronisława Lindertówna - s. 94 [!]; Zbigniew Gołąb - s. 94; Stani­sław K. Papierkowski - s. 94-95, 97, 98; Wojciech Górny - s. 95-96, 97, 98; Zofia Klimaj - s. 96; Władysław Makarski - s. 96; Maciej Jesionowski - s. 96; Marian Śmiałkowski - s. 96; Tadeusz Malec - s. 96; Halina Pietrak - s. 96; Irena Winkler-Leszczyńska - s. 96; Zenon Leszczyński - s. 96-97, 98; wydrukowane prace uczestników seminariów T. Brajerskiego - s. 98; Bogusław Kreja - s. 98; Michał Łesiów - s. 98]
 • Klimalanka Anna, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 2. UWAGI
  [Koło Naukowe Teologów - s. 93; odczyty gości z kraju - s. 94; odczyty pracowników KUL - s. 94]
 • Klimek Jolanta, Nowak Małgorzata, III Dni Poznania w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2007, t. 55, z. 6.
 • Klimek Jolanta, Nowak Małgorzata, Odmiany stylowe polszczyzny - dawniej i dziś, Białystok-Supraśl, 24-26 maja 2010, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2011, t. 59, z. 6.
 • Klimek Jolanta, Nowak Małgorzata, VII Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język polski. Współczesność - Historia, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2007, t. 55, z. 6.
 • Klimek Monika, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody oraz formy stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży w środowisku rodzinnym i lokalnym”. Rzeszów, 5 listopada 2015 roku, „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 1.
 • Kołaczkowski Andrzej, Dzieje germanistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Selina Wołkowicka - s. 25; Rafał Woźniakowski (wizytator Kuratorium O.S.L., realizował zajęcia z grupą germanistyczną) - s. 25-26; Stanisław Sawicki - s. 26-28; Władysław Kuraszkiewicz - s. 28, 29; Maria Dziegiecka (docent UJ, objęła kierownictwo katedry w charakterze zastępcy profesora, prowadziła wykłady i seminarium) - s. 28, 29; Jan Parandowski - s. 28; Kalikst Morawski - s. 28; Tadeusz Milewski - s. 28; Karol Zabłocki (mgr, prowadził lektorat wyższy dla germanistów, realizował różne zajęcia zle­cone) - s. 28, 32; Ryszard Ligacz - s. 29, 32, 36; Andrzej Kołaczkowski - s. 29, 32, 34, 35; Hildegarda Rudolf-Pająkowa - s. 29, 32; Henryk Zins (senior) - s. 29, 33; Andrzej Wojtkowski - s. 29, 33; Tadeusz Brajerski - s. 29; Bernard Stephan - s. 29-31, 34, 32, 36; Zofia Ciechanowska - s. 31, 33-34, 36; Rita Malcher-Jusiakowa - s. 32, 33; Łucja Cybulińska-Marczewska - s. 31, 32; Emma Suchan - s. 32; Franciszek Slawik - s. 32; Jerzy Jeszke - s. 33, 34, 35; Zbigniew Marek - s. 33; Eugeniusz Klin (prowadził wykłady zlecone) - s. 33, 34; Norbert Morciniec (b. student) - s. 34; Bożena Kowalowa - s. 35; St. Kowalski - s. 35; Maria Nowakówna (Nowak) - s. 35; Tadeusz Majchrzak - s. 35; odczyty pracowników KUL - s. 35, 36; E. Ujma - s. 36.]
 • Koper Mariusz, Olejnik Marek, V Sympozjum Polsko-Ukraińskie - "Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko-białorusko-ukraińskim". Wola Uhruska, 1-2 czerwca 2012, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2013, t. 61, z. 6.
 • Krajka Jarosław, Konferencja „Języki do zadań specjalnych”. Warszawa, 20 września 2016 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2017, t. 65, z. 10.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [Inops - s. 190; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 188; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 187-189; odczyty gości z kraju - s. 188; odczyty pracowników KUL - s. 188; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 189]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 102; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 104; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 103; Koło Polonistów Studentów KUL - 104-105; odczyty gości z kraju - s. 103-104; odczyty pracowników KUL - s. 103-104; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 102-105]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 150; Feicht Hieronim, CM - s. 152; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Nauk Społecznych - s. 153-154; Koło Naukowe Esperantystów - s. 151; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 154-155; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 151, 153-154; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 154; Koło Naukowe Teologów - s. 154; Koło Polonistów Studentów KUL - 151, 153-154; odczyty gości z kraju - s. 151; odczyty pracowników KUL - s. 151; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 154; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 150]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 3. UWAGI
  [Inops - s. 95; Jubileusze - s. 96; Koło Nauk Społecznych - s. 95-96; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 96; Koło Polonistów Studentów KUL - 92-95; odczyty gości z kraju - s. 97; odczyty pracowników KUL - s. 97; Scena Plastyczna KUL - s. 96]
 • Kronika Uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 4. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 94; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 93; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 92-93; Koło Naukowe Teologów - s. 93; Koło Polonistów Studentów KUL - 93; odczyty gości z kraju - s. 93-94; odczyty pracowników KUL - s. 93-94; Towarzystwo Przyjaciół KUL - s. 91-92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 1. UWAGI
  [odczyty pracowników KUL - s. 87-89; Swieżawski Stefan - s. 92]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 3. UWAGI
  [Greinacher Robert ks. - s. 83; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty pracowników KUL - s. 90; Rahner Karl SI - s. 85-87; Sugranyes Franch Ramon de - s. 84; Six François de ks. - s. 84; Villain Maurice ks. - s. 84]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 4. UWAGI
  [Ingarden Roman - s. 85; odczyty pracowników KUL - s. 87-88; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 89]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Kruk S., Wojciechowski Norbert, Kronika Akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 1. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 157; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 158; Koło Nauk Społecznych - s. 158; Koło Naukowe Teologów - s. 157-158; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 157; odczyty gości z kraju - s. 159; odczyty pracowników KUL - s. 159; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • K.T., Z pobytu delegacji KUL za granicą, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 3.
 • Kwiatkowski Władysław, Zarys dziejów filologii romańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Maurycy Paciorkiewicz - s. 6, 7-8; Stanisław Stroński - s. 6, 8-9, 11, 20; Kalikst Morawski - s. 6, 11-13, 15, 16, 21, 22; Ludmiła Morawska - s. 6, 11, 13-14, 16; Bolesław Leśniowski - s. 6; katedra filologii romańskiej - s. 6; Paweł Bourguignon - s. 8; Czesław Lacrampe - s. 8; Claude Ouillon - s. 8; Edgar Métayer - s. 8; Selina Wołkowicka - s. 8; Maria Miaskowska - s. 8, 9, 11; Lucjusz Leccisi - s. 8; Alina Borkowska-Martyniakowa - s. 9; Jan Baudouin de Courtenay - s. 9; Aleksander Kossowski - s. 9; Stanisław Szober - s. 9; Mieczysław Popławski - s. 9; Henryk Jakubanis - s. 9; ks. Antoni Szymański - s. 9; ks. Józef Pastuszka - 9; historia KUL - s. 6, 9-11; Maria Dłuska - s. 11; Henryk Elzenberg - s. 11; Mieczysława Sekrecka - s. 14; Mieczysław Ka­czyński - s. 14-15, 21; Krystyna Jachieć - s. 15; Helena Świda-Szaciłowska - s. 15; Ewa Bońkowska-Barańska - s. 15, 17, 18; Alfons Pilorz - s. 15, 16-17; Władysław Kwiatkowski - s. 15, 17, 22, 23; Zbigniew Gierczyński - s. 16, 23; André Jules Prévost - s.16, 21; Zygmunt Czerny - s. 16; Maria Strzałkowa - s. 16; Witold Mańczak - s. 16; Zofia Karczewska-Markiewicz - s. 16; Joanna Miketta - s. 17; Jan Gaczoł -s. 17; Bernard Naud - s. 17; Aleksander Serafin - s. 17; Halina Sawecka - s. 18; Jan Stanisław Łoś - s. 18; Irena Sławińska - s. 18-19, 21, 23; Jan Parandowski - s. 19; Koło Naukowe Romanistów - s. 20-21; kursy wakacyjne organizowane przez Koło Naukowe Romanistów - s. 21-22; biblioteka zakładowa - s. 22; publikacje i referaty pracowników - s. 22-23;]
 • Leśniak Magdalena, Marcinkowska Justyna, XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 14-15 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 3.
 • Lis Artur, Konferencja naukowa: "Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo", Opatów, 17 czerwca 2009 r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2009, t. 57, z. 2.
 • Litak Stanisław, Kolokwium poświęcone dwusetnej rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 2.
 • Longosz Stanisław, Wykłady publiczne z dziedziny antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 1988, z. 14.
 • Łaguna Mariola, Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Narracyjnej. Kraków, 9-10 września 2005 roku, „Roczniki Psychologiczne” 2006, t. 9, nr 1.
 • Łukasiewicz Sławomir, Środowiska polskiej emigracji na Zachodzie wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach zimnej wojny, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie". 3 listopada 2015 roku na KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Łukasik-Turecka Agnieszka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki”, Lublin, 28 maja 2014, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Łużny Ryszard, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 7. UWAGI
  [sesja naukowa - s. 5-7; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 5-6; Katedra Filologii Słowiańskiej - s. 5-6; Maria Dłuska - s. 8; Feliks Araszkiewicz - s. 7-8; Tadeusz Brajerski - s. 7-8; Stanisław Papierkowski - s. 7-8; Czesław Zgorzelski - s. 7-8; Jerzy Pogonowski - s. 8; Stanisław Fita - s. 8; Jan Orłowski - s. 9; Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej - s. 10; Ludomir Bieńkowski - s. 10; Hanna Dylągowa - s. 10, 11; Witold Kołbuk - s. 10-11; Bolesław Kumor - s. 11; Janusz Kania - s. 11; Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 11; Jerzy Kłoczowski - s. 11; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej - s. 11; Instytut Ekumeniczny - s. 11; Wacław Hryniewicz OMI; Leonard Górka SVD; Jan Sergiusz Gajek MIC - s. 11; Michał Łesiów - s. 11-12; Michał Sajewicz - s. 11-12; Władysław Kuraszkiewicz - s. 12]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1. UWAGI
  [Inops - s. 146-153; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Romanistów - s. 146-153; Koło Nauk Społecznych - s. 146-153; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 146-153; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 146-153; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 146-153; odczyty gości z kraju - s. 146-153; odczyty pracowników KUL - s. 146-153; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 146-153]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 134-139; Koło Nauk Społecznych - s. 134-139; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134-139; odczyty gości z kraju - s. 134-139; odczyty gości z zagranicy - s. 134-139]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 3. UWAGI
  [Koło Anglistów Studentów KUL - s. 150; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 151; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 152; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 150; Koło Naukowe Studentów Muzykologii - s. 152; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 151-152; Koło Naukowe Teologów - 152; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 153-154; odczyty gości z kraju - s. 153; odczyty pracowników KUL - s. 153; Studencki Międzyuczelniany Komitet Akcji Trzeźwości - s. 153; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 149-150, 152-153]
 • Majewska-Wójcik Anna, Języki słowiańskie jako obce: aktualne zagadnienia nauczania i testowania. Uniwersytet Łotewski, Ryga, 15-16 kwietnia 2014 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 10.
 • Majewska-Wójcik Anna, Smoleń-Wawrzusiszyn Magdalena, Glosa do leksykografii polskiej III. Warszawa, 15-16 września 2011, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2012, t. 60, z. 6.
 • Majewska-Wójcik Anna, Życie prywatne Polaków w XIX wieku, Olsztyn, 3-4 grudnia 2012, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2013, t. 61, z. 6.
 • Małyszek Dariusz, Wokół sesji naukowej "Na drodze do świętości. Rafał Kalinowski - powstaniec 1983 r. i karmelita bosy (w 100. rocznicę śmierci)". KUL - 26 XI 2007r., „Roczniki Humanistyczne. Historia” 2008, t. 56, z. 2.
 • Młodzież współczesna, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Mocarz-Kleindiest Maria, Seminarium Filolog na międzynarodowym rynku pracy (Lublin, 21-22 kwietnia 2015 r.), „Roczniki Humanistyczne. Glottodydaktyka” 2015, t. 63, z. 10.
 • Motyka Krzysztof, Od Redaktora Naukowego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 4. UWAGI
  [konferencja - s. 7; Waśkiewicz Hanna - s. 7]
 • Musiał Dagmara, Steuden Stanisława, Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Positive Disintegration: The Theory of the Future, Fort Lauderdale (USA), 7-10 XI 2002 r., „Roczniki Psychologiczne” 2003, t. 6.
 • n. m., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 163-165; odczyty gości z zagranicy - s. 163-165]
 • Nagy Stanisław, VIII Kongres Federacji Uniwersytetów Katolickich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 4.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 2. UWAGI
  [odczyty gości z kraju - s. 138-141; odczyty gości z zagranicy - s. 138-141]
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Informacje organizacyjne. Sympozjon „Z badań stylistycznych nad Nowym Testamentem”, „Roczniki Humanistyczne” 1972, t. 20, z. 3.
 • Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Ogólnopolska sesja naukowa z dnia 25 listopada 1966 r. poświęcona działalności naukowej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 2. UWAGI
  [Jerzy Kłoczowski s. 123, 127; Bolesław Kumor s. 123, 124, 130, 131; Zygmunt Sułowski s. 123, 124, 127; Eugeniusz Wiśniowski s. 123, 124; Ludomir Bieńkowski s. 123, 124; Wincenty Granat s. 123; Lidia Müllerowa s. 123, 132; Adam Chruszczewski s. 123, 135; Henryk Grocholski s. 123, 137; Grażyna Karolewicz s. 123, 138; Stanisław Litak s. 123, 140; program Polonia Christiana s. 124; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych s. 124; Towarzystwo Naukowe KUL s. 123; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce s. 123, 124, 125, 127, 132-141; Pracownia Instytutu s. 127, 131-138; Atlas historyczny Kościoła w Polsce s. 127, 130-141; Polonia Christiana s. 127-141.]
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 12 maja 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Parzyszek Magdalena, XXV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Nadzieja i przebaczenie w rodzinie i społeczeństwie”. Kielce, 15 maja 2017 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 4. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL - s. 98]
 • Parzyszek Magdalena, XXVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na temat „Z rodziną ku niepodległości Polski w 100 rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku”. Kielce, 15 maja 2018, „Roczniki Pedagogiczne” 2018, t. 10(46), nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 135-136]
 • Piskorska Beata, Konferencja „«Nowa zimna wojna?»” Niemcy, Rosja i Unia Europejska w poszukiwaniu pokoju”, Lublin, 1 czerwca 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Seminarium naukowe „Europejskie doświadczenia z demokracją i gospodarką rynkową – przykład Ukrainy”, Lublin, 27 kwietnia 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2015, t. 7(43), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej "Kryzys uchodźczy - konsekwencje dla przyszłości Unii Europejskiej, Niemiec i Polski". (Lublin, 6 czerwca 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z konferencji ekspercko-naukowej „System bezpieczeństwa zbiorowego w XXI wieku” (Lublin, 26 listopada 2015 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.
 • Piskorska Beata, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowy plan na Europę – co przyniesie rok 2018?”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 23 stycznia 2018 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2018, t. 10(46), z. 3.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Pudło Marta, Konferencja naukowa "Język - Technologie - Internet". Bydgoszcz, 9-10 listopada 2015 roku, „Roczniki Humanistyczne. Neofilologia” 2016, t. 64, z. 5.
 • Rabiński Jarosław, Konferencja naukowa „Losy zesłańców postyczniowych w Imperium Rosyjskim” (Lublin, 15-16 XI 2006), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. 55, z. 2.
 • Rus Emanuel, Sympozjum międzynarodowe "De fidei nostrae atque humanitatis lingua". Lublin, KUL, 4 czerwca 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 2013, t. 61, z. 3.
 • Sękowska Zofia, Sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • [Sękowska Zofia] Z.S., Uniwersyteckie sesje pedagogiczne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 1.
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Siwek Beata, Konferencja: "W kręgu wartości: Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich", Lublin, 18-19 kwietnia 2008, „Roczniki Humanistyczne” 2008, t. 56, z. 7. UWAGI
  [Ryszard Łużny - s. 177]
 • Słowiński Konrad, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacja w Europie. Ocenić przeszłość. Zaprojektować przyszłość". Lublin, 27-28 maja 2015, „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 1.
 • Smoleń-Wawrzusiszyn Magdalena, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Glottodydaktyka polonistyczna: strategie - wartości - wyzwania". Poznań, 20-21 września 2018 r., „Roczniki Humanistyczne. Glottodydaktyka” 2018, t. 66, z. 10.
 • Smoleń-Wawrzusiszyn Magdalena, Retoryka i władza. Warszawa, 24-25 listopada 2011, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2012, t. 60, z. 6.
 • Stankowicz Aleksandra, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1997-1998, t. 45-46, z. 7. UWAGI
  [spotkanie naukowe w Kazimierzu Dolnym, w Domu Pracy Twórczej KUL slawistów - s. 5-6; Katedra Kultury Bizantyńsko-Słowiańskiej - s. 5; Katedra Literatur Słowiańskich - s. 5]
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Stasiak Arkadiusz Michał, Kongres badaczy osiemnastego wieku „Wiek XVIII: Polityka − Kultura − Edukacja” (Wrocław 19-21 X 2006), „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. 55, z. 2.
 • Stepulak Marian Zdzisław, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej na temat „Etyczno-prawne aspekty działalności psychologów”. Kraków, 12-13 czerwca 1998 roku, „Roczniki Psychologiczne” 1998, t. 1.
 • Suchenek Agnieszka, Sympozjum Naukowe „Wokół porodu XXI wieku”. Warszawa, 14 października 2012, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3.
 • Szafrański Adam A., Sympozjum międzynarodowe „Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century”, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 1. UWAGI
  [Antoni Szymański - s. 212]
 • Szegda Joanna, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tożsamość religijna w nowoczesności” (26-27 czerwca 2013 r.), „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 2.
 • Szydłowski Roman, Colloque théâtrologique à Lublin, „Roczniki Humanistyczne” 1977, t. 25, z. 1.
 • Szymołon Jerzy, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Religii (Warszawa, 20-21 października 1998 roku), „Roczniki Psychologiczne” 1999, t. 2.
 • Szyszka Małgorzata, Obrady „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego. Gdańsk, 15 września 2016 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 2.
 • Śliwa Dorota, Słowo wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 2015, t. 63, z. 8. UWAGI
  [konferencja i artykuły pokonferencyjne - s. 9-13]
 • Taracha Cezary, Błogosławiony Władysław Goral − biskup i męczennik (1898-1945). Sympozjum naukowe, KUL, 4 kwietnia 2006 r., „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7. UWAGI
  [Jan Paweł II - s. 139, 140; Józef Życiński - s. 139, 140]
 • Taracha Cezary, V sympozjum polsko-hiszpańskie na KUL, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7.
 • Wierzbicki Zbigniew T., Sympozjum austriacko-polskie, „Roczniki Nauk Społecznych” 1985, t. 13, z. 1.
 • Wojcieszuk Małgorzata, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Niewypowiedziane ukryte w nas”. Łódź, 4 czerwca 2004 roku, „Roczniki Nauk Społecznych” 2005, t. 33, z. 2.
 • Wyjazdy za granicę, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z akcji odczytowej pracowników nauki KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 1.
 • Z aktualnych problemów Polski współczesnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 3.
 • Z czynności Wydziału Historyczno-Filozoficznego Towarzystwa Naukowego K.U.L., „Roczniki Humanistyczne” 1949, t. 1.
 • Z Towarzystwa Ekonomicznego w Lublinie, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Zaręba Agnieszka, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Negocjacje w XXI wieku – teoria, praktyka i znaczenie” (Lublin, 29 listopada 2016 roku), „Roczniki Nauk Społecznych” 2016, t. 8(44), z. 3.

Projekty badawcze
 • Alberski Robert, Łukasik-Turecka Agnieszka, Musiał-Karg Magdalena, Plecka Danuta, Turska-Kawa Agnieszka, Tybuchowska-Hartlińska Karolina, Wojtasik Waldemar, Raport z badań w ramach projektu „Preferencje polityczne. Postawy - Identyfikacje - Zachowania 2013”, „Roczniki Nauk Społecznych” 2014, t. 6(42), z. 1.
 • Bryła Władysława, Śp. prof. Zygmunt Zagórski, „Roczniki Humanistyczne” 2013, t. 61, z. 6. UWAGI
  [kontakty UAM – KUL – UMCS; Zagórski - prof. UAM, inicjator "Dni Lublina w Poznaniu" (spotkania dla naukowców KUL i UMCS z UAM)]
 • Krauze-Kołodziej Aleksandra, Rzym jako jeden z głównych celów siedemnasto- i osiemnastowiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta – część 2. Sprawozdanie z objazdu naukowego do Rzymu i okolic w dniach 23-31 lipca 2012, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 3.
 • Łuka Agata, Rzym jako jeden z głównych celów siedemnasto- i osiemnastowiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta. Sprawozdanie z objazdu naukowego. Rzym, 20-27 lipca 2011 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2010-2011, t. 58-59, z. 3.


Działalność popularyzująca naukę
 • [Fita Stanisław] S.F., Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4.
 • Kronika Uniwersytecka, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4). UWAGI
  [Inauguracja – s. 15, Wydział Teologiczny – s. 19-21; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 21-23; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 23-25; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 25-27; Leon Białkowski – s. 26; Aleksander Kossowski – s. 26-27; Akademia ku czci św. Franciszka – s. 27; Akademia Papieska – s. 27-28; działalność naukowa i popularyzatorska – s. 28-37; Towarzystwo Teologiczne – s. 37-38; IV Zjazd Odrodzenia – s. 39-40; statystyka studentów [1926/1927] – s. 41-44]
 • Kronika Uniwersytecka od początku r.ak. 1925/1926, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Cezary Pęcherski – s. 23-26; zmarli studenci – s. 26-27; Akademia Papieska – s. 27-28; Działalność naukowa i popularyzacyjna – s. 28-34; powszechne wykłady – s. 35-36; odczyty wykładowców – s. 36; konkurs na prace studenckie – s. 36; egzaminy państwowe – s. 37]
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • K.T., Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae (Wykłady dla duchowieńśtwa: 23-35 sierpnia 1965), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2.
 • K.T., Laikat w misterium Kościoła (Wykłady dla duchowieństwa 22-24 VIII 1967 r.), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 1.
 • Lis Artur, VII Lubelski Festiwal Nauki w WZPiNoG w Stalowej Woli, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2010, nr 4.
 • mn, Ethos polskiego charakteru. Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Paluchowski Andrzej, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 4.
 • Piwowarski Władysław, Kapłan w świecie współczesnym, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [wykłady dla duchowieństwa]
 • Sawa Robert, Lubelski Festiwal Nauki, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Szewczak Marcin, Humanista XXI wieku. IV Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, Lublin, 24-25 IX 2007, „Studia Prawnicze KUL” 2007, nr 4.
 • Szewczak Marcin, Wiedza Lekarstwem Duszy. V Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 22-26 IX 2008 r., „Studia Prawnicze KUL” 2008, nr 4.
 • [Turowski Jan] J.T., Delegacja KUL na Tygodniu Kultury Katolickiej Ziem Zachodnich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Turowski Konstanty, Wpływ Kościoła na kulturę polską (Wykłady dla duchowieństwa 23-25 VIII), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 4.
 • Turowski Konstanty, Wykłady dla duchowieństwa, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1960, R. 3, nr 4.
 • Wójcik Kazimierz, Wychowanie chrześcijańskie młodzieży (Wykłady uniwersyteckie dla duchowieństwa), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1969, R. 12, nr 1.
 • Wykłady dla duchowieństwa, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.
 • Wykłady dla duchowieństwa na KUL, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1958, R. 1, nr 2.
 • Wykłady Uniwersyteckie dla Duchowieństwa, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.
 • [Wystąpienie w Radiu Maryja], „Vox Patrum” 2003, t. 44-45.


Działalność wydawnicza
 • 25 tomów czasopisma Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, „Ateneum Kapłańskie” 1973, R. 65, t. 80, z. 2(385).
 • Albińska Ewa, Informacja od redakcji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [skład Komitetu Redakcyjnego i nowy przewodniczący]
 • Bender Ryszard, Historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1918-1968), „Roczniki Humanistyczne” 1970, t. 18, z. 2. UWAGI
  [Stanisław Smolka - s. 141, 143; Stanisław Ptaszycki - s. 141, 142, 144; Konstanty Chyliński - s. 142, 159; katedra historii starożytnej - s. 142; katedra nauk pomocnicznych i literatury polskiej - s. 142; katedra historii Polski - s. 142; Roman Konecki - s.143; Aleksander Kossowski - s. 143-144, 150, 159; studium historii średniowiecznej - s. 144; Leon Białkowski - s. 144, 145; Czesław Falkowski - s.144; Józef Archutowski - s. 144; Aleksan­der Wójcicki - s. 144; Józef Umiński - s. 144; Ludwik Górski - s. 144; Czesław Strzeszewski - s. 144, 149; Bole­sław Grużewski - s. 144; Paweł Skwarczyński - s. 144-145; Ignacy Czuma - s. 145; Tadeusz Musiał - s. 145; Aleksander Murat - s. 145; Jan Stanisław Łoś - s. 145, 150; Andrzej Wojtkowski - s. 145-146, 150; Kalikst Morawski - s. 146-147; Andrzej Nadolski - s. 147; Jerzy Kłoczowski - s. 147, 150, 157, 159; Zygmunt Sułowski - s. 147-148, 150, 159; Mieczysław Żywczyński - s. 148, 149-150; Władysław Rostocki - s. 148; Jerzy Łukaszewski - s. 148, 150; Marzena Pollakówna - s. 148-149, 150; Jan Dobrzański - s. 149; Józef Gajek - s. 149; Romuald Gustaw - s. 149; Witold Hensel - s. 149; Emilia Józefacka - s. 149; Wit Klonowiecki - s. 149; Jan Kowalczyk - s. 149; Zofia Kramarz - s. 149; Aleksander Kunicki - s. 149; Witold Nowodworski - s. 149; Zdzisław Papierkowski - s. 149; Stanisław Popławski - s. 149; Stanisław Płodzień - s. 149; Marian Rechowicz - s. 149; Witold Sawicki - s. 149, 150; Jan Szymusiak - s. 149; Jan Turowski - s. 149; Konstanty Łubieński - s. 149; Hanna Mankiewicz-Dyląg - s. 149, 150; Józef Marszałek - s. 149; Stefan Nosek - s. 149; Zbigniew Czajkowski - s. 150; Rudolf Buchała - s. 150; Zygmunt Drozdek - s. 150; Zdzisław Szpakowski - s. 150; Piotr Kazanowski - s. 150; Halina Hamerska - s. 150; Mirosława Zakrzewska - s. 150; wpisałam: Henryk Zins - s. 150; Aleksandra Chodźko-Domaniewska - s. 150; Elżbieta Czartoryska - s. 150; Krystyna Kozłowska - s. 150; Janina Sałacińska - s. 150; Romualda Jabłońska - s. 150; Józef Tomczyk - s. 150; dyplomy magisterskie na KUL i przewody doktorskie poza KUL - s. 150; Ryszard Bender - s. 151; Ludomir Bieńkowski - s. 151, 158, 159; Czesław Bloch - s. 151-152; Ludwik Dembiński - s. 152; Czesław Deptuła - s. 152; Maria Ewa Jabłońska-Deptuła - s. 152; Stanisław Litak - s. 152-153; Wiesław Müller - s. 153, 158; Eugeniusz Wiśniowski - s. 153; Maria Helena Witkowska OSU [Aleksandra Witkowska] - s. 153-154; Edward Zwolski - s. 154; Janina Aronowicz- Gawrysiakowa - s. 154; Urszula Gabriela Borkowska OSU - s. 154; Adam Chruszczewski - s. 154-155; Maria Chyżewska - s. 155; Jerzy Flaga - s. 155; Henryk Grocholski - s. 155; Mieczysław Haftka - s. 155; Stanisław Lazar - s. 155; Jan Skarbek - s. 155-156; Józef Szymański - s. 156; Zygmunt Wiktorzak - s. 156; Maria Wójcik - s. 156; Józefa Zawadzka - s. 156; Stanisław Olczak - s. 156; publikowanie w wydawnictwach KUL - s. 156-157; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce - s. 157; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 156-157; działalność pracowników naukowych sekcji historii - s. 157-158; kierownicy sekcji - s. 159.]
 • Chrzanowski Tadeusz, Uwagi wstępne, „Roczniki Humanistyczne” 1986, t. 34, z. 4. UWAGI
  [Tadeusz Chrzanowski - s. 5-6; Katedra Staropolskiej Kultury Artystycznej - s. 5; prace magistrantów Tadeusza Chrzanowskiego - s. 5-6]
 • Co piszą o Froncie Pracy?, „Front Pracy” 1935, R. 3, nr 1.
 • Cybulak Jarosław K., Szczenięce lata Ibidemu, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Do naszych czytelników i czytelniczek, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 1.
 • Dobakówna Anna, Literatura staropolska na polonistyce w okresie 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki s. 20; Cezary Pęcherski - s. 20-21; Wiktor Hahn - s. 20, 21-22; Julian Krzyżanowski - s. 20, 22; Henryk Życzyński - s. 20, 22-23; Ludwik Kamykowski - s. 20, 22, 23; Mieczysław Popławski - s. 23; Aleksander Kossowski - s. 23; Stefan Kawyn - s. 24; Jan Parandowski - s. 24; Jan Słomkowski - s. 24-25; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 25, 27; Jerzy Starnawski - s. 26; Stefan Nieznanowski - s. 26-27; Stefan Sawicki - s. 27; Jadwiga Sokołowska-Poźniakowa - s. 27-28; odczyty pracowników - s. 28; Irena Sławińska - s. 28; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 28; Teatr Akademicki - s. 28; odczyty gości - s. 29; pismo studenckie „Polonista” - s. 29]
 • Drączkowski Franciszek, Redaktor naczelny "Vox Patrum", ks. prof. Stanisław Longosz odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Duda Henryk, Bibliografia prac językoznawczych opublikowanych w "Rocznikach Humanistycznych" w latach 1949-1983, „Roczniki Humanistyczne” 1986, t. 34, z. 6.
 • Duda Henryk, Przedmowa, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 10. UWAGI
  [glottodydaktyczny numer „Roczników Humanistycznych”- s. 6, 10; nauczanie języków na KUL - s. 7; Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - s. 7-8; konferencja - s. 8; Szkoła Języka i Kultury Polskiej - s. 8-9; Instytut Filologii Polskiej KUL - specjalizacja glottodydaktyczna - s. 9; pracownicy Katedry Języka Polskiego KUL - s. 9-10]
 • Engelbrecht Wilken, Bij wijze van voorwoord, „Roczniki Humanistyczne” 2016, t. 64, z. 5, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [kolokwia dla doktorantów i habilitantów niderlandystów Europy Centralnej, publikacja w Rocznikach Humanistycznych]
 • Fel Stanisław, Jabłoński Arkadiusz, Peciakowski Tomasz, Podraza Andrzej, Szymczyk Jan, Od redakcji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 1. UWAGI
  [ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk - s. 5; Roczniki Nauk Społecznych - s. 5-6]
 • Głos o Froncie Pracy, „Front Pracy” 1935, R. 3, nr 2.
 • Hamryszczak Artur, Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 61-81, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2004, t. 82.
 • Hamryszczak Artur, Półrocznik „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2013, t. 100.
 • Hanusiewicz-Lavallee Mirosława, Od redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 2012, t. 60, z. 1. UWAGI
  [Roczniki Humanistyczne - s. 7-8; Alina Brodzka, Adam Karpiński, Stanisław Fita - s. 7-8]
 • Jabłoński Arkadiusz, Peciakowski Tomasz, Od redakcji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, t. 3(39), z. 1. UWAGI
  [redakcja danego numeru "Roczników" i zmieniony skład Rady Naukowej czasopisma-s. 7]
 • Jędrzejczak Maria L., Bibliografia zawartości pierwszych dziesięciu tomów czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1965, t. 10.
 • Kapuścińska Monika, Kształcenie przyszłych nauczycieli i pedagogów na Wydziale Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Z tradycją w przyszłość, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Wydział Nauk o Społeczeństwie - s. 524-531; Instytut Pedagogiki - s.526; koła naukowe - s. 527; "Społeczeństwo i Rodzina" s. - 528-529; "Pedagogika Katolicka" - s. 529; Biblioteka Uniwersytecka w Stalowej Woli - s. 529-530; Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej - s. 530]
 • Karczewska Agnieszka, Seria wydawnicza "Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 2016, t. 64, z. 1.
 • Karolewicz Grażyna, Wspomnienie o Żonie Profesora Czesława Strzeszewskiego Marii Teresie z Xiężopolskich (10 VII 1917 - 14 IV 1988), „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1. UWAGI
  [Strzeszewski Czesław - s. 297-300; Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi - s. 297; Redakcja Encyklopedii Katolickiej - s. 297]
 • Keller Dawid, Do czego może przydać się Garamond?, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1974, R. 3, nr 1-2 (5-6). UWAGI
  [Gmach Główny - s. 81, Encyklopedia Katolicka - s. 81-82, IX Tydzień Eklezjologiczny - s. 88, XVII Tydzień Filozoficzny - s. 90-92, Goście zagraniczni - s. 95-96, Koła naukowe - s. 97-100, PTTK - 100]
 • Krukowski Stanisław, Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Polonijne”: tomy 22-26 (2001-2005), „Studia Polonijne” 2006, T. 27.
 • Librowski Stanisław, Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 1-50, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1986, t. 52.
 • Librowski Stanisław, Bibliografia zawartości czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”. Tomy 51-60, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1991, t. 60.
 • Librowski Stanisław, Dwadzieścia pięć tomów czasopisma Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25.
 • Longosz Stanisław, "Vox Patrum" w Oxfordzie, „Vox Patrum” 1987, z. 12-13.
 • Łużny Ryszard, Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 7. UWAGI
  [Katedra Filologii Słowiańskiej - s. 13-14, 22-23, 26-27; Tadeusz Brajerski - s. 14; Feliks Araszkiewicz - s. 14; Czesław Zgorzelski - s. 14; Ludomir Bieńkowski - s. 14-15, 22; ks. Bolesław Kumor - s. 14; Wacław Hryniewicz OMI - s. 14, 25-26; Leonard Górka SVD - s. 14, 26; Jan S. Gajek MIC - s. 14, 25-26; Albert Krąpiec OP - s. 14; Stefan Sawicki - s. 14; Karol Wojtyła - s. 15, 19; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 15-27, 30-31; Ryszard Łużny - s. 15, 16, 19, 21-22, 24-25, 26, 28; Anna Woźniak - s. 15, 21, 22; Witold Kołbuk - s. 15-16, 21, 22; Aleksandra Stankowicz - s. 16, 22; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną - s. 16, 17; Instytut Ekumeniczny - s. 16-17; Maria Dłuska - s. 18; sesje, konferencje, sympozja - s. 19-21; Sekcja Filologii Słowiańskiej - s. 22-23, 26-27; „Zeszyty Naukowe KUL” oraz „Roczniki Humanistyczne” z. 7: „Słowianoznawstwo” Towarzystwa Naukowego KUL - s. 23-25; pozostałe publikacje - s. 25-26; Marian Radwan SCJ - s. 26; Tadeusz Styczeń SDS - s. 26; Katedra Literatur Słowiańskich - s. 27-28; Katedra Języków Słowiańskich - s. 27; Michał Łesiów - s. 27; Stefan Kozak - s. 28; Aleksander Barszczewski - s. 28]
 • Narecki Krzysztof, Editorial, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 9. UWAGI
  [Roczniki Humanistyczne z. 9 Sinologia]
 • Narecki Krzysztof, Od redaktora naczelnego, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 9. UWAGI
  [Roczniki Humanistyczne z. 9 Sinologia]
 • O trudnych początkach, czyli jak to z "Ibidem" było..., „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Od komitetu redakcyjnego, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 4. UWAGI
  [Katedra Historii Sztuki Średnio­wiecznej Polskiej, Piotr Skubiszewski, współpraca z innymi ośrodkami naukowymi - s. 5; Jadwiga Kuczyńska, Joanna Szczęsna, Edyta Klinger (doktorantka, zatrudniona na zasadzie umo­wy o dzieło) - s. 5; Roczniki Humanistyczne - 5-6]
 • Od Komitetu Redakcyjnego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2004, t. 32, z. 3. UWAGI
  [Roczniki Nauk Społecznych zeszyt: Ekonomia i zarządzanie]
 • Od Redakcji, „Polonista” 1951, R. 1, nr 1.
 • Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1986, t. 34, z. 7. UWAGI
  [Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyjsko-Słowiańską, Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo]
 • Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1989-1990, t. 37-38, z. 7. UWAGI
  [posiedzenia naukowe Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Slowiańską KUL i publikacje po nich - s. 5-6]
 • Od redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1996, t. 44, z. 7. UWAGI
  [konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Kultury Bizantyńsko−Słowiańskiej oraz Katedrę Literatur Słowiańskich i artykuły po niej oraz po konferencji krakowskiej]
 • Od Redakcji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2003, t. 31, z. 1. UWAGI
  [Roczniki Nauk Społecznych]
 • Od Redakcji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 1. UWAGI
  [Roczniki Nauk Społecznych z. 1: Socjologia – Katolicka Nauka Społeczna – Politologia na liście ministerialnej od dnia 15 listopada 2007 r.]
 • Opacki Ireneusz, Badania nad polską literaturą romantyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Wiktor Hahn - s. 31, 32, 36; Henryk Życzyński - s. 31, 33; Juliusz Kleiner - s. 31, 32, 33-34, 35, 36, 37, 42; Stefan Kawyn - s. 31, 33, 34-35, 36, 37; Irena Sławiń­ska - 31, 32, 37-38, 39; Czesław Zgorzelski - s. 31, 32, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47; Jerzy Starnawski - s. 31, 35-36; Maria Jasińska - s. 35, 37; Stefan Sawicki - s. 35, 37; Maria Dłuska - s. 36; Feliks Araszkiewicz - s. 37; Roczniki Humanistyczne - s. 38-39, 42; Andrzej Paluchowski - s. 41, 42, 43-44; Wiesław Grabowski - s. 42, 43; Marian Maciejewski - s. 43, 44, 46-47; prace magisterskie - s. 44-45; prace naukowe powstałe na seminariach - s. 45; prace studenckie - s. 47; prace pracowników - s. 41-42]
 • Pabich Marek, Problematyka socjologiczna na łamach „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 3.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Redaktor "Vox Patrum" biskupem, „Vox Patrum” 1984, t. 6-7.
 • Rolska-Boruch Irena, Bibliografia prac osób zatrudnionych w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL za lata 1945-2005 (Wybór), „Roczniki Humanistyczne. Historia sztuki” 2006, t. 54, z. 4. UWAGI
  [Piotr Bohdziewicz - s. 15, 18-22, 24; Antoni Maśliński - s. 15-16, 19-26, 28-33; Jerzy Lileyko - s. 16, 21-39; Irena Rolska-Boruch - s. 17, 27-28, 30-40; redakcje i współredakcje książek - s. 17; Roman Zwierzchowski - s. 26, 29, 31-32; Ks. Jan Nieciecki - s. 27-39; Jadwiga Tabiś-Dawidowicz - s. 31-33; Krzysztof Gombin - s. 37-40]
 • Rosowski Witalij, Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Polonijne”: tomy 27-34 (2006-2013), „Studia Polonijne” 2014, T. 35. UWAGI
  [s. 97-110]
 • Rostocki Władysław, Przedmowa, „Roczniki Humanistyczne” 1980, t. 28, z. 2. UWAGI
  [Mieczysław Żywczyński - s. 8; Jan Skarbek - s. 9-10; Jan Ziółek - s. 9-10; Maria Ewa Jabłońska-Deptuła - s. 9; Druga Katedra Historii Nowożytnej - s. 9-10; tematyka artykułów naukowych publikacji "Duchowieństwo a powstanie listopadowe" - s. 10-11]
 • Rudziński Aleksander, Bibliografia tekstów opublikowanych w "Ibidem" w latach 2003-2013, „Ibidem” 2014, t. 10.
 • Rynio Alina, Od redakcji, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, t. 36, z. 2. UWAGI
  [Roczniki Nauk Społecznych - s. 5-6; Wojciech Chudy - s. 5; Komitet Redakcyjny - s. 6; Roman Jusiak - s. 6]
 • Sławińska Irena, Przedmowa, „Roczniki Humanistyczne” 1981, t. 29, z. 1. UWAGI
  [Roczniki Humanistyczne, Katedra Dramatu i Teatru]
 • Spis zawartości Roczników Humanistycznych (Zeszyt 3 - Filologia klasyczna) za lata 1973-1981, „Roczniki Humanistyczne. Filologia klasyczna” 1982, t. 30, z. 3.
 • Stępień Maciej B., Recenzja: Ireneusz Korzeniowski, Zawartość „Studiów Polonijnych” 1976-2000. Przewodnik bibliograficzny, „Studia Polonijne” 2002, T. 23.
 • Sudrawska Izabela, Wykaz instytucji zagranicznych, które weszły w posiadanie (całości lub części) czasopisma „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” drogą wymiany z Biblioteką Uniwersytecką KUL, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1991, t. 60.
 • Sułowski Zygmunt, Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1958, t. 7, z. 2. UWAGI
  [Jerzy Kłoczowski - s. 10; Marzena Pollakówna - s. 10; Zygmunt Sułowski - s. 10; Adam Chruszczewski - s. 10; Zygmunt Sułowski - s. 10]
 • Sułowski Zygmunt, Wydawnictwo "Polonia Christiana", „Roczniki Humanistyczne” 1960, t. 9, nr 4. UWAGI
  [Jerzy Kłoczowski - s. 5; Marzena Pollakówna - s. 5; Zygmunt Sułowski - s. 5; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce - s. 5; Ludomir Bieńkowski - s. 5; Adam Chruszczewski - s. 5; Henryk Grocholski - s. 5; Stanisław Jop - s. 5; Stanisław Litak - s. 5; Franciszek Stopniak - s. 5; Aleksander Szołucha - s. 5; Roman Zarzycki - s. 5]
 • Śliwa Dorota, Od redaktora, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. 59, z. 8. UWAGI
  [Roczniki Humanistyczne - s. 5-6 konferencja - s. 6]
 • "Vox Patrum" i jego redaktor ks. prof. Stanisław Longosz uhonorowani "Feniksem", „Vox Patrum” 2011, t. 56.
 • "Vox Patrum" ponownie wobec najwyżej punktowanych czasopism, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • "Vox Patrum" u Ojca Świętego Jana Pawła II, „Vox Patrum” 1983, z. 5.
 • Walewander Edward, "Studia Polonijne", [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Walewander Edward, "Studia Polonijne", [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2013.
 • Wódka Marek, Warstwa ideowo-filozoficzna "Roczników Nauk Społecznych", „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Moje zainteresowania archiwoznawstwem i kontakty z czasopismem „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1992, t. 61.
 • Wywiad dla Radia Watykańskiego na temat "Vox Patrum", „Vox Patrum” 1983, z. 5.
 • Z naszego półwiecza. Wspomnienia absolwentów filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rocznik 1951-1955, red. Bohdan Królikowski, Lublin 2005.
 • Zawartość „Studiów Polonijnych” 1976-2000. Przewodnik bibliograficzny, oprac. Ireneusz Korzeniowski, Lublin 2001.


Finanse
 • Dotacje i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1927, R. 3, z. 1(4).
 • Dotacje Kuryj Biskupich od dnia 1-go maja 1928 do 1-go października 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Łukasiewicz Sławomir, Środowiska polskiej emigracji na Zachodzie wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach zimnej wojny, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Münnich Monika, Polityka finansowo-podatkowa władz komunistycznych wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Ofiary na odbudowę kaplicy uniwersyteckiej [1928-1930], „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Ofiary od dn. 1 maja 1928 r. do dn. 1 października 1929, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6).
 • Sychowicz Krzysztof, Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego funkcjonowanie w powojennych realiach, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Zapisy i ofiary, „Wiadomości Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego” 1926, R. 2, z. 1(3). UWAGI
  [Fundacja Potulicka – s. 43-44; Ofiary złożone do Kasy Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego – s. 45; Składki członkowskie – s. 46-48]


Historia KUL
1918-1939
 • 35 lat służby Deo et Patriae, „Polonista” 1953, R. 3, nr 10.
 • Akademia lubelska, „Odrodzenie. Dwutygodnik akademicki” 1938, R. 5, nr 1.
 • Akademia żałobna, „Odrodzenie. Dwutygodnik akademicki” 1939, R. 5, nr 8. UWAGI
  [Pius XI - s. 10]
 • Białkowski Leon, Z życia wydziałów świeckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Nurty” 1933, R.2, nr 5-6(8-9).
 • Boguchwał Sławomir, Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Front Pracy” 1937, R. 5, nr 8.
 • Chomentowska Edyta, KUL na łamach "Kroniki Diecezji Przemyskiej", „Przegląd Uniwersytecki” 2021, R. 33, nr 1 (189).
 • Cieszyński Nikodem, Uniwersytet Lubelski, jego powstanie i rozwój, Poznań 1924.
 • Czy wlaka z K. U. L.-em?, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1937, R. 3, nr 4.
 • Dąbkowski Przemysław, Uniwersytet Lubelski jako konieczność dziejowa, „Wiadomości Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1923, R. 1, z. 2.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dębiński Antoni, Pyter Magdalena, Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim - twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020.
 • [Druk Ustawy o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu pełni praw państwowych szkół akademickich], „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1938, R. 4, nr 7.
 • Fita Stanisław, Kronika polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1939), „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [historia - s. 6, 14; Stanisław Ptaszycki - s. 6, 7, 8, 10, 11, 12; Piotr Bańkowski - s. 6, 8, 10, 13; Cezary Pęcherski - s. 6, 8, 10, 11; Wiktor Porzeziński - s. 6, 9, 13; Czesław Falkowski - s. 7; Jan Baudouin de Courtenay - s. 7, 8; dwutygodnik studencki "Akademik" - s. 7; Henryk Gaertner - s. 7, 8, 9, 10, 11, 13; Błażej Czesnys - s. 7; Maurycy Paciorkiewicz - s. 7, 10, 11; Stefan Srebrny - s. 7; studenckie Koło Miłośników Literatury - s. 7; koła: historycznoliterackie, literackotwórcze - s. 7; koło historycznojęzykowe - s. 7, 8; Maria Fryczowa - s. 8; Wiktor Hahn - s. 8, 12, 13, 14, 16; Henryk Jakubanis - s. 9, 10, 15; Zofia Ostrowska - s. 9; Jacek Woroniecki - s. 9, 10; Marian Fulman - s. 9; Stanisław Szober - 10, 11, 13, 14, 15; Mieczysław Popławski - s. 10; Paweł Bourguignon - s. 10; studenckie Koło Literackie - s. 10; Stanisław Pigoń - s. 10; Julian Krzyżanowski - s. 11, 12, 13; Koło Polonistów - s.12, 14; Witold Doroszewski - s. 12, 13-14, 15; Henryk Życzyński - s. 12-13, 14, 15, 17; Halina Świderska - s. 13; Leon Białkowski - s.13; Koło Historyków - s. 14; Stefan Kunowski - 14; Ludwik Kamykowski - 14-15; Józef Pastuszka - s. 15; Antoni Szymański - s. 15; Władysław Kuraszkiewicz - s. 15, 16, 17; Edmund Lipecki - s. 15; Tadeusz Brajerski - s. 16; Ignacy Czuma - s. 16; Józef Edward Dutkiewicz - s. 16; Tadeusz Milewski - s. 16; Józef Birkenmajer - s. 16-17.]
 • Gocel Tomasz, „Sprawa organizowania Uniwersytetu w Lublinie…” Nieznany list ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, do biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego, „Almanach Historyczny” 2021, t. 23, z. 1.
 • Herniczek Jerzy, Uniwersytet Lubelski, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 2.
 • Karolewicz Grażyna, Czy w okresie międzywojennym Katolicki Uniwersytet Lubelski miał charakter tylko regionalny?, „Summarium. Societatis Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II” 2008, R. 37(57).
 • Karolewicz Grażyna, „Lowańczycy” wśród profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1981, t. 43.
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 1, Lublin 1996.
 • Karolewicz Grażyna, Środowisko nauczycieli akademickich KUL w okresie międzywojennym, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Duszpasterstwo Akademickie - s. 59-60]
 • Karolewicz Grażyna, Trzy listy ks. Idziego Radziszewskiego do kardynała Mercier, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1983, t. 46.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, „Front Pracy” 1938, R. 6, nr 9-10.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1938.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski we wspomnieniach pierwszych studentów z lat 1918-1925, red. Grażyna Karolewicz, Lublin 1978. UWAGI
  [Akademicki Komitet Pomocy Żołnierzowi-Studentowi - s. 33]
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dziejów uczelni, red. Grażyna Karolewicz, Marek Zahajkiewicz, Zygmunt Zieliński, Lublin 1992. UWAGI
  [Akademickie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Bliźniemu” - s. 331]
 • Kronika Uniwersytetu, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1928, R. 4, z. 1(5). UWAGI
  [Inauguracja – s. 37-40; konwikt – s. 38; statut uniwersytetu – s. 42-47; Fundacja Potulickiej – s. 47; Wydział Teologiczny – s. 48-49; Wydział Prawa Kanonicznego – s. 49-50; Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych – s. 50-52; Wydział Nauk Humanistycznych – s. 52-54; odczyty wykładowców – s. 48-50, 53-54; działalność wydawnicza – s. 55-60; VI Tydzień społeczny Odrodzenia – s. 61-62; statystyka studentów – s. 63-66]
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Krupa Marzena, Marszałek gościem Uniwersytetu Lubelskiego, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 1 (183).
 • Kruszyński Józef, Zadanie Uniwersytetu katolickiego, „Nurty” 1933, R.2, nr 5-6(8-9).
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Kwiatkowski Władysław, Zarys dziejów filologii romańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Maurycy Paciorkiewicz - s. 6, 7-8; Stanisław Stroński - s. 6, 8-9, 11, 20; Kalikst Morawski - s. 6, 11-13, 15, 16, 21, 22; Ludmiła Morawska - s. 6, 11, 13-14, 16; Bolesław Leśniowski - s. 6; katedra filologii romańskiej - s. 6; Paweł Bourguignon - s. 8; Czesław Lacrampe - s. 8; Claude Ouillon - s. 8; Edgar Métayer - s. 8; Selina Wołkowicka - s. 8; Maria Miaskowska - s. 8, 9, 11; Lucjusz Leccisi - s. 8; Alina Borkowska-Martyniakowa - s. 9; Jan Baudouin de Courtenay - s. 9; Aleksander Kossowski - s. 9; Stanisław Szober - s. 9; Mieczysław Popławski - s. 9; Henryk Jakubanis - s. 9; ks. Antoni Szymański - s. 9; ks. Józef Pastuszka - 9; historia KUL - s. 6, 9-11; Maria Dłuska - s. 11; Henryk Elzenberg - s. 11; Mieczysława Sekrecka - s. 14; Mieczysław Ka­czyński - s. 14-15, 21; Krystyna Jachieć - s. 15; Helena Świda-Szaciłowska - s. 15; Ewa Bońkowska-Barańska - s. 15, 17, 18; Alfons Pilorz - s. 15, 16-17; Władysław Kwiatkowski - s. 15, 17, 22, 23; Zbigniew Gierczyński - s. 16, 23; André Jules Prévost - s.16, 21; Zygmunt Czerny - s. 16; Maria Strzałkowa - s. 16; Witold Mańczak - s. 16; Zofia Karczewska-Markiewicz - s. 16; Joanna Miketta - s. 17; Jan Gaczoł -s. 17; Bernard Naud - s. 17; Aleksander Serafin - s. 17; Halina Sawecka - s. 18; Jan Stanisław Łoś - s. 18; Irena Sławińska - s. 18-19, 21, 23; Jan Parandowski - s. 19; Koło Naukowe Romanistów - s. 20-21; kursy wakacyjne organizowane przez Koło Naukowe Romanistów - s. 21-22; biblioteka zakładowa - s. 22; publikacje i referaty pracowników - s. 22-23;]
 • L.J.M., Inauguracja roku akademickiego w Lublinie, „Odrodzenie. Miesięcznik akademicki” 1935, R. 2, nr 1-2.
 • Łubnicki Narcyz, Początki życia uniwersyteckiego w Lublinie. Wspomnienia sprzed lat trzydziestu, „Życie Szkoły Wyższej” 1974, nr 7/8.
 • Matczuk Alicja, Franciszek Gawełek i Uniwersytet Lubelski - przerwana kariera, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 113.
 • Michiels Gomar, Wydziały Nauk Kościelnych, „Nurty” 1933, R.2, nr 5-6(8-9).
 • Misiura Grzegorz, Historycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego okresu międzywojennego w służbie archiwalnej, „Studia Archiwalne” 2022, t. 9.
 • Pastuszka Józef, Wspomnienia z lat 1915-1917 o Seminarium Duchownym w Petersburgu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Polkowski Marcin, Pierwsze wzmianki o KUL w prasie holenderskiej, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego 1929/1930 dn. 6 X 1929 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Wiktor Porzeziński – s. 22; uprawnienia – s. 23-24; sale fundacyjne – s. 25-26]
 • Przemówienie ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dn. 7 X 1928 r., „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1930, R. 5, z. 1(6). UWAGI
  [Towarzystwo Przyjaciół KUL – s. 6; uprawnienia – s. 7-8; Fundacja Potulickiej – s. 8-9; działalność wydawnicza – s. 12; remonty – s. 14-16; sale fundacyjne – s. 16-19]
 • Raina Peter, Stefan kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, t.1, Wrocław 2016. UWAGI
  [KUL - s. 25-26; Korniłowicz Władysław ks. - s. 27]
 • Ryba Mieczysław, Wizja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w świetle projektu jego założycieli, „Człowiek w kulturze” 2017, t. 27.
 • Rzeczpospolita Akademicka. Działalność młodzieży studenckiej na KUL-u w II Rzeczypospolitej, red. Mieczysław Ryba, Lublin 2010.
 • Sidor Monika, Petersburskie początki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2014, t. 62, z. 7. UWAGI
  [ks. Idzi Radziszewski - s. 100, 101-102, 103; Jan Nieczysław Baudouin de Courtenay - s. 101, 102, 105; Stanisław Ptaszycki - s. 102, 105-106; gromadzenie zbiorów bibliotecznych - s. 105-106; Franciszek Skąpski - s. 106]
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Turowski Konstanty, Śp. Franciszek Skąpski, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 3.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Wiercieński Wacław, Organizacja akademicka, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 1.
 • Wiercieński Wacław, Uniwersytet Lubelski, „Akademik. Dwutygodnik młodzieży akademickiej” 1919, nr 1.
 • Wojtkowski Andrzej, Ks. Idzi Radziszewski i powstanie Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, „Tygodnik Powszechny” 1955, R. 11, nr 47.
 • Wojtkowski Andrzej, Pięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Życie i Myśl” 1968, R. 18, nr 10(172).

1939-1944
 • 35 lat służby Deo et Patriae, „Polonista” 1953, R. 3, nr 10.
 • Bzdyrak Grzegorz, Pracownicy i absolwenci Wydziału Prawa Kanonicznego KUL w lubelskim sądownictwie kościelnym podczas okupacji niemieckiej, „Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 4.
 • Dąbrowski Czesław, KUL w latach hitlerowskiej okupacji, „Życie i Myśl” 1968, R. 18, z. 10(172).
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasie okupacji, red. Jan Ziółek, Lublin 1983.
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Kwiatkowski Władysław, Zarys dziejów filologii romańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Maurycy Paciorkiewicz - s. 6, 7-8; Stanisław Stroński - s. 6, 8-9, 11, 20; Kalikst Morawski - s. 6, 11-13, 15, 16, 21, 22; Ludmiła Morawska - s. 6, 11, 13-14, 16; Bolesław Leśniowski - s. 6; katedra filologii romańskiej - s. 6; Paweł Bourguignon - s. 8; Czesław Lacrampe - s. 8; Claude Ouillon - s. 8; Edgar Métayer - s. 8; Selina Wołkowicka - s. 8; Maria Miaskowska - s. 8, 9, 11; Lucjusz Leccisi - s. 8; Alina Borkowska-Martyniakowa - s. 9; Jan Baudouin de Courtenay - s. 9; Aleksander Kossowski - s. 9; Stanisław Szober - s. 9; Mieczysław Popławski - s. 9; Henryk Jakubanis - s. 9; ks. Antoni Szymański - s. 9; ks. Józef Pastuszka - 9; historia KUL - s. 6, 9-11; Maria Dłuska - s. 11; Henryk Elzenberg - s. 11; Mieczysława Sekrecka - s. 14; Mieczysław Ka­czyński - s. 14-15, 21; Krystyna Jachieć - s. 15; Helena Świda-Szaciłowska - s. 15; Ewa Bońkowska-Barańska - s. 15, 17, 18; Alfons Pilorz - s. 15, 16-17; Władysław Kwiatkowski - s. 15, 17, 22, 23; Zbigniew Gierczyński - s. 16, 23; André Jules Prévost - s.16, 21; Zygmunt Czerny - s. 16; Maria Strzałkowa - s. 16; Witold Mańczak - s. 16; Zofia Karczewska-Markiewicz - s. 16; Joanna Miketta - s. 17; Jan Gaczoł -s. 17; Bernard Naud - s. 17; Aleksander Serafin - s. 17; Halina Sawecka - s. 18; Jan Stanisław Łoś - s. 18; Irena Sławińska - s. 18-19, 21, 23; Jan Parandowski - s. 19; Koło Naukowe Romanistów - s. 20-21; kursy wakacyjne organizowane przez Koło Naukowe Romanistów - s. 21-22; biblioteka zakładowa - s. 22; publikacje i referaty pracowników - s. 22-23;]
 • Losy pracowników i studentów Katolickiego Uniwerstetetu Lubelskiego w czasie okupacji niemieckiej, oprac. Jan Ziółek, Lublin 2009.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Wojtkowski Andrzej, Pięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Życie i Myśl” 1968, R. 18, nr 10(172).

1944-1989
 • 35 lat służby Deo et Patriae, „Polonista” 1953, R. 3, nr 10.
 • Aparat ucisku na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956 wobec duchowieństwa katolickiego, red. Marian Peret, Zygmunt Zieliński, Lublin 2000.
 • Białecki Konrad, Urząd do Spraw Wyznań wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wybrane zagadnienia, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Choma-Jusińska Małgorzata, Rola duszpasterstwa akademickiego o. Ludwika Wiśniewskiego w działalności opozycji, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 1 (7).
 • Chraniuk Daniel, Ignacy Czuma. Uczony i polityk, Lublin 2012.
 • Cieszkowski Jerzy, "...bardzo pragnąłem - na nadal pragnę - znaleźć się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim...", „Biuletyn Informacyjny KUL” 1983, R. 12, nr 1/2(23/24).
 • Dąbrowski Marcin, Działalność opozycyjna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1966-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Dębiński Antoni, Gawędy na jubileusz, Lublin 2018. UWAGI
  [Radziszewski Idzi - s. 15-28; Szeligowski Jerzy - s. 37-44; Fundacja Potulicka - s. 45-50, Longchamps de Bérier Roman - s. 57-66; Słomkowski Antoni ks.- 79-84; Wyszyński Stefan kard. - s. 85-92; Jan Paweł II - s. 93-100; Granat Wincenty ks. - s. 101-106; Czuma Ignacy - s. 113-118]
 • Dziurok Adam, Działania aparatu bezpieczeństwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Formacja Ludwik. Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981, red. Małgorzata Choma-Jusińska, Małgorzata Żórawska, Lublin 2011.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Czy komuniści zdobyli KUL? Działania aparatu władzy wobec środowiska naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1956, [w:] Aparat represji wobec inteligencji w latach 1945-1956, red. Rafał Habielski, Dominika Rafalska, Warszawa 2010.
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1968, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2 (10).
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Wpływ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kształtowanie się opozycji antykomunistycznej w Polsce, „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Gałaszewska-Chilczuk Dorota, "Wrogie" Uniwersytety. Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1944-1969), Warszawa 2013.
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Gigilewicz Edward, Ciemnogród, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Jaroszyński Piotr, KUL w czasach PRL-u - kartka z historii, „Człowiek w kulturze” 2010, t. 21.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1952. Wspomnienia i relacje, red. Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w oczach wychowanków: założenia, wspomnienia, sprawozdania Marian Rechowicz, Lublin 1958.
 • Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB 1971-1983, oprac. Maciej Sobieraj, Lublin 2009.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Królikowski Bohdan, Przedziwny Uniwersytet, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1983, R. 12, nr 1/2(23/24).
 • Królikowski Bohdan, Wystawa jubileuszowa „50 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1918-1968”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1971, t. 23.
 • Kruszyński Marcin, Szkic o wyjątkowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na tle polskiego świata akademickiego po 1944 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Kumor-Mielnik Joanna, Polityka państwa wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sferze inwestycji budowlanych, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Łukasiewicz Sławomir, Środowiska polskiej emigracji na Zachodzie wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach zimnej wojny, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Maśliński Antoni, Stanął pomnik Papieża i Prymasa, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1983, R. 12, nr 1/2(23/24).
 • Mickiewicz Tomasz, Studencka jesień 1981, „Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność” 2001, R. 10, nr 17.
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]
 • Münnich Monika, Polityka finansowo-podatkowa władz komunistycznych wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Napiórkowski Stanisław Celestyn, Ponazywam gwiazdy na moim niebie. Przemówienie z okazji wręczenia księgi pamiątkowej (KUL, 10.12.1999), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1999, R. 17, nr 59.
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Przestrzeń wolności i prawdy. Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944-1989, red. Józef Fert, Lublin 2008.
 • Przytuła Agnieszka, Cud lubelski 1949. Łzy - nadzieje - represje, Lublin 1993.
 • Represje wokół uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku, oprac. Agnieszka Przytuła, Jan Ziółek, Lublin 1999.
 • Rzeczkowska Ewa, Władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec komunistycznych organizacji młodzieżowych w latach 1944-1956, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Sawicki Jacek Zygmunt, Cenzura wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Sawicki Stefan, Katolicki Uniwersytet Lubelski w powojennym dwudziestoleciu, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1.
 • Sekściński Bogdan, Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wobec antykościelnej polityki PRL-u (1944-1961), „Saeculum Christianum” 2011, R. 17, nr 1.
 • Skrzyniarz Ryszard, Wybrane przykłady postaw i działań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1944-1970, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Sławińska Irena, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Środowisko zamknięte czy otwarte?, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 3-4.
 • Sławińska Irena, Szlakami moich wód, Lublin 2004. UWAGI
  [ks. Antoni Słomkowski - s. 141]
 • Słowiński Konrad, Lokalne władze partyjno-państwowe wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1956-1989. Zarys problematyki, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Lokalne władze partyjno-państwowe wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1956-1989. Zarys problematyki]
 • Sobieraj Maciej, Między oporem a lojalności. Działania SB wobec KUL na przykładzie rozpracowania prof. Jerzego Kłoczowskiego, Lublin 2015.
 • Sobieraj Maciej, Źródła do dziejów opozycji na Lubelszczyźnie w latach siedemdziesiątych XX wieku w zbiorach lubelskiego oddziału IPN, [w:] Z Archiwum IPN, t. 1, red. Bernadetta Gronek, Lublin 2005.
 • "Spotkania": krąg "Spotkań"; wspomnienia: pierwszy powielacz, KUL, spiskowanie, druk, kolportaż; kalendarium; wydawnictwo: Lublin, Paryż, red. Anna Kiszka, Maciej Sobieraj, Lublin 2011.
 • Sprawozdanie rektorskie za rok akademicki 1971/72, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 2.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1981/82, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1982, R.11, nr 1/2(21/22).
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1988/89, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 21.
 • Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1989/90, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 1990, R. 8, nr 24.
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]
 • Struktura organizacyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1972, R. 1, nr 1.
 • Susłowska Ewa, Pierwszy raz na KUL-u /kartka z pamiętnika/, „Polonista” 1957, R. 6, nr 17.
 • Sychowicz Krzysztof, Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego funkcjonowanie w powojennych realiach, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Śrutwa Jan, Przemówienie inauguracyjne, „Ethos” 1988, R. 1, nr 4.
 • Świda-Szaciłowska Helena, Wszystko, co pamiętam. Wspomnienia 1928-1960, red. Agata Fijuth-Dudek, Tomasz Osiński, Lublin 2019. UWAGI
  [Iuventus Christiana - s. 124-127]
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Walkusz Jan, Relacje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zagranicą w okresie PRL, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Wierzbicki Marek, Młodzież studencka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jej życie codzienne, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Wojtkowski Andrzej, Pięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Życie i Myśl” 1968, R. 18, nr 10(172).
 • Wrona Janusz, Lokalne władze partyjno-państwowe wobec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1944-1956, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.

po 1989
 • Adamczyk Iga, Studiowanie pod znakiem pandemii, „Przegląd Uniwersytecki” 2021, R. 33, nr 1 (189).
 • Baran-Sanocka Małgorzata, Program wieloletni dla KUL, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).
 • Filipowicz Mirosław, Dziedzictwo lat trudnych (Konferencja na dziewięćdziesięciolecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego "KUL wobec wyzwań dwudziestego wieku: 1918-1989", KUL, Lublin, 1-2 XII 2008), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Gawrysiakowa Janina, Jóźwik Małgorzata, NSZZ "Solidarność" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1980-2010, Lublin 2015.
 • Informator Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.
 • Jan Paweł II, Miejsce szczególnego świadectwa. List z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, oprac. Katarzyna Bojko, Zdzisław Cieszkowski, Anna Swęda, Lublin 2000.
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, red. Krzysztof Stanowski, [b.m.], [b.r.].
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski jako instytucja naukowa i dydaktyczna, [b.m.], [b.r.].
 • Kiczuk Stanisław, Sprawozdanie z działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w roku akademickim 1996/97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.
 • Kronika Jubileuszu 100-lecia KUL : 2016, 2017, 2018, red. Katarzyna Bojko, Lidia Jaskuła, Anna Kowalczyk, Lilianna Kycia, Leszek Wojtowicz, Lublin 2019.
 • KUL uniwersytetem niepodległej Polski: konferencja z okazji 100-lecia Uniwersytetu w Senacie RP 8 maja 2018 r., red. Magdalena Maria Charzyńska-Wójcik, Jolanta Klimek-Grądzka, Dariusz Skórczewski, Lublin 2018.
 • Lis Artur, Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu na 100-lecie KUL, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 2.
 • Łączkowski Wojciech, Praworządne państwo (wykład inauguracyjny - rok akademicki 2002/2003 na KUL), „Prawo - Administracja - Kościół” 2002, nr 4.
 • Maćkowska Katarzyna, Sprawozdanie z obchodu Jubileuszu 25-lecia reaktywowania studiów prawniczych w KUL, „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 4.
 • Michalczyk Jadwiga, Katolicki Uniwersytet Lubelski 97, „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny: dokumenty, studia, informacje” 1997, R. 15, nr 51.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • Wielgus Stanisław, Przemówienie na inaugurację roku akademickiego KUL 1991 / 1992 (fragmenty), „Ethos” 1991, R. 4, nr 3/4( 15/16).


Kierunki studiów i projekty tutoringowe
 • 50 lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. Andrzej Kiciński, Czesław Krakowiak, Wiesław Przygoda, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2009.
 • Administracja, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Architektura Krajobrazu, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Bezpieczeństwo narodowe, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Biotechnologia, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Borowska Barbara, Buk-Cegiełka Marta, Seminarium Wymiany Doświadczeń „Integralna edukacja − wybrane zagadnienia”. „Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego”. Lublin, 4 marca 2016 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2016, t. 8(44), nr 4.
 • Buk-Cegiełka Marta, Cykliczne seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Lublin, rok akademicki 2013/14, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 2.
 • Buk-Cegiełka Marta, Seminarium wymiany doświadczeń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz studentów pedagogiki. Lublin, 16 grudnia 2016, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, t. 9(45), nr 2.
 • Byczkowski J., Dyskusje teologiczne księży studentów, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 4. UWAGI
  [teologia - s. 125-126]
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z "European Spring Academy 2008", „Roczniki Pedagogiczne” 2009, t. 1(37).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Sprawozdanie z programu "European Autumn Seminars 2008" Lublin, 12-22 listopada 2008 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Domagała-Zyśk Ewa, Wczoraj i dziś międzynarodowej wymiany doświadczeń akademickich, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010. UWAGI
  [Instytut Pedagogiki - s. 284-290]
 • Gładysz Andrzej, Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii, [w:] 100 lat Teologii na KUL, red. Jacenty Mastej, Sławomir Nowosad, Lublin 2018.
 • J.C., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [filologia polska - s. 90; filozofia - s. 89-90; Koło Historyków Sztuki - s. 89; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 85, 89; odczyty gości z kraju - s. 90; odczyty gości z zagranicy - s. 90]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1. UWAGI
  [warstwicowa teoria wychowania Stefana Kunowskiego - s. 185-187]
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational” Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie II. Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Jeziorański Marek, Magier Piotr, Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie III − Lublin, 12-19 kwietnia 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Akademia „Artes Liberales”, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Komisarczyk Maria, Warsztaty logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci jako misja nauczyciela-pedagoga”. Lublin 6, 13, 17 marca 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 2.
 • Koncert muzyki kameralnej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 107]
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [Akademicki Związek Sportowy - s. 88; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 89-90; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 87-88; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 87-89; muzykologia - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 88; odczyty pracowników KUL - s. 88]
 • Krupa Marzena, Początek roku akademickiego na kierunku pielęgniarstwo, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).
 • Kukołowicz Teresa, Sprawozdanie z sesji pedagogicznych odbytych w roku akad. 1964/65, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 4. UWAGI
  [pedagogika - s. 81-81]
 • Lewandowska Paulina, Współpraca Międzynarodowa Koła Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens" w latach 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 3. UWAGI
  [odczyt pracownika KUL s. 216]
 • Lista osób nagrodzonych za prace magisterskie, seminaryjne i ćwiczeniowe w roku akad. 1968/69 sekcji filologii polskiej, „Polonista” 1969, listopad.
 • Lista osób nagrodzonych za prace magisterskie i ćwiczeniowe w roku akad. 1967/68 sekcji filologii polskiej, „Polonista” 1968, grudzień.
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika wydarzeń uniwersyteckich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 3. UWAGI
  [Koło Nauk Społecznych - s. 131-139; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 131-139; muzykologia - 131-139; Studencki Teatr Anglistów - s. 131-139]
 • Madała Tadeusz, Narecki Krzysztof, Filologia klasyczna w KUL w latach 1918-2004, Lublin 2006.
 • Mechanizmy ewolucji biochemicznej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [filozofia - s. 186-187]
 • Michna Maria, Skupień Teresa, Zawadzka Aneta, Sprawozdanie z cyklicznych spotkań "Uczę się Ciebie Nauczycielu" 2012-2013, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Mrowiec Karol, Kultura muzyczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1966, R. 9, nr 1-2. UWAGI
  [muzykologia - s. 160-165]
 • Mrowiec Karol, Z działalności Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL (1956-1966), „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1967, R. 10, nr 2. UWAGI
  [muzykologia - s. 82-85]
 • Nowak Marian, Wczoraj i dziś pedagogiki uniwersyteckiej, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Pamięci T.S. Eliota, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [filologia polska - s. 90]
 • Peciakowski Tomasz, Porozrywana ciągłość. Historia „Roczników Nauk Społecznych” w latach 1949-2012, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 2.
 • Peciakowski Tomasz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego", 29-30 marca 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2011, t. 3(39), z. 1.
 • Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. Alina Rynio, Ryszard Skrzyniarz, Lublin 2011. UWAGI
  [Adamczyk Mieczysław - s. 41-42; Cudak Henryk - s. 43-44]
 • Peroń Małgorzata, Akademia Młodych Humanistów KUL, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Podgórski M., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 3. UWAGI
  [filologia angielska - s. 130; Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 127-128; Koło Historyków Sztuki - s. 131; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 129-130; Koło Nauk Społecznych - s. 128; Koło Naukowe Studentów Psychologii - 128; muzykologia - s. 138-139; odczyty gości z kraju - s. 126-127; odczyty gości z zagranicy - s. 126-127; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 129]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1962, R. 5, nr 4. UWAGI
  [filologia romańska - s. 163; Inops - s. 163; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 161-162; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 162-163]
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 135; filologia romańska - s. 135; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 134; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 134; odczyty gości z kraju - s. 134; odczyty pracowników KUL - s. 134]
 • Przemówienie Ks. Rektora J. Kruszyńskiego na Inauguracji roku akademickiego dnia 4 października 1931 roku, „Wiadomości Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Lubelskiego” 1931, R. 6, z. 1(7). UWAGI
  [Studium Administracyjne dla urzędników drugiej kategorii – s. 25; odczyty gości z zagranicy – s. 26; Akademia ku czci św. Jana Kantego – s. 26; Akademia Papieska – s. 26; Akademia ku czci św. Tomasza – s. 26-27; Fundacja naukowa im. Henryka Dembińskiego – s. 29-30; sale fundacyjne – s. 30; konwikt – s. 31-32; Towarzystwo Hedvigianum – s. 32-33]
 • Ptak Jan, Specjalizacja spod znaku Marsa, „Ibidem” 2010, t. 7.
 • Recital muzyki organowej, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1965, R. 8, nr 1. UWAGI
  [muzykologia - s. 104]
 • Sękowska Zofia, Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1959, R. 2, nr 2.
 • Sękowska Zofia, Wiadomości różne, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 2. UWAGI
  [pedagogika - s. 101-103]
 • Sidor-Piekarska Bożena, Sprawozdanie z wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 12-13 maja 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Sławek-Czochra Małgorzata, Jaka informacja?, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1.
 • Strzeszewska Maria, Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10. UWAGI
  [Koło Naukowe Słuchaczy Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi KUL-u - s. 276-278; Kurs Pedagogiczno-Społeczny dla Nauczycieli Szkół Rolniczych przy KUL- s. 278]
 • Szady Bogumił, Systemy Informacji Geograficznej. Nowa specjalizacja dla studentów KUL, „Ibidem” 2008, t. 5.
 • Wach Tomasz, „Pedagogika wobec zadań społecznych”. Uniwersyteckie Seminaria Naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 4.
 • Walczak Ewa, Seminarium wymiany doświadczeń nauczycieli jako wartość dodana w kształceniu w kształceniu studentów, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 2.
 • Walewander Edward, Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.
 • "Wiedza o polityce" specjalizacja na studiach historycznych pierwszego stopnia, „Ibidem” 2009, t. 6.
 • Woroniecki Jacek, Metoda i program nauczania teologii moralnej, Lublin 1922.
 • Woźniak Anna, Na dwudziestolecie slawistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Kilka refleksji jubileuszowych, „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. 57, z. 7.
 • Wysoczańska Romana, Sprawozdanie ze spotkania o. Wojciecha Feliksa Bednarskiego ze studentami Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych” 1999, t. 27, z. 2.


Ludzie KUL
Bibliotekarze
Brzostowska Zofia
 • Gałkowski Jerzy Wacław, Pani Dyrektor, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 2-3 (184-185).

Ćwiertnia Aleksandra
 • Sudrawska Izabela, Aleksandra Ćwiertnia, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2.

Hordejuk Ryszard
 • Dagilis Waldemar, Ryszard Hordejuk 1944-1991, „Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność” 1998, R. 7, nr 14.

Jasińska-Wojtkowska Maria
 • Fita Stanisław, Udział polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w ogólnopolskim życiu naukowym, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Juliusz Kleiner - s. 101, 102, 103, 104; Ste­fan Kawyn - s. 102, 103, 104, 105; Jan Parandowski - s. 102, 103, 104; Feliks Araszkiewicz - s. 103, 104, 105, 112, 113; Maria Dłuska - s. 103, 104; Władysław Kuraszkiewicz - s. 104; Tadeusz Milewski - s. 104; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 105; studenckie Koło Polonistów - s. 105; Irena Sławińska - s. 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113; Czesław Zgorzelski - s. 105, 106, 108, 109, 112; Tadeusz Brajerski - s. 106, 108, 109, 113; Maria Jasińska - s. 108, 112; Danuta Zawistowska - s. 108; Jerzy Starnawski - s. 108, 111; Stanisław Papierkowski - s. 108, 110, 113; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 110; Ireneusz Opacki - s. 112; Wojciech Górny - s. 112; Stefan Sawicki - s. 112, 113]
 • Gotfryd Jan, Bibliografia prac Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej 1951-1996, „Roczniki Humanistyczne. Literatura polska” 1997, t. 45, z. 1.
 • Jasińska Maria, Dzieje teorii literatury w polonistycznym środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Cezary Pęcherski - s. 55-56; Wiktor Hahn - s. 55-56; Henryk Życzyński - s. 55-57; Juliusz Kleiner - s. 57, 59-60; Maria Dłuska - s. 57-59, 62; Stefan Kawyn - s. 61, 62; Jan Parandowski - s. 61; Maria Jasińska - s. 62, 64, 65, 66, 67-68, 71; Irena Sławińska - s. 62-64, 65-66, 67, 69, 71; Jan Słomkowski - s. 64; Eugeniusz Santocki - s. 64; Feliks Araszkiewicz - s. 64, 65; Czesław Zgorzelski - s. 64, 65, 69, 70; Stefan Sa­wicki- s. 64, 65, 66, 67, 71; Halina Natuniewicz - s. 66; Stefan Kruk - s. 68; Piotr Nowaczyński - s. 68; Jerzy Starnawski - s. 69; Ireneusz Opacki - s. 70; Wojciech Górny - s. 70-71; Przemysław Mroczkowski - s. 71; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 72]
 • Opacki Ireneusz, Badania nad polską literaturą romantyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Wiktor Hahn - s. 31, 32, 36; Henryk Życzyński - s. 31, 33; Juliusz Kleiner - s. 31, 32, 33-34, 35, 36, 37, 42; Stefan Kawyn - s. 31, 33, 34-35, 36, 37; Irena Sławiń­ska - 31, 32, 37-38, 39; Czesław Zgorzelski - s. 31, 32, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47; Jerzy Starnawski - s. 31, 35-36; Maria Jasińska - s. 35, 37; Stefan Sawicki - s. 35, 37; Maria Dłuska - s. 36; Feliks Araszkiewicz - s. 37; Roczniki Humanistyczne - s. 38-39, 42; Andrzej Paluchowski - s. 41, 42, 43-44; Wiesław Grabowski - s. 42, 43; Marian Maciejewski - s. 43, 44, 46-47; prace magisterskie - s. 44-45; prace naukowe powstałe na seminariach - s. 45; prace studenckie - s. 47; prace pracowników - s. 41-42]
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Starnawski Jerzy, Zdzisława Kopczyńska (1919-1982), „Roczniki Humanistyczne” 1982, t. 30, z. 1. UWAGI
  [Maria Dłuska - s. 149-150; Juliusz Kleiner - s.149; Tadeusz Milewski - s. 149; Maria Jasińska-Wojtkowska - s. 150, Tadeusz Kuryś - s. 150; Lucylla Pszczołowska - s. 150, Stefan Sawicki - s. 150; Czesław Zgorzelski - s. 150; Zofia Kopczyńska w latach 1980-81 prowadziła wykład na KUL - s. 150]

Kawczyńska-Butrym Zofia
 • Skrzypek Michał, Socjologia medycyny w interdyscyplinarnych badaniach nad fenomenami choroby i chorowania, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), z. 1. UWAGI
  [Konferencja - s. 309-315; Teresa Kukołowicz - s. 309; Zofia Kawczyńska-Butrym - s. 309; Stanisław Wójcik - s. 310]

Kołaczkowski Andrzej Marian
 • Kołaczkowski Andrzej, Dzieje germanistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Selina Wołkowicka - s. 25; Rafał Woźniakowski (wizytator Kuratorium O.S.L., realizował zajęcia z grupą germanistyczną) - s. 25-26; Stanisław Sawicki - s. 26-28; Władysław Kuraszkiewicz - s. 28, 29; Maria Dziegiecka (docent UJ, objęła kierownictwo katedry w charakterze zastępcy profesora, prowadziła wykłady i seminarium) - s. 28, 29; Jan Parandowski - s. 28; Kalikst Morawski - s. 28; Tadeusz Milewski - s. 28; Karol Zabłocki (mgr, prowadził lektorat wyższy dla germanistów, realizował różne zajęcia zle­cone) - s. 28, 32; Ryszard Ligacz - s. 29, 32, 36; Andrzej Kołaczkowski - s. 29, 32, 34, 35; Hildegarda Rudolf-Pająkowa - s. 29, 32; Henryk Zins (senior) - s. 29, 33; Andrzej Wojtkowski - s. 29, 33; Tadeusz Brajerski - s. 29; Bernard Stephan - s. 29-31, 34, 32, 36; Zofia Ciechanowska - s. 31, 33-34, 36; Rita Malcher-Jusiakowa - s. 32, 33; Łucja Cybulińska-Marczewska - s. 31, 32; Emma Suchan - s. 32; Franciszek Slawik - s. 32; Jerzy Jeszke - s. 33, 34, 35; Zbigniew Marek - s. 33; Eugeniusz Klin (prowadził wykłady zlecone) - s. 33, 34; Norbert Morciniec (b. student) - s. 34; Bożena Kowalowa - s. 35; St. Kowalski - s. 35; Maria Nowakówna (Nowak) - s. 35; Tadeusz Majchrzak - s. 35; odczyty pracowników KUL - s. 35, 36; E. Ujma - s. 36.]

Konderak Adam
 • Madała Tadeusz, Adam Konderak 1946-2001, „Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność” 2001, R. 10, nr 17.

Kossowska Maria
 • Klimaj Zofia, Makarski Władysław, Językoznawstwo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Studium filologii polskiej - s. 79; Wiktor Porzeziński - s. 80, 82-83, 87, 88; Jan Baudoin de Courtenay - s. 80-81, 88; Błażej Czesnys - s. 81; Henryk Gaertner - s. 81-82, 87, 88; Stanisław Ptaszycki - s. 82; Stanisław Szober - s. 83-84, 87, 88; Witold Doroszewski - s. 83, 84-85, 87, 88; Julian Krzyżanowski - s. 84; Halina Świderska - s. 85, 88; Wła­dysław Kuraszkiewicz - s. 85-86, 87, 88, 89, 90, 92; Ta­deusz Brajerski - s. 86, 88, 89, 90, 91, 92-93, 97, 98; Tadeusz Milewski - s. 87, 90-91, 97; Koło Historyczno-Językowe - s. 88; Koło Lingwistyczne - s. 88; Koło Polonistów - s. 88; Stanisław Skorupka - s. 89; Jan Tokarski - s. 89; Maria Dłuska - s. 89-90, 92; I. Badaszkówna-Pawłowiczowa - s. 90; Maria Kossowska - s. 90, 93, 97; Leszek Moszyński - s. 90; L. Wroński - s. 90; Tadeusz Zdancewicz - s.90; Joanna Zamościńska - s. 90; Marian Nagnajewicz - s. 90, 91; Michał Kaczmarkowski - s. 91; Walerian Świeczkowski - s. 91; Jadwiga Modzelewska - s. 94; Irena Winklerówna - s. 94; Bronisława Lindertówna - s. 94 [!]; Zbigniew Gołąb - s. 94; Stani­sław K. Papierkowski - s. 94-95, 97, 98; Wojciech Górny - s. 95-96, 97, 98; Zofia Klimaj - s. 96; Władysław Makarski - s. 96; Maciej Jesionowski - s. 96; Marian Śmiałkowski - s. 96; Tadeusz Malec - s. 96; Halina Pietrak - s. 96; Irena Winkler-Leszczyńska - s. 96; Zenon Leszczyński - s. 96-97, 98; wydrukowane prace uczestników seminariów T. Brajerskiego - s. 98; Bogusław Kreja - s. 98; Michał Łesiów - s. 98]

Królikowski Bohdan
 • Buczyński Mieczysław, Stylizacja archaiczna w powieściach Ryszarda Jegorowa i Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1968, R. 11, nr 2. UWAGI
  [Koło Klasyków Studentów KUL - s. 98; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 96-97; Królikowski Bohdan - s. 100; odczyty gości z kraju - s. 98-99; odczyty pracowników KUL - s. 98-99]
 • Królikowski Bohdan, Grzechy pamięci, Warszawa 2002.
 • Ludorski Lech, Refleks Sienkiewiczowski w powieściach historycznych Bohdana Królikowskiego, [w:] Polska powieść historyczna XX wieku, red. Lech Ludorski, Lublin 1990.
 • Nasalska Anna, Proza w półwieczu, [w:] Lublin literacki 1932–1982: szkice i wspomnienia, red. Waldemar Michalski, Józef Zięba, Lublin 1984. UWAGI
  [Królikowski Bohdan - s. 260-261]
 • Rafalska Bożena, Szable, konie i… Lwów w opowieściach Bohdana Królikowskiego, „Gazeta Lwowska” 1995, nr 1/2.

Malcher Rita Julia (z d. Jusiak)
 • Kołaczkowski Andrzej, Dzieje germanistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Selina Wołkowicka - s. 25; Rafał Woźniakowski (wizytator Kuratorium O.S.L., realizował zajęcia z grupą germanistyczną) - s. 25-26; Stanisław Sawicki - s. 26-28; Władysław Kuraszkiewicz - s. 28, 29; Maria Dziegiecka (docent UJ, objęła kierownictwo katedry w charakterze zastępcy profesora, prowadziła wykłady i seminarium) - s. 28, 29; Jan Parandowski - s. 28; Kalikst Morawski - s. 28; Tadeusz Milewski - s. 28; Karol Zabłocki (mgr, prowadził lektorat wyższy dla germanistów, realizował różne zajęcia zle­cone) - s. 28, 32; Ryszard Ligacz - s. 29, 32, 36; Andrzej Kołaczkowski - s. 29, 32, 34, 35; Hildegarda Rudolf-Pająkowa - s. 29, 32; Henryk Zins (senior) - s. 29, 33; Andrzej Wojtkowski - s. 29, 33; Tadeusz Brajerski - s. 29; Bernard Stephan - s. 29-31, 34, 32, 36; Zofia Ciechanowska - s. 31, 33-34, 36; Rita Malcher-Jusiakowa - s. 32, 33; Łucja Cybulińska-Marczewska - s. 31, 32; Emma Suchan - s. 32; Franciszek Slawik - s. 32; Jerzy Jeszke - s. 33, 34, 35; Zbigniew Marek - s. 33; Eugeniusz Klin (prowadził wykłady zlecone) - s. 33, 34; Norbert Morciniec (b. student) - s. 34; Bożena Kowalowa - s. 35; St. Kowalski - s. 35; Maria Nowakówna (Nowak) - s. 35; Tadeusz Majchrzak - s. 35; odczyty pracowników KUL - s. 35, 36; E. Ujma - s. 36.]

Modlińska-Piekarz Angelika
 • Nastalska-Wiśnicka Joanna, Dr hab. Angelika Marta Modlińska-Piekarz, „Przegląd Uniwersytecki” 2021, R. 33, nr 1 (189).

Nowodworski Witold
 • Bender Ryszard, Historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1918-1968), „Roczniki Humanistyczne” 1970, t. 18, z. 2. UWAGI
  [Stanisław Smolka - s. 141, 143; Stanisław Ptaszycki - s. 141, 142, 144; Konstanty Chyliński - s. 142, 159; katedra historii starożytnej - s. 142; katedra nauk pomocnicznych i literatury polskiej - s. 142; katedra historii Polski - s. 142; Roman Konecki - s.143; Aleksander Kossowski - s. 143-144, 150, 159; studium historii średniowiecznej - s. 144; Leon Białkowski - s. 144, 145; Czesław Falkowski - s.144; Józef Archutowski - s. 144; Aleksan­der Wójcicki - s. 144; Józef Umiński - s. 144; Ludwik Górski - s. 144; Czesław Strzeszewski - s. 144, 149; Bole­sław Grużewski - s. 144; Paweł Skwarczyński - s. 144-145; Ignacy Czuma - s. 145; Tadeusz Musiał - s. 145; Aleksander Murat - s. 145; Jan Stanisław Łoś - s. 145, 150; Andrzej Wojtkowski - s. 145-146, 150; Kalikst Morawski - s. 146-147; Andrzej Nadolski - s. 147; Jerzy Kłoczowski - s. 147, 150, 157, 159; Zygmunt Sułowski - s. 147-148, 150, 159; Mieczysław Żywczyński - s. 148, 149-150; Władysław Rostocki - s. 148; Jerzy Łukaszewski - s. 148, 150; Marzena Pollakówna - s. 148-149, 150; Jan Dobrzański - s. 149; Józef Gajek - s. 149; Romuald Gustaw - s. 149; Witold Hensel - s. 149; Emilia Józefacka - s. 149; Wit Klonowiecki - s. 149; Jan Kowalczyk - s. 149; Zofia Kramarz - s. 149; Aleksander Kunicki - s. 149; Witold Nowodworski - s. 149; Zdzisław Papierkowski - s. 149; Stanisław Popławski - s. 149; Stanisław Płodzień - s. 149; Marian Rechowicz - s. 149; Witold Sawicki - s. 149, 150; Jan Szymusiak - s. 149; Jan Turowski - s. 149; Konstanty Łubieński - s. 149; Hanna Mankiewicz-Dyląg - s. 149, 150; Józef Marszałek - s. 149; Stefan Nosek - s. 149; Zbigniew Czajkowski - s. 150; Rudolf Buchała - s. 150; Zygmunt Drozdek - s. 150; Zdzisław Szpakowski - s. 150; Piotr Kazanowski - s. 150; Halina Hamerska - s. 150; Mirosława Zakrzewska - s. 150; wpisałam: Henryk Zins - s. 150; Aleksandra Chodźko-Domaniewska - s. 150; Elżbieta Czartoryska - s. 150; Krystyna Kozłowska - s. 150; Janina Sałacińska - s. 150; Romualda Jabłońska - s. 150; Józef Tomczyk - s. 150; dyplomy magisterskie na KUL i przewody doktorskie poza KUL - s. 150; Ryszard Bender - s. 151; Ludomir Bieńkowski - s. 151, 158, 159; Czesław Bloch - s. 151-152; Ludwik Dembiński - s. 152; Czesław Deptuła - s. 152; Maria Ewa Jabłońska-Deptuła - s. 152; Stanisław Litak - s. 152-153; Wiesław Müller - s. 153, 158; Eugeniusz Wiśniowski - s. 153; Maria Helena Witkowska OSU [Aleksandra Witkowska] - s. 153-154; Edward Zwolski - s. 154; Janina Aronowicz- Gawrysiakowa - s. 154; Urszula Gabriela Borkowska OSU - s. 154; Adam Chruszczewski - s. 154-155; Maria Chyżewska - s. 155; Jerzy Flaga - s. 155; Henryk Grocholski - s. 155; Mieczysław Haftka - s. 155; Stanisław Lazar - s. 155; Jan Skarbek - s. 155-156; Józef Szymański - s. 156; Zygmunt Wiktorzak - s. 156; Maria Wójcik - s. 156; Józefa Zawadzka - s. 156; Stanisław Olczak - s. 156; publikowanie w wydawnictwach KUL - s. 156-157; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce - s. 157; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 156-157; działalność pracowników naukowych sekcji historii - s. 157-158; kierownicy sekcji - s. 159.]
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Wanda Achremowiczowa 2 IX 1901 – 13 III 1974, „Roczniki Humanistyczne” 1975, t. 23, z. 1. UWAGI
  [Witold Nowodworski - s. 197]
 • Kronika, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1973, R. 2, nr 1(3). UWAGI
  [ks. Wincenty Granat - s. 49, Instytut Geografii Historycznej Kościoła - s. 41-44, Witold Nowodworski - s. 50, Opłatek Uniwersytecki - s. 44-45, Czesław Strzeszewski - s. 51, Andrzej Wojtkowski - s. 46-48]
 • Kronika uniwersytecka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1970, R. 13, nr 2. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 88; Koło Naukowe Teologów - s. 91-94; Koło Teologiczne Księży Studentów UL - s. 89-91; Nowodworski Witold - s. 87; Wojtyła Karol kard. - s. 82; Związek Nauczycielstwa Polskiego - s. 88; odczyty gości z kraju - s. 85-86; odczyty pracowników KUL - s. 85-86; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 88]
 • Maciejewski Marian, Smosarski Józef, Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1961, R. 4, nr 1. UWAGI
  [Eutrapelia - s. 161; Janicka-Świderska Irena - s. 158; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 159-160; Koło Nauk Społecznych - s. 159; Koło Naukowe Esperantystów - s. 161; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 158; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 160; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 159-161; Nowodworski Witold - s. 158; Zrzeszenie Studentów Polskich - s. 158]
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4. UWAGI
  [ks. Idzi Radziszewski - s. 295-296; księgozbiór petersburski - s. 296; budynek przy ul. Dolnej Panny Marii - s. 296; dyrektor biblioteki i prace wewnętrzne biblioteki - s. 297; Szeliga-Szeligowska faktyczną kierowniczką biblioteki - s. 297; przyjmowanie studentek do prac bieżących - s. 297; zbiory biblioteki - s. 298; pomoc dla uwięzionych profesorów KUL - s. 298; przewiezienie materiałów (część zbiorów bibliotecznych, wydawnictwa TN KUL, archiwum uniwersyteckie) z gmachu do lokalu biblioteki by je uchronić od zniszczenia przez Niemców - s. 298; rękopisy prac Szeligi-Szeligowskiej - s. 298; notatki i zestawienia statystyczne dotyczące biblioteki i listy uczonych do Stanisława Ptaszyckiego - s. 298-299; Andrzej Wojtkowski - s. 299; Witold Nowodworski - s. 299; o. Romuald Gustaw - s. 299; utworzenie stałego personelu bibliotecznego - s. 299; przeniesienie zbiorów do gmachu na Szopena 27 - s. 299]
 • Nowodworski Witold, Witold Nowodworski (1861-1923) jako teoretyk historii, „Roczniki Humanistyczne” 1978, t. 26, z. 2.
 • [Podgórski M.] M.P., Kronika akademicka, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1964, R. 7, nr 1. UWAGI
  [Koło Filozoficzne Studentów KUL - s. 88, 90-91; Koło Historyków Sztuki - s. 88-89, 91; Koło Klasyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Miłośników Dramatu Antycznego - s. 88, 90; Koło Nauk Społecznych - s. 88-89; Koło Naukowe Germanistów Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Historyków Studentów KUL - s. 88-91; Koło Naukowe Studentów Psychologii - s. 88-91; Koło Naukowe Teologów - s. 89, 91; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 88-91; Nowodworski Witold - s. 87; Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - s. 88]

Olczak Stanisław Kazimierz
 • Bender Ryszard, Historia na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (1918-1968), „Roczniki Humanistyczne” 1970, t. 18, z. 2. UWAGI
  [Stanisław Smolka - s. 141, 143; Stanisław Ptaszycki - s. 141, 142, 144; Konstanty Chyliński - s. 142, 159; katedra historii starożytnej - s. 142; katedra nauk pomocnicznych i literatury polskiej - s. 142; katedra historii Polski - s. 142; Roman Konecki - s.143; Aleksander Kossowski - s. 143-144, 150, 159; studium historii średniowiecznej - s. 144; Leon Białkowski - s. 144, 145; Czesław Falkowski - s.144; Józef Archutowski - s. 144; Aleksan­der Wójcicki - s. 144; Józef Umiński - s. 144; Ludwik Górski - s. 144; Czesław Strzeszewski - s. 144, 149; Bole­sław Grużewski - s. 144; Paweł Skwarczyński - s. 144-145; Ignacy Czuma - s. 145; Tadeusz Musiał - s. 145; Aleksander Murat - s. 145; Jan Stanisław Łoś - s. 145, 150; Andrzej Wojtkowski - s. 145-146, 150; Kalikst Morawski - s. 146-147; Andrzej Nadolski - s. 147; Jerzy Kłoczowski - s. 147, 150, 157, 159; Zygmunt Sułowski - s. 147-148, 150, 159; Mieczysław Żywczyński - s. 148, 149-150; Władysław Rostocki - s. 148; Jerzy Łukaszewski - s. 148, 150; Marzena Pollakówna - s. 148-149, 150; Jan Dobrzański - s. 149; Józef Gajek - s. 149; Romuald Gustaw - s. 149; Witold Hensel - s. 149; Emilia Józefacka - s. 149; Wit Klonowiecki - s. 149; Jan Kowalczyk - s. 149; Zofia Kramarz - s. 149; Aleksander Kunicki - s. 149; Witold Nowodworski - s. 149; Zdzisław Papierkowski - s. 149; Stanisław Popławski - s. 149; Stanisław Płodzień - s. 149; Marian Rechowicz - s. 149; Witold Sawicki - s. 149, 150; Jan Szymusiak - s. 149; Jan Turowski - s. 149; Konstanty Łubieński - s. 149; Hanna Mankiewicz-Dyląg - s. 149, 150; Józef Marszałek - s. 149; Stefan Nosek - s. 149; Zbigniew Czajkowski - s. 150; Rudolf Buchała - s. 150; Zygmunt Drozdek - s. 150; Zdzisław Szpakowski - s. 150; Piotr Kazanowski - s. 150; Halina Hamerska - s. 150; Mirosława Zakrzewska - s. 150; wpisałam: Henryk Zins - s. 150; Aleksandra Chodźko-Domaniewska - s. 150; Elżbieta Czartoryska - s. 150; Krystyna Kozłowska - s. 150; Janina Sałacińska - s. 150; Romualda Jabłońska - s. 150; Józef Tomczyk - s. 150; dyplomy magisterskie na KUL i przewody doktorskie poza KUL - s. 150; Ryszard Bender - s. 151; Ludomir Bieńkowski - s. 151, 158, 159; Czesław Bloch - s. 151-152; Ludwik Dembiński - s. 152; Czesław Deptuła - s. 152; Maria Ewa Jabłońska-Deptuła - s. 152; Stanisław Litak - s. 152-153; Wiesław Müller - s. 153, 158; Eugeniusz Wiśniowski - s. 153; Maria Helena Witkowska OSU [Aleksandra Witkowska] - s. 153-154; Edward Zwolski - s. 154; Janina Aronowicz- Gawrysiakowa - s. 154; Urszula Gabriela Borkowska OSU - s. 154; Adam Chruszczewski - s. 154-155; Maria Chyżewska - s. 155; Jerzy Flaga - s. 155; Henryk Grocholski - s. 155; Mieczysław Haftka - s. 155; Stanisław Lazar - s. 155; Jan Skarbek - s. 155-156; Józef Szymański - s. 156; Zygmunt Wiktorzak - s. 156; Maria Wójcik - s. 156; Józefa Zawadzka - s. 156; Stanisław Olczak - s. 156; publikowanie w wydawnictwach KUL - s. 156-157; Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce - s. 157; Towarzystwo Naukowe KUL - s. 156-157; działalność pracowników naukowych sekcji historii - s. 157-158; kierownicy sekcji - s. 159.]
 • Pawłowska Anna, Prof. Stanisław Olczak - w drugą rocznicę śmierci, „Przegląd Uniwersytecki” 2020, R. 32, nr 4 (186).

Paluchowski Andrzej Albin
 • Opacki Ireneusz, Badania nad polską literaturą romantyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Wiktor Hahn - s. 31, 32, 36; Henryk Życzyński - s. 31, 33; Juliusz Kleiner - s. 31, 32, 33-34, 35, 36, 37, 42; Stefan Kawyn - s. 31, 33, 34-35, 36, 37; Irena Sławiń­ska - 31, 32, 37-38, 39; Czesław Zgorzelski - s. 31, 32, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47; Jerzy Starnawski - s. 31, 35-36; Maria Jasińska - s. 35, 37; Stefan Sawicki - s. 35, 37; Maria Dłuska - s. 36; Feliks Araszkiewicz - s. 37; Roczniki Humanistyczne - s. 38-39, 42; Andrzej Paluchowski - s. 41, 42, 43-44; Wiesław Grabowski - s. 42, 43; Marian Maciejewski - s. 43, 44, 46-47; prace magisterskie - s. 44-45; prace naukowe powstałe na seminariach - s. 45; prace studenckie - s. 47; prace pracowników - s. 41-42]
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]

Rudnicka Jadwiga
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]

Rudziński Piotr
 • Biogramy, „Roczniki Humanistyczne” 2010, t. 58, z. 4. UWAGI
  [Jerzy Baranowski - s. 29; Piotr Bohdziewicz - s. 29-30; Ryszard Brykowski - s. 30; Tadeusz Bonifacy Chrzanowski - s. 30-33; Anna Cieśla - s. 33; Tadeusz Dobrzeniecki - s. 33; Barbara Filarska - s. 34-35; Ryszard Gapski - s. 35; Henryk Gawarecki - s. 35-36; Stanisława Gomuła - s. 36; Rajmund Gostkowski - s. 37; Barbara Guściora-Tanana - s. 37; Elżbieta Jastrzębowska - s. 38-39; Jan Kuś - s. 39; Jerzy Lileyko - s. 39-40; Karol Majewski - s. 40-41; Antoni Maśliński - s. 41-42; ks. Franciszek Mąkinia - s. 42; Henryk Mędrek - s. 42; Antoni Michalak - s. 42-43; Stanisław Michalczuk - s. 43; Danuta Miszczak - s. 43-44; Marian Morelowski - s. 44-45; Andrzej K. Olszewski - 45-46; Maria Piwocka - s. 46; Piotr Rudziński - s. 46; Barbara Ruszczyc - 46-47; Andrzej Ryszkiewicz - 47-48; Władysław Smoleń - s. 48-49; Zbigniew Strzałkowski - s. 49-50; Adam Styka - s. 50; Norbert Jakub Szczuka - s. 50-51; Jadwiga Tabiś-Dawidowicz - 51-52; Marta Toth - s. 52; Elżbieta Wolicka-Wolszleger - s. 52-53; Anna Woroniecka - s. 53; Jacek Woźniakowski - s. 53-54; Tadeusz Zagrodzki - s. 54-55; Adam Ziółkowski - s. 55-56; Roman Waldemar Zwierzchowski - s. 57; Józef Żmigrodzki - s. 57; Maria Gonczarow - s. 57; Grzegorz Gongoł - s. 57; Anna Bocheńska - s. 57; Stanisław Wiliński - s. 57]

Sawecka Halina Bernarda
 • Kwiatkowski Władysław, Zarys dziejów filologii romańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 4. UWAGI
  [Maurycy Paciorkiewicz - s. 6, 7-8; Stanisław Stroński - s. 6, 8-9, 11, 20; Kalikst Morawski - s. 6, 11-13, 15, 16, 21, 22; Ludmiła Morawska - s. 6, 11, 13-14, 16; Bolesław Leśniowski - s. 6; katedra filologii romańskiej - s. 6; Paweł Bourguignon - s. 8; Czesław Lacrampe - s. 8; Claude Ouillon - s. 8; Edgar Métayer - s. 8; Selina Wołkowicka - s. 8; Maria Miaskowska - s. 8, 9, 11; Lucjusz Leccisi - s. 8; Alina Borkowska-Martyniakowa - s. 9; Jan Baudouin de Courtenay - s. 9; Aleksander Kossowski - s. 9; Stanisław Szober - s. 9; Mieczysław Popławski - s. 9; Henryk Jakubanis - s. 9; ks. Antoni Szymański - s. 9; ks. Józef Pastuszka - 9; historia KUL - s. 6, 9-11; Maria Dłuska - s. 11; Henryk Elzenberg - s. 11; Mieczysława Sekrecka - s. 14; Mieczysław Ka­czyński - s. 14-15, 21; Krystyna Jachieć - s. 15; Helena Świda-Szaciłowska - s. 15; Ewa Bońkowska-Barańska - s. 15, 17, 18; Alfons Pilorz - s. 15, 16-17; Władysław Kwiatkowski - s. 15, 17, 22, 23; Zbigniew Gierczyński - s. 16, 23; André Jules Prévost - s.16, 21; Zygmunt Czerny - s. 16; Maria Strzałkowa - s. 16; Witold Mańczak - s. 16; Zofia Karczewska-Markiewicz - s. 16; Joanna Miketta - s. 17; Jan Gaczoł -s. 17; Bernard Naud - s. 17; Aleksander Serafin - s. 17; Halina Sawecka - s. 18; Jan Stanisław Łoś - s. 18; Irena Sławińska - s. 18-19, 21, 23; Jan Parandowski - s. 19; Koło Naukowe Romanistów - s. 20-21; kursy wakacyjne organizowane przez Koło Naukowe Romanistów - s. 21-22; biblioteka zakładowa - s. 22; publikacje i referaty pracowników - s. 22-23;]

Sobczyński Krzysztof
 • Matyaszewski Paweł, Dr Krzysztof Sobczyński (1955-2017), „Roczniki Humanistyczne. Neofilologia” 2017, t. 65, z. 5.

Sulima Julianna s.
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]

Szafran Przemysław Wiktor
 • Kłoczowski Jerzy, Prace nad atlasem historycznym Kościoła w Polsce, „Roczniki Humanistyczne” 1956-1957, t. 6, nr 5. UWAGI
  [Katedra Historii Średniowiecznej - s. 264; Jerzy Kłoczowski - s. 264; Adam Chruszczewski - s. 264; Henryk Grocholski - s. 264, 265; Jerzy Korolec - s. 264; Helena Wójcik - s. 264; Lidia Müllerowa - s. 264; Stanisław Litak - s. 264, 265; Helena Wójcik - s. 264; Ludomir Bieńkowski - s. 264; Przemysław Szafran - s. 264; Stanisław Jop - s.265; Bolesław Kumor - s. 265]

Szczęch Stanisław
 • Nowodworski Witold, Śp. Dr Stanisław Szczęch, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 1963, R. 6, nr 4.

Szeliga-Szeligowska Emilia
 • Nowodworski Witold, Ś.p. Emilia Szeliga-Szeligowska, „Roczniki Humanistyczne” 1953, t. 4, z. 4. UWAGI
  [ks. Idzi Radziszewski - s. 295-296; księgozbiór petersburski - s. 296; budynek przy ul. Dolnej Panny Marii - s. 296; dyrektor biblioteki i prace wewnętrzne biblioteki - s. 297; Szeliga-Szeligowska faktyczną kierowniczką biblioteki - s. 297; przyjmowanie studentek do prac bieżących - s. 297; zbiory biblioteki - s. 298; pomoc dla uwięzionych profesorów KUL - s. 298; przewiezienie materiałów (część zbiorów bibliotecznych, wydawnictwa TN KUL, archiwum uniwersyteckie) z gmachu do lokalu biblioteki by je uchronić od zniszczenia przez Niemców - s. 298; rękopisy prac Szeligi-Szeligowskiej - s. 298; notatki i zestawienia statystyczne dotyczące biblioteki i listy uczonych do Stanisława Ptaszyckiego - s. 298-299; Andrzej Wojtkowski - s. 299; Witold Nowodworski - s. 299; o. Romuald Gustaw - s. 299; utworzenie stałego personelu bibliotecznego - s. 299; przeniesienie zbiorów do gmachu na Szopena 27 - s. 299]

Szumił Halina Irena
 • Kleczaj Jadwiga, Purta Cecylia, Z książką w ręku. Halina Irena Szumił - pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Lublin 2018.
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]

Ziujko Leokadia s.
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]


Doktorzy honoris causa
Adamkus Valdas
 • Szostek Andrzej, Adamkus Valdas, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Argüello Kiko
 • Kiko Argüello. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013.
 • Zarzycki Stanisław, Argüello Kiko, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Bartłomiej I
 • Clément Olivier, Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I, przekł. Janina Dembska, Maria Żurowska, Warszawa 1998.
 • Fijołek Mirosław, Stracona ekumeniczna okazja, „Więź” 2000, R. 43, nr 3.
 • Fotiju Eleni, Zrozumieć reakcje prawosławnych braci, „Więź” 2000, R. 43, nr 12.
 • Jego Świątobliwość Bartłomiej I patriarcha ekumeniczny doktor honoris causa. Lublin, 20 sierpnia 2010 r., Lublin 2010.
 • Koza Stanisław Józef, Bartłomiej I, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Leśniewski Krzysztof, Uroczystość nadania doktoratu „honoris causa” Jego Świątobliwości Bartholomeosowi I, Arcybiskupowi Konstantynopola i Patriarsze Ekumenicznemu, przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną. ChAT, Warszawa 16 X 1998 roku, „Roczniki Teologiczne” 1998-1999, t. 45-46, z. 7.
 • Pańczak Bogdan, Jeden Kościół, różne unie, „Więź” 2000, R. 43, nr 20.
 • Patriarcha Ekumeniczny Bartolomeusz I w Polsce, „Roczniki Teologiczne” 2000, t. 43, z. 1.
 • Wieczorek Bartosz, Dobry kosmos Zielonego Patriarchy, „Znak” 2008, R. 60, nr 2 (633).

Bartoszewski Władysław
 • 50 lat pisarstwa Władysława Bartoszewskiego 1942-1992: bibliografia z glosą wstępną Aleksandra Gieysztora, oprac. Zofia Steczowicz-Sajdera, Wiedeń 1992.
 • Gapski Henryk, Bartoszewski Władysław, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Garbowski Christopher, Studenci zagraniczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o jego roli i znaczeniu, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny.
 • Księga pamiątkowa nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Władysławowi Bartoszewskiemu. Gdańsk, 28 listopada 2005 roku, oprac. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2006.
 • Prawda i pojednanie. W 80. Rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, red. Jan Barcz, Warszawa 2002.
 • Władysław Bartoszewski. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oprac. Iwona Pachcińska, Lublin 2008.
 • Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość, red. Andrzej Krzysztof Kuner, Warszawa 2000.

Bertone Tarcisio kard.
 • Izdebska Marietta, Bertone Tarcisio kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Tarcisio Bertone SDB Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Doktor honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, red. Grzegorz Sokołowski, Wrocław 2010.
 • Tarcisio kardynał Bertone. Doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Beata Górka, Lublin 2008.

Blanchet Émile Arsene bp
 • Fijołek Mirosław, Blanchet Émile Arsene bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Borkowska Anna Zofia OSB
 • Gapski Henryk, Borkowska Anna Zofia OSB, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Siostra Małgorzata Anna Borkowska, OSB. Doktor honoris causa KUL, Lublin 2011.

Brzeziński Zbigniew Kazimierz
 • Biela Adam, Brzeziński Zbigniew Kazimierz, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Brzeziński Zbigniew, Polska w perspektywie nowego ksztatu Europy, „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10). UWAGI
  [Wykład wygłoszony na KUL-u 28 V 1989 r. oraz powtórzony 29 maja na UJ w Krakowie]
 • Kondziela Joachim, Powitanie Zbigniewa Brzezińskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10).

Buttiglione Rocco
 • Wierzbicki Alfred Marek, Buttiglione Rocco, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Coccopalmerio Francesco kard.
 • Izdebska Marietta, Coccopalmerio Francesco kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Kardynał Francesco Coccopalmerio: doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014.

Cordes Paul Josef kard.
 • Paul Josef Kardynał Cordes doktor honoris causa: Lublin, 2 października 2009, Lublin 2009.
 • Przygoda Wiesław, Cordes Paul Josef kard., [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Corecco Eugenio bp
 • Kottke Dagmara, Corecco Eugenio bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.

Dedecius Karl
 • Dedecius Karl, Dziękuję za godzinę szczęścia, „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Sawicki Stefan, Karl Dedecius, „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.

Dziwisz Stanisław kard.
 • Dziwisz Stanisław (kard.), Dar i tajemnica, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • List ks. prof. T. Stycznia do Rektora KUL ks. prof. Andrzeja Szostka w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa KUL Księdzu Biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Nagy Stanisław, Świadek daru i tajemnicy. Laudacja Doktoratu Honoris Causa dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Stanisława Dziwisza, Proprefekta Domu Papieskiego, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).

Erdo Peter, kard.
 • Zubert Bronisław W., Laudatio. Laudacja z okazji nadania ks. kard. Peterowi Erdo tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2006, nr 1-2.

Fulman Marian Leon bp
 • Fita Stanisław, Kronika polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1939), „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [historia - s. 6, 14; Stanisław Ptaszycki - s. 6, 7, 8, 10, 11, 12; Piotr Bańkowski - s. 6, 8, 10, 13; Cezary Pęcherski - s. 6, 8, 10, 11; Wiktor Porzeziński - s. 6, 9, 13; Czesław Falkowski - s. 7; Jan Baudouin de Courtenay - s. 7, 8; dwutygodnik studencki "Akademik" - s. 7; Henryk Gaertner - s. 7, 8, 9, 10, 11, 13; Błażej Czesnys - s. 7; Maurycy Paciorkiewicz - s. 7, 10, 11; Stefan Srebrny - s. 7; studenckie Koło Miłośników Literatury - s. 7; koła: historycznoliterackie, literackotwórcze - s. 7; koło historycznojęzykowe - s. 7, 8; Maria Fryczowa - s. 8; Wiktor Hahn - s. 8, 12, 13, 14, 16; Henryk Jakubanis - s. 9, 10, 15; Zofia Ostrowska - s. 9; Jacek Woroniecki - s. 9, 10; Marian Fulman - s. 9; Stanisław Szober - 10, 11, 13, 14, 15; Mieczysław Popławski - s. 10; Paweł Bourguignon - s. 10; studenckie Koło Literackie - s. 10; Stanisław Pigoń - s. 10; Julian Krzyżanowski - s. 11, 12, 13; Koło Polonistów - s.12, 14; Witold Doroszewski - s. 12, 13-14, 15; Henryk Życzyński - s. 12-13, 14, 15, 17; Halina Świderska - s. 13; Leon Białkowski - s.13; Koło Historyków - s. 14; Stefan Kunowski - 14; Ludwik Kamykowski - 14-15; Józef Pastuszka - s. 15; Antoni Szymański - s. 15; Władysław Kuraszkiewicz - s. 15, 16, 17; Edmund Lipecki - s. 15; Tadeusz Brajerski - s. 16; Ignacy Czuma - s. 16; Józef Edward Dutkiewicz - s. 16; Tadeusz Milewski - s. 16; Józef Birkenmajer - s. 16-17.]
 • Galek Czesław, Międzynarodowe Sympozjum: "Biskup lubelski Marian Leon Fulman - pedagog trudnych lat", Lublin, 13 stycznia 2009 r., „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Michalska Małgorzata, Architektura gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Historia i inspiracje stylistyczne, „Roczniki Humanistyczne” 2000-2001, t. 48-49, z. 4. UWAGI
  [Idzi Radziszewski - 214-215; Marian Fulman - s. 215, 216; Leon Waściszakowski - s. 215; Marian Lalewicz - s. 216-220; Józef Kruszyński - s. 221; Antoni Szymański - s. 221; Antoni Słomkowski - s. 221; Muzeum Uniwersyteckie - 221]
 • Misiura Grzegorz, „Zawsze pragnąłem waszego dobra”. Biskup Marian Leon Fulman jako społecznik oraz propagator integracji środowiska organistów w diecezji lubelskiej, „Teka Komisji Historycznej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie” 2017, T. 14.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Walewander Edward, Fulman Marian Leon bp, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. V, red. Ludomir Bieńkowski, Lublin 1989.

Giovanni Reale
 • Rynio Alina, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).

Glemp Józef kard.
 • [List Arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski], „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t. 10. UWAGI
  [List Józefa Glempa do Jana Turowskiego z podziękowaniem za zaproszenie na sympozjum]
 • Rak Romuald, Laudacja związana z nadaniem przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktoratu honoris causa Jego Eminencji Księdzu Józefowi Kardynałowi Glempowi Prymasowi Polski, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1985, R. 14, nr 2(28).

Glorieux Palemon ks.

Górski Konrad
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [Inauguracje - s. 355-381; Jan Paweł II - s. 421-424; Wyszyński Stefan kard. - s. 425-444; Król Jan kard. - s. 445-447; Górski Konrad - s. 448-449; Miłosz Czesław - s. 450-451]
 • Seweryniak Lucyna, Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Konrada Górskiego w układzie chronologicznym (1966-1981), „Roczniki Humanistyczne” 1982, t. 30, z. 1.
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]

Hahn Wiktor
 • Dobakówna Anna, Literatura staropolska na polonistyce w okresie 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Stanisław Ptaszycki s. 20; Cezary Pęcherski - s. 20-21; Wiktor Hahn - s. 20, 21-22; Julian Krzyżanowski - s. 20, 22; Henryk Życzyński - s. 20, 22-23; Ludwik Kamykowski - s. 20, 22, 23; Mieczysław Popławski - s. 23; Aleksander Kossowski - s. 23; Stefan Kawyn - s. 24; Jan Parandowski - s. 24; Jan Słomkowski - s. 24-25; Juliusz Nowak-Dłużewski - s. 25, 27; Jerzy Starnawski - s. 26; Stefan Nieznanowski - s. 26-27; Stefan Sawicki - s. 27; Jadwiga Sokołowska-Poźniakowa - s. 27-28; odczyty pracowników - s. 28; Irena Sławińska - s. 28; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 28; Teatr Akademicki - s. 28; odczyty gości - s. 29; pismo studenckie „Polonista” - s. 29]
 • Fita Stanisław, Kronika polonistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1918-1939), „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [historia - s. 6, 14; Stanisław Ptaszycki - s. 6, 7, 8, 10, 11, 12; Piotr Bańkowski - s. 6, 8, 10, 13; Cezary Pęcherski - s. 6, 8, 10, 11; Wiktor Porzeziński - s. 6, 9, 13; Czesław Falkowski - s. 7; Jan Baudouin de Courtenay - s. 7, 8; dwutygodnik studencki "Akademik" - s. 7; Henryk Gaertner - s. 7, 8, 9, 10, 11, 13; Błażej Czesnys - s. 7; Maurycy Paciorkiewicz - s. 7, 10, 11; Stefan Srebrny - s. 7; studenckie Koło Miłośników Literatury - s. 7; koła: historycznoliterackie, literackotwórcze - s. 7; koło historycznojęzykowe - s. 7, 8; Maria Fryczowa - s. 8; Wiktor Hahn - s. 8, 12, 13, 14, 16; Henryk Jakubanis - s. 9, 10, 15; Zofia Ostrowska - s. 9; Jacek Woroniecki - s. 9, 10; Marian Fulman - s. 9; Stanisław Szober - 10, 11, 13, 14, 15; Mieczysław Popławski - s. 10; Paweł Bourguignon - s. 10; studenckie Koło Literackie - s. 10; Stanisław Pigoń - s. 10; Julian Krzyżanowski - s. 11, 12, 13; Koło Polonistów - s.12, 14; Witold Doroszewski - s. 12, 13-14, 15; Henryk Życzyński - s. 12-13, 14, 15, 17; Halina Świderska - s. 13; Leon Białkowski - s.13; Koło Historyków - s. 14; Stefan Kunowski - 14; Ludwik Kamykowski - 14-15; Józef Pastuszka - s. 15; Antoni Szymański - s. 15; Władysław Kuraszkiewicz - s. 15, 16, 17; Edmund Lipecki - s. 15; Tadeusz Brajerski - s. 16; Ignacy Czuma - s. 16; Józef Edward Dutkiewicz - s. 16; Tadeusz Milewski - s. 16; Józef Birkenmajer - s. 16-17.]
 • Fita Stanisław, Wiktor Hahn bibliograf i historyk literatury, „Roczniki Humanistyczne” 1975, t. 23, z. 1.
 • Hahn-Tarchalski Kazimierz, Bibliografia prac Wiktora Hahna. Cz. I (1891-1920), „Roczniki Humanistyczne” 1975, t. 23, z. 1.
 • Hahn-Tarchalski Kazimierz, Bibliografia prac Wiktora Hahna. Cz. II (1921-1975), „Roczniki Humanistyczne” 1978, t. 26, z. 1.
 • Jasińska Maria, Dzieje teorii literatury w polonistycznym środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Cezary Pęcherski - s. 55-56; Wiktor Hahn - s. 55-56; Henryk Życzyński - s. 55-57; Juliusz Kleiner - s. 57, 59-60; Maria Dłuska - s. 57-59, 62; Stefan Kawyn - s. 61, 62; Jan Parandowski - s. 61; Maria Jasińska - s. 62, 64, 65, 66, 67-68, 71; Irena Sławińska - s. 62-64, 65-66, 67, 69, 71; Jan Słomkowski - s. 64; Eugeniusz Santocki - s. 64; Feliks Araszkiewicz - s. 64, 65; Czesław Zgorzelski - s. 64, 65, 69, 70; Stefan Sa­wicki- s. 64, 65, 66, 67, 71; Halina Natuniewicz - s. 66; Stefan Kruk - s. 68; Piotr Nowaczyński - s. 68; Jerzy Starnawski - s. 69; Ireneusz Opacki - s. 70; Wojciech Górny - s. 70-71; Przemysław Mroczkowski - s. 71; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 72]
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Katedra Tekstologii i Edytorstwa Instytutu Filologii KUL, Nota informacyjna, „Roczniki Humanistyczne” 2003, t. 51, z. 1. UWAGI
  [Katedra Tekstologii i Edytorstwa Instytutu Filologii KUL, Piotr Bańkowski, Stefan Srebrny, Jerzy Ryszard Janusz Manteuffel-Szoege, Wiktor Hahn, Henryk Życzyński, Julian Krzyżanowski, Juliusz Kleiner, Czesław Zgorzelski]
 • Kruk Stefan, Badania teatrologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Cezary Pęcherski - s. 73; Wiktor Hahn - s. 73-74; Henryk Życzyński - s. 73, 74-75; Juliusz Kleiner - s. 73, 75; Irena Sławińska - s. 73, 76-77]
 • Niemirska-Pliszczyńska Janina, Pięćdziesięciolecie filologii klasycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozwój organizacyjno-personalny. Lata 1918/1919-1938/1939, „Roczniki Humanistyczne” 1968, t. 16, z. 3.
 • Opacki Ireneusz, Badania nad polską literaturą romantyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1969, t. 17, z. 1. UWAGI
  [Wiktor Hahn - s. 31, 32, 36; Henryk Życzyński - s. 31, 33; Juliusz Kleiner - s. 31, 32, 33-34, 35, 36, 37, 42; Stefan Kawyn - s. 31, 33, 34-35, 36, 37; Irena Sławiń­ska - 31, 32, 37-38, 39; Czesław Zgorzelski - s. 31, 32, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47; Jerzy Starnawski - s. 31, 35-36; Maria Jasińska - s. 35, 37; Stefan Sawicki - s. 35, 37; Maria Dłuska - s. 36; Feliks Araszkiewicz - s. 37; Roczniki Humanistyczne - s. 38-39, 42; Andrzej Paluchowski - s. 41, 42, 43-44; Wiesław Grabowski - s. 42, 43; Marian Maciejewski - s. 43, 44, 46-47; prace magisterskie - s. 44-45; prace naukowe powstałe na seminariach - s. 45; prace studenckie - s. 47; prace pracowników - s. 41-42]
 • Starnawski Jerzy, Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii, „Roczniki Humanistyczne” 1998, t. 46, z. 1. UWAGI
  [prace doktorskie i magisterskie - s. 238; prace magisterskie - s. 257-258; księgozbiór zakładu filologii polskiej - s. 259; studenci - s. 248-249; największe osiągnięcia KUL w zakresie mickiewiczologii - 268-269]
 • Starnawski Jerzy, Wiktor Hahn (1871-1959), [w:] Jerzy Starnawski, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 2004.
 • Starnawski Jerzy, Zarys dziejów recepcji Mickiewicza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, „Roczniki Humanistyczne” 1954/1955, t. 5. UWAGI
  [filologia polska na KUL - s. 291-298, 300-???; Piotr Bańkowski - s. 292, 297; ks. Cezary Pęcherski - s. 292, 297; Wiktor Hahn - s. 292-293; Julian Krzyżanowski - s. 293-295; Henryk Życzyński - s. 295-297, 298; absolwenci filologii polskiej (Adam Luterek, Aleksandra Kopystyńska, Ignacy Nestorowicz) - s. 298; Zygmunt Kukulski - s. 298, Juliusz Kleiner - s. 300-302, 304-305, 308; wznowienie działalności KUL - s. 292, 300; Towarzystwo Naukowe KUL - 300-301; Jan Parandowski - s. 302; Jerzy Kowalski - s. 302; Stefan Kawyn - s. 302, 304-305, 308; Maria Dłuska - s. 303; Czesław Zgorzelski - s. 304, 305; Jerzy Pogonowski - s. 304; Witold Chwalewik - s. 304; prace doktorskie (Zygmunt Bownik, Andrzej Lewicki) i prace magisterskie (Jan Słomkowski, Jadwiga Romanowska, Wanda Łakowiczówna) s. 305; odczyty gości z kraju s. 305-306, 310; Biblioteka Uniwersytecka KUL - s. 309, 310; odczyty pracowników KUL - s. 310; Koło Polonistów Studentów KUL - s. 310]

Hariakianakis Stylianos abp

Hlond August kard.
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]

Jan Paweł II
 • Adornato Ferdinando, Karol Wojtyła: (ostatni?) filozof moralista naszego czasu, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. ks. A. Wierzbicki]
 • Bajda Jerzy, Globalizacja w ujęciu Jana Pawła II, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Bajda Jerzy, Jan Paweł II w Polsce (1997). Papieskie przesłanie dla Europy, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Bajda Jerzy, Papież - Pielgrzym, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Bajda Jerzy, Zagadnienie pokoju w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Refleksja nad treścią orędzi Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, „Ethos” 2005, R. 18, nr 3-4(71-72).
 • Balicki Janusz, Zasady polityki rodzinnej w świetle nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Ballestrem Karl, Wolność i prawda w myśli Jana Pawła II, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. B. Zajączkowska]
 • Balwierz Marian, VI pielgrzymka do Afryki, „Ethos” 1990, R. 3, nr 3/4(11/12).
 • Balák René, Selected Dimensions of Responsible Parenthood According to the Teaching of John Paul II in the Perspective of Third Millennium, „Roczniki Teologii Moralnej” 2013, t. 5(60).
 • Barańska Ewa, Georges Bernaros dzisiaj (sprawozdanie z sesji naukowej KUL i UMCS, Lublin, 9-11 X 1995), „Ethos” 1995, R. 8, nr 4(32).
 • Bartmiński Jerzy, Ład uobecniony. O stylu językowym Jana Pawła II. Uwagi na marginesie przemówień i homilii wygłoszonych w czasie VII pielgrzymki do Polski, „Ethos” 2000, R. 13, nr 3(51).
 • Bartuch Stefan, Jana Pawła II profetyczna wizja "dwóch płuc" Kościoła widziana z perspektywy greckokatolickiej, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • B.B. [Beata Bogusz], C.R. [Cezary Ritter], Kalendarium ostatnich dni życia Ojca Świętego Jana Pawła II, „Ethos” 2005, R. 18, nr specjalny.
 • Belardinelli Sergio, Ku przezwyciężeniu totalitaryzmu. Karola Wojtyły filozofia wolności, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. B. Zajączkowska]
 • Beyer Gerald J., John XXIII and John Paul II: The Human Rights Popes, „Ethos” 2014, R. 27, nr 2(106). UWAGI
  [Jan XXIII i Jan Paweł II. Papieże praw człowieka (tłum. D. Chabrajska)]
 • Biskup Rafał, Uroczysta sesja z okazji 80. rocznicy urodzin Jana Pawła II, „Prawo - Administracja - Kościół” 2000, nr 2-3.
 • Boffo Dino, Misja w świecie powołaniem osób świeckich, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. A. Gudaniec]
 • Bogusz Beata, Dwudziesty czwarty rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 2001 - 15 X 2002, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Bogusz Beata, Dwudziesty piąty rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 2002 - 15 X 2003, „Ethos” 2004, R. 17, nr 1-2(65-66).
 • Bogusz Beata, Dwudziesty szósty i dwudziesty siódmy rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 2003 - 2 IV 2005, „Ethos” 2005, R. 18, nr 1-2(69-70).
 • Bogusz Beata, Dwudziesty trzeci rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 2000 - 15 X 2001, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Bogusz Beata, Górka Tomasz, Wojna i pokój. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1990-2005, „Ethos” 2005, R. 18, nr 3-4(71-72).
 • Braun Kazimierz, Norwidowa część w "całości" Jana Pawła II, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Braun-Gałkowska Maria, Jak "Święta Lipka" z Wujem na Turbacz wędrowała, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Brzeziński Marcin, Obraz pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w prasie polskiej, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Buttiglione Rocco, Kilka uwag o sposobie czytania "Osoby i czynu" Kardynała Karola Wojtyły, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Buttiglione Rocco, Ku prawdziwej demokracji. Osoba, społeczeństwo i państwo w encyklice Jana Pawła II "Centesimus annus", „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Buttiglione Rocco, O filozofii Karola Wojtyły, „Ethos” 1998, R. 11, nr 4(44).
 • Caffarra Carlo, Przemyślmy na nowo, czym jest miłość. Kryzys relacji osobowych podstawą współczesnego człowieka, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. K. Kozak]
 • Carey George, W hołdzie Janowi Pawłowi II, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. D. Chabrajska]
 • Castrillón Hoyos Darío, Pedagogia Wielkiego Czwartku, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. K. Zaborowski]
 • Chabrajska Dorota, Papież końca wieku (rec. C. Cernstein - M. Politi, His Holiness. John Paul II and the Hidden History of Our Time, New York 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Chrobak Stanisław, Tomkiewicz Antoni, Wychowawcze znaczenie pracy w świetle nauczania Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 1995, t. 23, z. 2.
 • Chudy Wojciech, Klauza Karol, Dekada nadziei. Dziesięć lat pontyfikatu Jana Pawła II w wypowiedziach prasowych, „Ethos” 1988, R. 1, nr 4.
 • Chudy Wojciech, Kontrowersje i podziw. II pielgrzymka Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych w oczach prasy amerykańskiej, „Ethos” 1988, R. 1, nr 2/3.
 • Chudy Wojciech, Papieskie dopowiedzenia, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Chudy Wojciech, Ponowne pytania o dywizje Papieża, „Ethos” 1994, R. 7, nr 4(28).
 • Ciechowicz Jan, Odkrywanie teatru, „Ethos” 2007, R. 20, nr 1-2(77-78).
 • Cieślińska Barbara, Znaczenie Papieża-Polaka dla polskich imigrantów w Italii (wyniki ankiety), „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Czy prawda zobowiązując zniewala czy wyzwala? O seminarium Instytutu Jana Pawła II KUL u Ojca Świętego w Castel Gandolfo (12-14 VIII 1997 r.) rozmawiają Jacek Cydzik CSSR i Tadeusz Styczeń SDS, „Ethos” 1997, R. 10, nr 4(40).
 • Czyż Antoni, Pisarz i papież: "Słowo dojrzewa w gest" (rec. książki K. Dybciaka, Karol Wojtyła a literatura), „Ethos” 1992, R. 5, nr 4(20).
 • de las Mercedes Rosa Rodriguez Maria, La intersubjetividad en el pensamiento de Karol Wojtyla y san Juan Pablo II: La Persona es capaz de ser para el otro, „Rewiew of Comparative Law” 2016, vol. 26-27/3-4.
 • Dec Ignacy, Filozof komplementarnych ujęć. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka, 15 czerwca 2012 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4(40), z. 4.
 • Der weg i die Frustration? (Gespräch mit Robert Spaemann), „Ethos” 1993, R. 6, nr 1 [niem.].
 • Derdziuk Andrzej, Włożył na mnie ręce, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Dobrzyński Andrzej, Humanistyczny i społeczny wymiar encykliki „Dives in misericordia” św. Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2016, R. 10, nr 1.
 • Dobrzyński Andrzej, KOściół - człowiek - świat. Odnowa soborowa w ujęciu Karola Wojtyły, „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Dobrzyński Andrzej, Nauczyciel wolności. Karol Wojtyła-Jan Paweł II o cenie i znaczeniu odzyskania niepodległości przez Polskę, „Ethos” 2014, R. 27, nr 4(108).
 • Dobrzyński Andrzej, "Nie ustawajcie w tym dziele". Trzydzieści lat działalności Fundacji Jana Pawła II, „Ethos” 2011, R. 24, nr 4(96).
 • Drążek Czesław, Tajemnica serca Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Drozdowski Marian M., Refleksje Jana Pawła II o historii Polski naszego wieku, „Ethos” 1994, R. 7, nr 3(27).
 • Dulles Avery, Jan Paweł II wobec tajemnicy osoby ludzkiej, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76). UWAGI
  [tłum. D. Chabrajska]
 • Dybciak Krzysztof, Dokumenty i świadectwa (rec. Obecność. Karol Wojtyła-Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność, red. M. Filipiak, A. Szostek MIC, Instytut Jana Pawła II KUL - Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Dybciak Krzysztof, Fokciński Hieronim, Polska placówka kulturalno-naukowa w Rzymie. Z Hieronimem Fokcińskim SJ, dyrektorem Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie, rozmawia Krzysztof Dybciak, „Roczniki Humanistyczne” 1991-1992, t. 39-40, z. 1. UWAGI
  [Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych - s. 103; Eugeniusz Reczek - s. 103-104, 105-106, 107; Stefan Wyszyński - s. 103-104, 105, 106, 107; Jan Paweł II - s. 107-108; KUL - s. 108]
 • Dybciak Krzysztof, Jak istnieje Jan Paweł II w polskiej literaturze? (Sesja naukowa "Wpływ Jana Pawła II na literaturę polską", PAU, Kraków, 28 X 2010), „Ethos” 2011, R. 24, nr 3(95).
 • Dybciak Krzysztof, Jan Paweł II w dialogu dwóch kultur (XI Międzynarodowe spotkania literacko-artystyczne "Dialog dwóch kultur", Krzemieniec-Lwów-Stawisko, 4-9, 19 IX 2015), „Ethos” 2015, R. 28, nr 4(112).
 • Dybciak Krzysztof, Literacka i teatralna twórczość Jana Pawła II w przestrzeni interpretacyjnej, „Ethos” 2007, R. 20, nr 1-2(77-78).
 • Dybciak Krzysztof, O poemacie Karola Wojtyły Myśląc Ojczyzna..., „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Dybciak Krzysztof, Poetycka fenomenologia człowieka religijnego. (O literackiej twórczości Karola Wojtyły), „Roczniki Humanistyczne” 1980, t. 28, z. 1.
 • Dybciak Krzysztof, Wydawać dobrze i jak najwięcej. Uwagi dotyczące krytycznego wydania literackich dzieł Karola Wojtyły-Jana Pawła II, „Ethos” 2018, R. 31, nr 3(123).
 • Dyczewski Leon, Co zostało ze spotkania z Janem Pawłem II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (wyniki ankiety), „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Dyczewski Leon, Wizjoner Europy, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Dyduch Jan, Troska o duszpasterzy w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych kardynała Karola Wojtyły, „Roczniki Nauk Prawnych” 2000, t. X, z. 2.
 • Dziedzic Stanisław, „Pieśń polskim i słowiańskim duchem przepojona” o juveniliach literackich Karola Wojtyły, „Roczniki Humanistyczne” 1997-1998, t. 45-46, z. 7.
 • Dzwonkowski Roman, Papież Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Ernst Siegfried, Protestant broni Papieża. List otwarty do 163 teologów katolickich, którzy czują się ubezwłasnowolnieni przez papieża Jana Pawła II, „Ethos” 1993, R. 6, nr 3(23).
 • Etchegaray Roger, Pielgrzym na drogach świata. O duszpasterstwie bez granic, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. D. Chodyniecki]
 • "Evangelium vitae" - przesłanie dla pracodawcy, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62). UWAGI
  [materiały z wydarzenia]
 • Ferdynus Marcin, Rezygnacja z uporczywej terapii. Problem odnowy podłączenia do respiratora w przypadku pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Perspektywa "Evangelium vitae", „Ethos” 2018, R. 31, nr 2(122).
 • Fiejdasz-Buczek Lidia, Święty Papież z Polski (Międzynarodowe sympozjum "Święty pośród świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II", Lublin, 2 IV 2014), „Ethos” 2014, R. 27, nr 3(107).
 • Figiel Józef, Pawłowska Beata, Czerpał z mądrości Ojców (Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum patrystycznego "Jan Paweł II a antyk chrześcijański", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 28-29 XI 2006, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Filipiak Maria, Artysta - sztuka - kultura. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1996, „Ethos” 1997, R. 10, nr 4(40).
 • Filipiak Maria, Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II podczas podróży apostolskich do Polski, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Filipiak Maria, Bibliografia utworów artystycznych i krytycznoliterackich Karola Kardynała Wojtyły, „Ethos” 2000, R. 13, nr 4(52).
 • Filipiak Maria, Ból. Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2017, „Ethos” 2017, R. 30, nr 4(120).
 • Filipiak Maria, Chrześcijański sens cierpienia, starości i umierania. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1999, „Ethos” 1999, R. 12, nr 3(47).
 • Filipiak Maria, Chrześcijańskie korzenie Europy. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1996, „Ethos” 1996, R. 9, nr 3-4(35-36).
 • Filipiak Maria, Chrześcijańskie wartości w życiu narodu. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1999, „Ethos” 1999, R. 12, nr 4(48).
 • Filipiak Maria, Chrześcijaństwo u progu trzeciego tysiąclecia. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1999, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Filipiak Maria, Czternasty rok pontyfikatu Jana Pawła II, „Ethos” 1993, R. 6, nr 3(23).
 • Filipiak Maria, Dwudziesty drugi rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1999 - 15 X 2000, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2(53-54).
 • Filipiak Maria, Dwudziesty pierwszy rok pontyfikatu Jana Pawła II - 16 X 1998-15 X 1999, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Filipiak Maria, Dwudziesty rok pontyfikatu Jana Pawłą II 16 X 1997-15 X 1998, „Ethos” 1999, R. 12, nr 1-2(45-46).
 • Filipiak Maria, Dwunasty rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1989 - 15 X 1990 r., „Ethos” 1991, R. 4, nr 1/2(13/14).
 • Filipiak Maria, Dziewiętnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1996-15 X 1997, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Filipiak Maria, Eros i agape. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1998, „Ethos” 1998, R. 11, nr 3(43).
 • Filipiak Maria, Ethos młodzieży. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1992), „Ethos” 1993, R. 6, nr 3(23).
 • Filipiak Maria, Filozofia osoby. Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2016, „Ethos” 2016, R. 29, nr 4(116).
 • Filipiak Maria, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o przyjaźni, „Ethos” 2013, R. 26, nr 3(103).
 • Filipiak Maria, Jan Paweł II na temat człowieka w sytuacji zła. Bibliografia wypowiedzi (1978-1991), „Ethos” 1992, R. 5, nr 1(17).
 • Filipiak Maria, Jan Paweł II o kobiecie. Bibliografia wypowiedzi (1978-1994), „Ethos” 1995, R. 8, nr 1(29).
 • Filipiak Maria, Jan Paweł II o rodzinie. Bibligrafia wypowiedzi (1978-1994), „Ethos” 1994, R. 7, nr 3(27).
 • Filipiak Maria, Jan Paweł II o Rosji i braciach prawosławnych (Bibliografia wypowiedzi 1979-1995), „Ethos” 1995, R. 8, nr 2/3(30/31).
 • Filipiak Maria, Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu (1978-1993), „Ethos” 1993, R. 6, nr 4(24).
 • Filipiak Maria, Jedenaście lat pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1978 - 15 X 1989 r., „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10).
 • Filipiak Maria, Johannes Paul II. zu Problemen der Moraltheologie, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1 [niem.].
 • Filipiak Maria, Kapłaństwo. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1996, „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Filipiak Maria, Klauza Karol, Cierpiący i ubogi. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1987), „Ethos” 1989, R. 2, nr 2/3(6/7).
 • Filipiak Maria, Klauza Karol, Ocalić demokrację. Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków w latach 1989-1993, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Filipiak Maria, Klauza Karol, Wojna i pokój. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1989), „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10).
 • Filipiak Maria, Klauza Karol, Życie ludzkie. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1987), „Ethos” 1989, R. 2, nr 1(5).
 • Filipiak Maria, Kościół wobec współczesnej kultury. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1995, „Ethos” 1996, R. 9, nr 1-2(33-34).
 • Filipiak Maria, Krzywda. Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2018, „Ethos” 2018, R. 31, nr 2(122).
 • Filipiak Maria, Książka. Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1979-2018, „Ethos” 2018, R. 31, nr 3(123).
 • Filipiak Maria, O ochronie życia i środowiska naturalnego (Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II 1978-1993), „Ethos” 1994, R. 7, nr 1/2(25/26).
 • Filipiak Maria, O odpowiedzialności naukowców. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1998, „Ethos” 1998, R. 11, nr 4(44).
 • Filipiak Maria, O problemach teologii moralnej. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1991), „Ethos” 1991, R. 4, nr 3/4( 15/16).
 • Filipiak Maria, Osiemnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1995 - 15 X 1996 r., „Ethos” 1997, R. 10, nr 1(37).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Bedenykt XVI i Franciszek wobec cierpienia ciała, psychiki i ducha. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015, „Ethos” 2015, R. 28, nr 2(110).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek - Chrześcijański ideał społeczny. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2014, „Ethos” 2014, R. 27, nr 3(107).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek - Kultura. Kształcenie. Humanizm. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015, „Ethos” 2015, R. 28, nr 1(109).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o ethosie poszukiwania prawdy. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015, „Ethos” 2015, R. 28, nr 4(112).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o obcych, imigrantach i wykluczonych. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2017, „Ethos” 2017, R. 30, nr 1(117).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o postępie nauki i dobru człowieka. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2015, „Ethos” 2015, R. 28, nr 3(111).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o przemocy. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2014, „Ethos” 2014, R. 27, nr 2(106).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o roli chrześcijaństwa w kulturze europejskiej dawniej i dziś. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2016, „Ethos” 2016, R. 29, nr 3(115).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o świętości, „Ethos” 2014, R. 27, nr 1(105).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wizerunku, obliczu i tożsamości. BIbliografia wypowiedzi z lat 1978-2016, „Ethos” 2016, R. 29, nr 2(114).
 • Filipiak Maria, Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o wstydzie. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2017, „Ethos” 2017, R. 30, nr 2(118).
 • Filipiak Maria, Pieniądz - sprawiedliwość - solidarność. Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2017, „Ethos” 2018, R. 31, nr 1(121).
 • Filipiak Maria, Piętnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II, „Ethos” 1993, R. 6, nr 4(24).
 • Filipiak Maria, Prawa człowieka. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1999, „Ethos” 1999, R. 12, nr 1-2(45-46).
 • Filipiak Maria, Ritter Cezary, Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku, „Ethos” 2000, R. 13, nr 3(51).
 • Filipiak Maria, Ritter Cezary, Bibliografia prac naukowych kardynała Karola Wojtyły, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Filipiak Maria, Ritter Cezary, Ethos młodzieży. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1992-3005, „Ethos” 2006, R. 19, nr 3(75).
 • Filipiak Maria, Ritter Cezary, Jan Paweł II na temat Europy. Bibliografia adnotowana wypowiedzi 1978-1994 (Wybór), „Ethos” 1994, R. 7, nr 4(28).
 • Filipiak Maria, Ritter Cezary, Jan Paweł II na temat Europy. Bibliografia adnotowana wypowiedzi: 1995-2001, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Filipiak Maria, Ritter Cezary, Sprawiedliwość gospodartcza. Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1995, „Ethos” 1995, R. 8, nr 4(32).
 • Filipiak Maria, Siedemnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1994 - 15 X 1995 r., „Ethos” 1995, R. 8, nr 4(32).
 • Filipiak Maria, Szesnasty rok pontyfikatu Jana Pawła II (16 X 1993 - 15 X 1994 r.), „Ethos” 1995, R. 8, nr 1(29).
 • Filipiak Maria, Świadectwo chrześcijańskich męczenników. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2000, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2(53-54).
 • Filipiak Maria, Światło, na które oczekujemy. Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2017, „Ethos” 2017, R. 30, nr 3(119).
 • Filipiak Maria, Trzynasty rok pontyfikatu Jana Pawła II 16 X 1990 - 15 X 1991 r., „Ethos” 1992, R. 5, nr 1(17).
 • Filipiak Maria, Upadek. Bibliografia wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benbedykta XVI i Franciszka z lat 1978-2018, „Ethos” 2018, R. 31, nr 4(124).
 • Filipiak Maria, "W ciszy i pokorze..." Papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek o ciszy i milczeniu. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2016, „Ethos” 2016, R. 29, nr 1(113).
 • Filipiak Maria, W obliczu lęku. Bibliografia wypowiedzi papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, „Ethos” 2014, R. 27, nr 4(108).
 • Filipiak Maria, Warunki życia społeczno-politycznego godnego osoby. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II (1978-1992), „Ethos” 1992, R. 5, nr 2/3(18/19).
 • Filipiak Maria, Wzory osobowe. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-1996, „Ethos” 1997, R. 10, nr 1(37).
 • Furno Carlo, Totus Tuus. Matka Boża w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. D. Chodyniecki]
 • Gach Piotr Paweł, Jana Pawła II dorobek zamknięty, dzieło otwarte, „Roczniki Nauk Społecznych” 2007, t. 35, z. 2.
 • Gach Piotr Paweł, Wizyta u Ojca Świętego, „Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność” 1999, R. 8, nr 15.
 • Gacka Bogumił, Kościół jako communio i missio, „Ethos” 1998, R. 11, nr 4(44).
 • Galarowicz Jan, Antropologiczne studia Karola Wojtyły (rec. K. Wojtyła, Osoba i czyn i inne studia antropologiczne, Lublin 1994), „Ethos” 1994, R. 7, nr 4(28).
 • Gałkowski Jerzy, Praca w ujęciu Karola Wojtyły, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Gałkowski Jerzy, Solidarność u Papieża, „Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność” 1996, R. 5, nr 11.
 • Gałkowski Jerzy W., Człowiek - istota przeżywająca, „Ethos” 2017, R. 30, nr 1(117).
 • Gałkowski Jerzy W., Osoba jako dar w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 1985, t. 13, z. 2.
 • Gałkowski Jerzy W., Pielgrzymki Jana Pawła II - spotkanie z Bogiem i z człowiekiem, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Gałkowski Jerzy Wacław, Osoba i wspólnota. Szkic o antropologii kard. Karola Wojtyły, „Roczniki Nauk Społecznych” 1980, t. 8.
 • Gancarz Mirosław, Pierwsze reakcje na encyklikę "Sollicitudo rei socialis", „Ethos” 1989, R. 2, nr 2/3(6/7).
 • Garbol Tomasz, Tryptyk - nie tylko - rzymski, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62). UWAGI
  [Wokół "Tryptyku rzymskiego"]
 • Garello Jacques, Wolność i uczestnictwo w ujęciu Karola Wojtyły, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. P. Mikulska]
 • Gawkowska Aneta, Dar i (de)konstrukcja. Garść refleksji o współczesności na tle antropologii teologicznej Jana Pawła II, „Ethos” 2015, R. 28, nr 3(111).
 • Gądzik Zuzanna B., Ochrona życia - nowe wyzwania (Międzynarodowa konferencja naukowa "Wartość życia. O współczesnych kontekstach czytania encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium vitae" w dwudziestą rocznicę jej ogłoszenia", KUL, Lublin, 27 XI 2015), „Ethos” 2016, R. 29, nr 2(114).
 • Giussani Luigi, W ten sposób rozjaśnił smutną podróż nam, którzyśmy "bez ojczyzny", „Ethos” 1994, R. 7, nr 1/2(25/26).
 • Glemp Józef, Szczególny dar dla Kościoła w Polsce. Wypowiedź o Ojcu Świętym Janie Pawle II dla kwartalnika "Ethos", „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Głażewski Jacek, Przekroczyć próg nadziei (Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Karol Wojtyła. Poeta", Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Pałac Kazimierzowski, Warszawa, 20-22 X 2005, „Ethos” 2006, R. 19, nr 1-2(73-74).
 • Głódź Sławoj L., Jan Paweł II - ojciec polskiej wolności, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Góra Jan, Kilka rzuconych pereł. Przesłanie Jana Pawła II znad Lednicy, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Góra Jan W., Ojciec pokoleń, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Góral Jerzy, Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu, „Ethos” 1989, R. 2, nr 4(8).
 • Górka Leonard, Pielgrzym wiary i nadziei. Wizyta papieża Jana Pawła II w Rumunii, Bukareszt, 7-9 V 1999, „Ethos” 1999, R. 12, nr 3(47).
 • Górka Leonard, Pielgrzymka do korzeni i źródeł wiary. Jan Paweł II w Egipcie (24-26 II 2000), w Jordanii i w Izraelu-Palestynie (20-26 III 2000), „Ethos” 2000, R. 13, nr 4(52).
 • Górka Leonard, Posługiwanie Jana Pawła II na rzecz pojednania chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Górka Tomasz, Arysta - sztuka - kultura. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1997-2005, „Ethos” 2007, R. 20, nr 1-2(77-78).
 • Górka Tomasz, Jan Paweł II o rodzinie. Bibliografia wypowiedzi z lat 1994-2005, „Ethos” 2008, R. 21, nr 4(84).
 • Górka Tomasz, Jan Paweł II o środkach spełecznego przekazu. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1993-2005, „Ethos” 2005, R. 18, nr 1-2(69-70).
 • Górka Tomasz, Jan Paweł II o Ukrainie i Białorusi oraz o braciach prawosławnych. Bibliografia wypowiedzi z lat 1995-2005, „Ethos” 2008, R, 21, nr 1(81).
 • Górka Tomasz, Jan Paweł II o uniwersytecie. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2005, „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Górka Tomasz, O różnych formach migracji. Bibliografia wypowiedzi papieża Jana Pawła II z lat 1978-2005, „Ethos” 2009, R. 22, nr 3-4(87-88).
 • Górka Tomasz, O Wcieleniu. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2005, „Ethos” 2008, R. 21, nr 2-3(82-83).
 • Górka Tomasz, Obrona życia. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2002, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Górka Tomasz, Prawda jako zobowiązanie. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2004, „Ethos” 2004, R. 17, nr 1-2(65-66).
 • Góźdź Krzysztof, Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu wędrownego misjonarza, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Grab Amédée, Zadania nowej Europy, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłu. A. Fligel-Piotrowska]
 • Grajewski Andrzej, Przełamanie systemu. Społęczno-polityczne uwarunkowania pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Gramatowski Wiktor, Wilińska Zofia, Bibliografia Jana Pawła II (za okres 16 X - 31 XII 1978 r.), „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Grygiel Ludmiła, Genealogia świętego Jana Pawła II, „Ethos” 2014, R. 27, nr 1(105).
 • Grygiel Stanisław, Jeśli nie wolność, to tylko chaos, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Grzybowski Wacłąw, W nurcie istnienia. Poetycka chrystologia Karola Wojtyły na przykładzie Pieśni o blasku wody, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Hlebowicz Adam, "Negatywnie ustosunkowani do negatywnej rzeczywistości". Działalność opozycyjna studentów KUL w latach 1982-1987, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 11-12 (132-133).
 • Hudzik Krzysztof, Papież! Papież! - emocje i wiedza (sprawozdanie z finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Papieżu Janie Pawle II, Lublin, 11 X 1998), „Ethos” 1999, R. 12, nr 1-2(45-46).
 • Illanes José L., "Duchowość komunii" i "organiczna współpraca". Kościół wobec nowego tysiąclecia, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. J. Merecki SDS]
 • Jabłoński Arkadiusz, Jan Paweł II a emigracja i Polonia, „Ethos” 1990, R. 3, nr 1/2 (9/10).
 • Jacko Jan F., Koncepcja Teatru Rapsodycznego w recenzjach Karola Wojtyły, „Ethos” 1997, R. 10, nr 4(40).
 • Jagosz Michał, Działalność wydawnicza Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, „Ethos” 1993, R. 6, nr 4(24).
 • Jana Pawła II wizja Europy (Sesja naukowa Instytutu Jana Pawła II, 16-18 V 1994), „Ethos” 1994, R. 7, nr 4(28).
 • Jaroszyński Andrzej, Jan Paweł II w oczach Zachodu, „Ethos” 1988, R. 1, nr 1.
 • Jasińska Katarzyna, Karola Wojtyły ujęcie powinności moralnej a rozumienie istoty wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 1.
 • Jasińska Katarzyna, "Myśląc z Wojtyłą..." (Cykl debat w pałacu Arcybiskupów Warszawskich, Warszawa, listopad 2013-kwiecień 2014), „Ethos” 2014, R. 27, nr 1(105).
 • Jasińska Katarzyna, Poszukiwanie podstaw moralności a wychowanie. Rozważania w nawiązaniu do poglądów Karola Wojtyły i Maxa Schelera, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Jasińska Katarzyna, Prawda: zniewala czy wyzwala? (rec. W. Starnawski, Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008), „Ethos” 2009, R. 22, nr 1-2(85-86).
 • Jasińska Katarzyna, Praxis drogą poznania i spełniania się osoby. Myśl Karola Wojtyły jako inspiracja dla pedagogów, „Ethos” 2016, R. 29, nr 4(116).
 • Jasińska Katarzyna, Samospełnienie powołaniem osoby (rec. I. Mizdrak, Ku wolności i samospełnieniu człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2014, „Ethos” 2016, R. 29, nr 1(113).
 • Jasińska-Wojtkowska Maria, Tryptyk rzymski - poetyckie de dignitate humana Jana Pawła II, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Jaworski Marian, Metafora "dwóch płuc" Europy, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Jaworski Marian, Sens cierpienia w ujęciu Jana Pawła II, „Ethos” 1989, R. 2, nr 2/3(6/7).
 • Jaworski Marian, U podstaw antropologii teologicznej. W nawiązaniu do antropologii Karola Wojtyły - Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Jeziorański Marek, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Lublin 2013.
 • Jurczyk Bernard, Veritatis splendor - przesłanie moralne Kościoła (Sesja naukowa Sekcji Teologii Moralnej KUL, 8 XII 1993), „Ethos” 1994, R. 7, nr 1/2(25/26).
 • Jusiak Roman, Elementy pedagogii Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2.
 • Kania Janusz, Kołbuk Witold, Łużny Ryszard, Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, Orłowski Jan, Stankowicz Aleksandra, Woźniak Anna, Od Redakcji, „Roczniki Humanistyczne” 1995, t. 43, z. 7. UWAGI
  [konferencje - s. 5-9; Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 6; Sekcja Filologii Słowiańskiej - s. 6; Jan Paweł II - s. 5]
 • Kapitalismus mit menschlichem Antlitz. (Gespräch von M. De Girolamo mit Michael Novak über die Enzyklika Centesimus annus von Johannes Paul II.), „Ethos” 1993, R. 6, nr 1 [niem.].
 • Kapitalizm z ludzką twarzą. Rozmowa M. De Girolamo z Michaelem Novakiem na temat encykliki Jana Pawła II "Centesimus annus", „Ethos” 1991, R. 4, nr 3/4( 15/16).
 • Kasjaniuk Elżbieta, Maryjna rekapitulacja służebna w ujęciu błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2013, R. 7, nr 1.
 • Kasjaniuk Elżbieta, Prazasada jedności według błogosławionego Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 2.
 • Katolo Artur J., Chrześcijański sens dziejów. Bibliografia wybranych wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2001, „Ethos” 2001, R. 14, nr 4(56).
 • Katolo Artur J., Klonowanie człowieka - nowe wyzwanie moralne dla etyki chrześcijańskiej, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2(53-54).
 • Katolo Artur J., Moralne aspekty globalizacji. Wybór wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2002, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Katolo Artur J., Zjawwisko migracji na przełomie tysiącleci. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2001, „Ethos” 2001, R. 14, nr 3(55).
 • Kawalec Anna, O pewnej metodzie tworzenia kultury (rec.: Jan Paweł II w literaturze polskiej. Antologia tekstów literackich, oprac. K> Dybciak, Centrum Myśli Jana Pawłą II, Warszawa 2008), „Ethos” 2008, R. 21, nr 4(84).
 • Kawalec Anna, O polskości, czyli człowieczeństwo, raz jeszcze (Promocja książki "Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą 1979-2003. Przemówienia, listy, telegramy", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 29 II 2008), „Ethos” 2008, R, 21, nr 1(81).
 • Kawalec Paweł, Miłość zasadą życia społecznego (rec.: W. King Mott, Third Way: Economic Justice According to John Paul II, New York-Oxford 1999), „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Kiełbasa Antoni, Dwie święte Jadwigi w przesłaniu Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • K.K. [Klauza Karol], Bibliografia adnotowana. Nauczanie Jana Pawła II o roli uniwersytetów 1978-1986, „Ethos” 1988, R. 1, nr 2/3.
 • Klauza Karol, Papież nadziei, „Ethos” 1988, R. 1, nr 2/3.
 • Kołodziejczyk Małgorzata, Wylężek Stefan, W trosce o młodych w kraju i za granicą. O działalności Fundacji Jana Pawła II w Rzymie oraz Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2(53-54).
 • Komorowska Agnieszka, Przed sklepem jubilera - między filozofią a mistyką, „Ethos” 2012, R. 25, nr 1-2(97-98).
 • Kondziela Joachim, Jana Pawła II teologia pokoju, „Roczniki Nauk Społecznych” 1986, t. 14, z. 1.
 • Kondziela Joachim, Nauka społeczna Kościoła na temat związków zawodowych i innych form emancypacji świata pracy (ze szczególnym uwzględnieniem encykliki Jana Pawła II Laborem exercens), „Roczniki Nauk Społecznych” 1983, t. 11, z. 1.
 • Kondziela Joachim, Solidarność i wolny rynek. Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego w świetle encykliki "Centesimus annus", „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Konopacki Musa, List muzułmańskiego brata z ojczyzny Papieża, „Ethos” 1996, R. 9, nr 3-4(35-36).
 • Kotyński Marek, Jan Paweł II w filmie, „Ethos” 2010, R. 23, nr 1(89).
 • Kowalczyk Józef, Papież i dyplomacja pokoju, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Kowalczyk Stanisław, Podstawowe elementy nauczania społecznego Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 1997, t. 25, z. 1.
 • Kowalczyk Stanisław, Teologia pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, „Ethos” 1991, R. 4, nr 1/2(13/14).
 • Kowalewska Małgorzata, Zrozumieć ten pontyfikat (rec. Niezwykły pontyfikat. Z ojcem M. Ziębą rozmawia A. Pawłowicz, Kraków 1997), „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Kozłowska Anna, Sposoby wykorzystania potencji semantycznej derywatów słowotwórczych w tekstach literackich Karola Wojtyły, „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2011, t. 59, z. 6.
 • Krajewska Anna, Podmiot narracyjny czy osoba? Alasdaira MacIntyre'a koncepcja podmiotu moralnego, „Ethos” 2018, R. 31, nr 3(123).
 • Krenn Kurt, Synowie w Synu, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. P. Mikulska]
 • Królikowski Janusz, Jan Paweł II - Papież Kościoła komunii, „Ethos” 1999, R. 12, nr 1-2(45-46).
 • Królikowski Janusz, Otwartość historii na przłomy w Chrystusie. Udział papieża Jana Pawła II w przełomach końca XX wieku, „Ethos” 2000, R. 13, nr 3(51).
 • Królikowski Janusz, Pierwsze dyskusje o nowej encyklice (spr. z prezentacji encykliki Veritatis splendor na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza, Rzym, 29-30 X 1993), „Ethos” 1994, R. 7, nr 3(27).
 • Krukowski Józef, Relacje między Kościołem powszechnym a Kościołami partykularnymi w nauczaniu i ustawodawstwie Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Prawnych” 2007, t. XVII, nr 1.
 • Kruszewski Wojciech, Lipiec Emilia, Zagubione w edycji. Uwagi o rękopisie "Katolickiej etyki społecznej" Karola Wojtyły, „Ethos” 2018, R. 31, nr 3(123).
 • Krzyszkowski Zbigniew, "Afryka wzywa pomocy, współpracy, solidarności". Jedenasta podróż apostolska Jana Pawła II do Afryki, „Ethos” 1995, R. 8, nr 4(32).
 • Kudasiewicz Józef, Integralna wizja twórczości literackiej Jana Pawła II (rec.: M. Ołdakowska-Kuflowa, Blask Słowa. Inspiracja biblijna w twórczości literackiej Jana Pawła II, Instytut Teologii Biblijnej "Verbum", Kielce 2004), „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Kudasiewicz Józef, Pieśn nad Pieśniami w Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3-4(79-80).
 • Kudasiewicz Józef, Wielki Pielgrzym z różańcem Maryi w ręku, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Kukołowicz Teresa, Jan Paweł II wobec "patologii" małżeństwa i rodziny, „Ethos” 1989, R. 2, nr 1(5).
 • Kukołowicz Teresa, W służbie życiu i jedności. Papieskie przesłanie do polskiej rodziny, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Kupczak Jarosław, Idea solidarności w myśli Karola Wojtyły, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Kupczak Jarosław, Karol Wojtyła na nowo odczytany (rec.: K.L. Schmitz, W sercu ludzkiego dramatu. Antropologia filozoficzna Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II, Kraków 1997), „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Kupczak Jarosław, Logika daru. Koncepcja miłości w filozofii Karola Wojtyły, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Kupczak Jarosław, Od poznania do spotkania. O "Pieśni o Bogu ukrytym" Karola Wojtyły, „Ethos” 2017, R. 30, nr 3(119).
 • Kupny Józef, Jana Pawła II prakseologia pokoju, „Roczniki Nauk Społecznych” 1998, t. 26, z. 1.
 • Kupny Józef, Z antropologii społecznej Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 1994-1995, t. 22-23, z. 1.
 • Kuśmierz Ireneusz, Diakonia na rzecz Prawdy według Katechez środowych Jana Pawła II o Kościele (1991-1995), „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny : dokumenty, studia, informacje” 2005, R. 23, nr 80.
 • Kwiatkowski Zygmunt, Bliski Wschód - wołanie o Ewangelię pokoju, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Kwiatkowski Zygmunt, Nasza i Papieża Ojczyzna, „Ethos” 1999, R. 12, nr 3(47).
 • Laun Andreas, Jan Paweł II - Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa, „Ethos” 2000, R. 13, nr 3(51). UWAGI
  [tłum. P. Mikulska]
 • Laun Andreas, Rezygnacja - nakaz chwili?, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42). UWAGI
  [tłum. J. Merecki SDS]
 • Lis Artur, Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu na 100-lecie KUL, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 2.
 • Longosz Stanisław, Jan Paweł II a antyk chrześcijański (Lublin, KUL, 28-29 XI 2006), „Vox Patrum” 2006, t. 50-51. UWAGI
  [materiały - "Vox Patrum" 27(2007), t. 50-51]
 • Łużny Ryszard, Podróż-pielgrzymka papieża do krajów nadbałtyckich oraz jej słowiańskie aspekty, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 1995, t. 43, z. 7.
 • Łużny Ryszard, Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Roczniki Humanistyczne” 1994, t. 42, z. 7. UWAGI
  [Katedra Filologii Słowiańskiej - s. 13-14, 22-23, 26-27; Tadeusz Brajerski - s. 14; Feliks Araszkiewicz - s. 14; Czesław Zgorzelski - s. 14; Ludomir Bieńkowski - s. 14-15, 22; ks. Bolesław Kumor - s. 14; Wacław Hryniewicz OMI - s. 14, 25-26; Leonard Górka SVD - s. 14, 26; Jan S. Gajek MIC - s. 14, 25-26; Albert Krąpiec OP - s. 14; Stefan Sawicki - s. 14; Karol Wojtyła - s. 15, 19; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską - s. 15-27, 30-31; Ryszard Łużny - s. 15, 16, 19, 21-22, 24-25, 26, 28; Anna Woźniak - s. 15, 21, 22; Witold Kołbuk - s. 15-16, 21, 22; Aleksandra Stankowicz - s. 16, 22; Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną - s. 16, 17; Instytut Ekumeniczny - s. 16-17; Maria Dłuska - s. 18; sesje, konferencje, sympozja - s. 19-21; Sekcja Filologii Słowiańskiej - s. 22-23, 26-27; „Zeszyty Naukowe KUL” oraz „Roczniki Humanistyczne” z. 7: „Słowianoznawstwo” Towarzystwa Naukowego KUL - s. 23-25; pozostałe publikacje - s. 25-26; Marian Radwan SCJ - s. 26; Tadeusz Styczeń SDS - s. 26; Katedra Literatur Słowiańskich - s. 27-28; Katedra Języków Słowiańskich - s. 27; Michał Łesiów - s. 27; Stefan Kozak - s. 28; Aleksander Barszczewski - s. 28]
 • Macharski Franciszek, Słowo i krew (Homilia w XVIII rocznicę wyboru Jana Pawła II, Kraków-Wawel, 16 X 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Madero Francisco Froján, Koncepcja sprawiedliwości w nauczaniu Jana Pawła II, „Ethos” 1995, R. 8, nr 4(32). UWAGI
  [tłum. C. Taracha]
 • Malak Tadeusz, Karol Wojtyła a Teatr Rapsodyczny, „Ethos” 2007, R. 20, nr 1-2(77-78).
 • Malinvaud Edmond, Nauki społeczne, Kościół i jego Akademia. O zadaniach Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. A. Fligel-Piotrowska]
 • Marczewski Marek, "sakrament najpierwotniejszy". Sakrament małżeństwa w ujęciu Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 3(43).
 • Mariański Janusz, Nauczanie Jana Pawła II o rodzinie a przemiany społeczno-moralne w Polsce, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Mastej Jacenty, Świadkowie nadziei. Sperancyjny charakter świadectwa chrześcijańskiego w świetle Adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Europa, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Maziarczuk Sylwia, Międzynarodowe sympozjum pt. "Święty pośród Świętych. Przed kanonizacją Jana Pawła II", Lublin, 2 kwietnia 2014 r., „Roczniki Nauk Prawnych” 2014, t. XXIV, nr 3.
 • Mazurczak Małgorzata U., Widzenie Maryi. "Sąd Ostateczny" Michała Anioła pod znakiem Jonasza, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Medina Estévez Jorge, Godność kobiety w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie listu apostolskiego "Mulieris dignitatem", „Ethos” 1995, R. 8, nr 1(29).
 • Merecki Jarosław, Dokument nie pozwalający przejść obojętnie (Veritatis splendor w komentarzach anglosaskich), „Ethos” 1994, R. 7, nr 3(27).
 • Merecki Jarosław, Doświadczenie wstydu. Ku etyce personalistycznej, „Ethos” 2015, R. 28, nr 1(109). UWAGI
  [tłum. P. Mikulska]
 • Merecki Jarosław, Filozoficzne aspekty Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos” 2008, R. 21, nr 2-3(82-83).
 • Merecki Jarosław, Jan Paweł II jako rzecznik wartości uniwersalnych, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Merecki Jarosław, Ku rozumieniu komunii osób. O interpretacjach adhortacji "Amoris laetitia" papieża Franciszka, „Ethos” 2017, R. 30, nr 2(118).
 • Merecki Jarosław, Personalizm Jana Pawła II a rozwój nauki Kościoła o karze śmierci, „Ethos” 2004, R. 17, nr 1-2(65-66).
 • Merecki Jarosław, Podmiotowość i transcendencja. Świadomość w filozofii Karola Wojtyły i w Jana Pawła II teologii ciała, „Ethos” 2013, R. 26, nr 1(101).
 • Merecki Jarosław, Źródła fiolozfii Karola Wojtyły, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Messori Vittorio, Papież przybyły z daleka, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. P. Mikulska]
 • Mikrut Leszek, "Hiob" Karola Wojtyły na Krymie, „Roczniki Humanistyczne” 1995, t. 43, z. 7.
 • Mikulska Patrycja, Personalizm i stereotypy (rec. J. Melonowska, Osob(n)a: Kobieta a personalizm Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Doktryna i rewizja, Difin, Warszawa 2016), „Ethos” 2016, R. 29, nr 4(116).
 • Mikulska Patrycja, Z Janem Pawłem II chodzenie po wodzie, „Ethos” 1993, R. 6, nr 3(23).
 • Mokrzycki MIeczysław, Poszedł śladem Jezusa (Homilia podczas Mszy Świętej w pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, krypta Bazyliki św. Piotra, Watykan, 2 IV 2006, „Ethos” 2006, R. 19, nr 3(75).
 • Myślenie przed i po pielgrzymce. O pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny mówi Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń, „Ethos” 1999, R. 12, nr 4(48).
 • Nadbrzeżny Antoni, Papież Słowianin do braci Słowian. Fenomen słów i spotkań, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Nagórny Janusz, Moja Ojczyzna - Ojczyzna Jana Pawła II, „Ethos” 1999, R. 12, nr 1-2(45-46).
 • Nagy Stanisław, Ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II - Papieża przełomu tysiącleci, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Nagy Stanisław, Piotr naszych czasów, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Nagy Stanisław, Wymiar europejski pielgrzymki Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Navarro-Valls Joaqín, Z Papieżem Pielgrzymem na drogach świata, „Ethos” 2000, R. 13, nr 3(51). UWAGI
  [tłum. J. Merecki SDS]
 • Neuhaus Richard J., "Liberalizm" Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 4(44). UWAGI
  [tłum. D. Chabrajska]
 • Nota od Redakcji, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Nowak Maciej, Poezja i muzyka. Kantata do poezji Karola Wojtyły (rec. koncertu "Kantata jazzowa do poezji Karola Wojtyły 'Miłość mi wszystko wyjaśniła' "Joachima Mencla, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 30 III 2006, „Ethos” 2006, R. 19, nr 1-2(73-74).
 • Nowosad Sławomir, Między Wieczernikiem a Kalwarią. Jana Pawła II wielkoczwartkowe listy do kapłanów, „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • "O solidarność rodziny narodów Europy". Sympozjum Instytutu Jana Pawła II KUL i Domu Fundacji Jana Pawła II, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58). UWAGI
  [materiały z sympozjum]
 • Olbrycht Katarzyna, Jan Paweł II jako autorytet wychowawczy. Autorytet i jego miejsce we współczesnej kulturze, „Ethos” 1997, R. 10, nr 1(37).
 • Ołdakowska-Kuflowa Mirosława, "Tysiąc lat jest jak jedna Noc". Rozważania Karola Wojtyły o człowieku i jego dziejach z okazji tysiąclecia chrztu Polski, „Ethos” 2016, R. 29, nr 3(115).
 • Orłowski Jan, Myśl słowiańska Jana Pawła II w pracach Ryszarda Luźnego, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 2000-2001, t. 48-49, z. 7.
 • Ornaghi Lorenzo, Dyktatura serca. Drogi wyjścia ludzkości z kryzysu po roku 1989, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. P. Mikulska]
 • Osadczy Włodzimierz, "Ukraino, ziemio błogosławiona przez Boga". Wizyta apostolska Jana Pawła II na Ukrainie (23-27 VI 2001), „Ethos” 2001, R. 14, nr 3(55).
 • Ożóg Maria, Ritter Cezary, Jan Paweł II i Benedykt XVI o sprawach ostatecznych, „Ethos” 2010, R. 23, nr 2-3(90-91).
 • Ożóg Maria, Ritter Cezary, Jan Paweł II i Benedykt XVI o znaczeniu sztuk audiowizualnych, „Ethos” 2010, R. 23, nr 1(89).
 • Papierkowska Anna, Papież w oczach artystów (rec. J. Jaworskiej Artyści polscy o Papieżu, Kielce 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 4(40).
 • Papież życia i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Sesja Instytutu Jana Pawła II KUL z okazji 78. rocznicy urodzin Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 3(43). UWAGI
  [materiały z konferencji]
 • Papież-zagadka. Rozmowa z Księdzem Profesorem Tadeuszem Styczniem, kierownikiem Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (rozmawia G. Storzak-Cholewa), „Ethos” 1998, R. 11, nr 4(44).
 • Parzyszek Magdalena, IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”. Biała Podlaska, 6 maja 2015, „Roczniki Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4.
 • Pawelec Marek, Osoba i nauczanie Jana Pawła II w pracach doktorskich powstałych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1996-2003, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Pawliszak Piotr, Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w KUL (1918-1998), „Ethos” 1998, R. 11, nr 3(43).
 • Pietrzak-Thebault Joanna, Nadzieja i wyzwanie. Pielgrzymka do Francji papieża Jana Pawła II, 19-22 IX 1996, „Ethos” 1997, R. 10, nr 1(37).
 • Piwowarski Władysław, Solidarność Jana Pawła II z krajami Trzeciego Świata, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Po pożegnaniu, „Ethos” 2005, R. 18, nr specjalny. UWAGI
  [Numer poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II - m.in. świadectwa osób, teksty homilii po śmierci papieża, testament, homile z inauguracji pontyfikatów w 1978 i 2005 roku, kalendarium ostatnich dni życia Jana Pawła II]
 • Podrez Ewa, "Z-organizowanie Patriotyzmu". Między myślą Norwida a filozofią Karola Wojtyły, „Ethos” 1992, R. 5, nr 4(20).
 • Podstawka Anna, Moce papieskiego słowa (rec. Karol Wojtyła-Jan Paweł II. Artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015), „Ethos” 2016, R. 29, nr 3(115).
 • Polanowski Tadeusz, Nadzieja na przezwyciężeenie kryzysu kultury i kryzysu wiary (rec.: kard. P. Poupard, Ten papież jest darem od Boga. Rozmowa z Marie-Joëlle Guillaume, tłum. E. Król-Cebulska, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002), „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Popiel Jacek, Karol Wojtyła i MIeczysław Kotlarczyk. Historia artystycznej przyjaźni, „Ethos” 2007, R. 20, nr 1-2(77-78).
 • Possenti Vittorio, Historia pewnego wywiadu. O moim wywiadzie z kardynałem Karolem Wojtyłą na temat społecznej nauki Kościoła, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. P. Mikulska]
 • Półtawski Andrzej, Filozofia Karola Wojtyły a fenomenologia, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Przebinda Grzegorz, Historia a dzień współczesny w naszej Europie. Wojtyła czyta Dostojewskiego i Sołżenicyna, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Przebinda Grzegorz, Profesor Ryszard Luźny wobec ekumenizmu Jana Pawła II, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 2000-2001, t. 48-49, z. 7.
 • Przebinda Grzegorz, Profesor Ryszard Łużny wobec dzieła Jana Pawła II, „Ethos” 1999, R. 12, nr 3(47).
 • Przebinda Grzegorz, Słowiańśki dialog o współczesności. Sacharowa i Sołżenicyna spotkania z Janem Pawłem II, „Ethos” 2000, R. 13, nr 3(51).
 • Ptaszek Robert T., "Człowiek nie może zagubić właściwego sobie miejsca wśród tego świata" (rec. Europa i jej antropologia polityczna. Człowiek jako droga historii - o filozofii Karola Wojtyły, red. Ch. Boehr, Ch. Schmitz, Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2016), „Ethos” 2016, R. 29, nr 4(116).
 • Radziechowski Dariusz, Piękno jako kategoria antropologiczna w ujęciu Karola Wojtyły, „Ethos” 2018, R. 31, nr 3(123).
 • Ratzinger Joseph, Czternaście encyklik Jana Pawła II, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Ratzinger Joseph, Dialog religii oraz relacja chrześcijaństwa do judaizmu, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50). UWAGI
  [tłum. J. Merecki SDS]
 • Ratzinger Joseph, Dziesięć lat pontyfikatu Jana Pawła II, „Ethos” 1988, R. 1, nr 4.
 • Ratzinger Joseph, Jan Paweł II i Sobór, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Ratzinger Joseph, Jan Paweł II i Sobór, „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Ratzinger Joseph, Początek - droga - Kres, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62). UWAGI
  [Wokół "Tryptyku rzymskiego"]
 • Rauscher Anton, Jan Paweł II o prawach człowieka, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Reale Giovanni, Teologia ludzkiego losu. Komentarz krytycznoliteracki, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62). UWAGI
  [Wokół "Tryptyku rzymskiego"]
 • Reimers Adrian J., University and the Culture of the Person, „Ethos” 2018, R. 31, nr 1(121). UWAGI
  [Uniwersytet a kultura osoby (tłum. P. Mikulska)]
 • Ritter Cezary, Bibliografia adnotowana wypowiedzi Jana Pawła II podczas podróży apostolskiej do Polski w 2002 roku, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Ritter Cezary, Bibliografia publikacji księdza Tadeusza Stycznia na temat myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II, „Ethos” 2011, R. 24, nr 3(95).
 • Ritter Cezary, "Etyka siłą Papieża", czyli Jana Pawła II wizja zjednoczonej Europy, „Ethos” 2002, R. 15, nr 1-2(57-58).
 • Ritter Cezary, Jan Paweł II i Benedykt XVI o chrześcijańskiej radości, „Ethos” 2011, R. 24, nr 1-2(93-94).
 • Ritter Cezary, Jan Paweł II i Benedykt XVI o cnotach moralnych, „Ethos” 2010, R. 23, nr 4(92).
 • Ritter Cezary, Jan Paweł II i Benedykt XVI o sprawiedliwości gospodarczej, „Ethos” 2011, R. 24, nr 4(96).
 • Ritter Cezary, Jan Paweł II i Benedykt XVI o teologicznym i filozoficznym sensie słowa, „Ethos” 2012, R. 25, nr 1-2(97-98).
 • Ritter Cezary, Jan Paweł II i Benedykt XVI o znaczeniu Soboru Watykańskiego II, „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Ritter Cezary, Jan Paweł II o filozofii - do filozofów. Bibliografia wypowiedzi z lat 1978-2005, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Ritter Cezary, Muzyka - piękno, dobro, świętość. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1978-2005, „Ethos” 2006, R. 19, nr 1-2(73-74).
 • Ritter Cezary, Papież w Berlinie, Madrycie i gdzie indziej, „Ethos” 2011, R. 24, nr 3(95).
 • Ritter Cezary, Tryptyk rzymski - pierwsze interpretacje (sprawozdanie z sesji "Wokół Tryptyku rzymskiego", Lublin, KUL, 10 IV 2003, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62).
 • Ritter Cezary, Wobec wolności i pokoju. Stany Zjednoczone Ameryki i Stolica Apostolska: od Piusa VI do Jana Pawła II, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Ritter Cezary, Z dalekiego kraju... Jan Paweł II wobec zjawiska emigracji, „Ethos” 2009, R. 22, nr 3-4(87-88).
 • Rodziński Adam, O jedność w różnorodności, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Rodziński Stanisław, Ołtarze nadziei, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Ruini Camillo, Jan Paweł II i jego rzymska diecezja, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. A. Gudaniec]
 • Ryn Zdzisław J., Jan Paweł II: źródła katechezy cierpienia, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Rynio Alina, Etyczno-społeczny aspekt geniuszu kobiety w nauczaniu Jana Pawła II, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, t. 2(38).
 • Rynio Alina, Misja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w perspektywie przesłania Jana Pawła II, [w:] Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. Katarzyna Braun, Małgorzata Łobacz, Alina Rynio, Lublin 2010.
 • Rynio Alina, Solidarność to jest sprawa wielka. Relacja ze spotkania "Solidarności" z Ojcem Świętym (11 XI 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Rynio Alina, "W was jest nadzieja"... O wychowaniu młodzieży w posłudze duszpasterskiej Jana Pawła II, „Ethos” 2014, R. 27, nr 1(105).
 • Sakowicz Eugeniusz, Być w pełni chrześcijaninem i w pełni Afrykaninem. Jana Pawła II ewangelizacja Afryki, „Ethos” 1992, R. 5, nr 2/3(18/19).
 • Sakowicz Eugeniusz, Nowa ewangelizacja Afryki. Jan Paweł II po raz dziesiąty na kontynencie dialogu i przyszłości Kościoła, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Salij Jacek, Jan Paweł II na temat męczeństwa, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2(53-54).
 • Saraiva Martins José, Święci i świętość w nauczaniu Jana Pawła II, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. D. Chodyniecki]
 • Sawicki Stefan, Progi, „Ethos” 2003, R. 16, nr 1-2(61-62). UWAGI
  [Wokół "Tryptyku rzymskiego"]
 • Scola Angelo, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, tłum. Patrycja Mikulska, Lublin 2010.
 • Scola Angelo, Redemptor hominis: program pontyfikatu, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. A. Gudaniec]
 • Seweryniak Henryk, "Sollicitudo rei socialis" wyzwanie i pierwsze odpowiedzi, „Ethos” 1989, R. 2, nr 2/3(6/7).
 • Sirico Robert A., Globalizacja i liberalizm a nauczanie społeczne Kościołą, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. D. Chabrajska]
 • Sirico Robert A., Wolność i wiara: wkład Jana Pawła II w etykę gospodarczą, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. D. Chabrajska]
 • Siwecki Leon, John Paul II’s Idea of Trinitarian Ecclesiology, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2010, R. 4, nr 1.
 • Skowronek Alfons J., Przesłanki jedności. Wobec Wspólnej Deklaracji luteran i katolików, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Skowronek Alfons Józef, Jan Paweł II. Wokół tajemnicy pontyfikatu, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2011, R. 5, nr 1.
 • Skrzypczak Robert, Kościół w spluralizowanym świecie. Wpływ Karola Wojtyły na nauczanie Vaticanum SEcundum o ekumenizmie i dialogu religijnym, „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Sochoń Jan, Kultura gestu i słowa Jana Pawła II, „Ethos” 2012, R. 25, nr 1-2(97-98).
 • Sochoń Jan, Poeci czasu Soboru: Wojtyła, Twardowski, Pasierb, „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Spaemann Robert, Inicjatywa "My jesteśmy Kościołem" i duch Soboru, „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39). UWAGI
  [tłum. J. Merecki SDS]
 • Stala Józef, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów 2010.
 • Stankowicz Aleksandra, Jan Paweł II wobec konfliktu bałkańskiego wokół pielgrzymki-wizyty papieża w byłej Jugosławii, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 1995, t. 43, z. 7.
 • Stankowicz Aleksandra, Jan Paweł II wśród Słoweńców, „Roczniki Humanistyczne” 1997-1998, t. 45-46, z. 7.
 • Stankowicz Aleksandra, Ryszard Luźny o Jana Pawłowym nauczaniu Słowian, „Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo” 2000-2001, t. 48-49, z. 7.
 • Stankowicz Aleksandra, Słowiańszczyzna południowa na sympozjum "Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji, mitów i fobii kulturowych. Zjednoczenie Europy a problemy słowiańskie". Castel Gandolfo 1996, „Roczniki Humanistyczne” 1997-1998, t. 45-46, z. 7. UWAGI
  [spotkanie z udziałem Jana Pawła II - s. 145]
 • Starnawski Witold, Jan Paweł II wobec tradycji Kościołów Wschodnich, „Ethos” 1988, R. 1, nr 4.
 • Starnawski Witold, Wprowadzenie do pedagogicznej myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Roczniki Nauk Społecznych” 2005, t. 33, z. 2.
 • Stelmachowski Andrzej, Spór o religię w szkole, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Strzeszewski Czesław, Społeczeństwo industrialne w opinii ostatnich papieży, „Roczniki Nauk Społecznych” 1981, t. 9.
 • Strzeszewski Czesław, Trzy kręgi cywilizacji w świetle nauki społecznej Kościoła, „Roczniki Nauk Społecznych” 1990, t. 18, z. 1.
 • Styczeń Tadeusz, Antysemityzm - reguła czy wyjątek? (rec. D. O'Brian The Hidden Pope (w druku)), „Ethos” 1998, R. 11, nr 3(43).
 • Styczeń Tadeusz, Bezradność świadka. Krótki komentarz do pierwszego pytania z książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei", „Ethos” 1994, R. 7, nr 4(28).
 • Styczeń Tadeusz, Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II, czyli chrześcijanin wobec wartości ludzkich dziś, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Styczeń Tadeusz, Człowieka portret własny. Karola Wojtyły-Jana Pawła II antropologia adekwatna, „Ethos” 2011, R. 24, nr 3(95).
 • Styczeń Tadeusz, Kim właściwie jest Jan Paweł II?, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Styczeń Tadeusz, Normatywna moc prawdy, czyli: Być sobą, to przekraczać siebie. W nawiązaniu do Karola Wojtyły etyki jako antropologii normatywnej, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Styczeń Tadeusz, Objawić osobę... Karol Wojtyła: etyk wśród etyków urzeczonych osobą (Mistrz widziany oczyma ucznia), „Ethos” 1997, R. 10, nr 1(37).
 • Styczeń Tadeusz, Piętnasta rocznica pontyfikatu Jana Pawła II, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Styczeń Tadeusz, "Tu wszystko się zaczęło..." Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II w darze serca Jego Alma Mater Lublinensis w 80. rocznicę urodzin, „Ethos” 2000, R. 13, nr 3(51).
 • Styk Maria Barbara, Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II – jako człowiek literatury i teatru, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2.
 • Suchocka Hanna, Watykańska "rewolucja" papieżża Franciszka a "rewolucja" Jana Pawła II, „Ethos” 2016, R. 29, nr 3(115).
 • Sulikowski Andrzej, Życie w horyzoncie cierpienia. Przyczynek do biografii Karola Wojtyły, „Ethos” 2001, R. 14, nr 1-2(53-54).
 • Syczewski Tadeusz, Pracownicy duszpasterstwa rodzin w nauczaniu Jana Pawła II i Konferencji Episkopatu Polski, „Roczniki Nauk Prawnych” 2011, t. XXI, nr 1.
 • Sympozjum "O solidarność rodziny narodów świata" w 15. rocznicę wizyty Jana Pawła II w KUL, KUL, 9 czerwca 2002, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Sympozjum o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2004, t. 46-47.
 • Sympozjum w KUL o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, „Vox Patrum” 2005, t. 48.
 • Szafrański Adam Ludwik, Jan Paweł II: myśli o ojczyźnie, „Roczniki Nauk Społecznych” 1981, t. 9.
 • Szczot Elżbieta, Synodalność Kościoła w nauczaniu i działalności Jana Pawła II (Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego, Lublin, KUL, 23 X 2003), „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Szczurek Jan D., Idea i wartość kapłaństwa w życiu i nauczaniu Jana Pawła II (sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego w pięćdziesiątą rocznicę kapłaństwa Jana Pawła II, Kraków 15-16 X 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Szczurek Jan D., Kapłaństwo służebne według listów wielkoczwartkowych Jana Pawła II, „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Szczyrba Sławomir, Papieski głos w 'kwestii kobiecej", „Ethos” 1996, R. 9, nr 1-2(33-34).
 • Szostek Andrzej, Alienacja: problem wciąż aktualny. W nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II, „Ethos” 2018, R. 31, nr 4(124).
 • Szostek Andrzej, Antropologia Humanae vitae. W nawiązaniu do nauczania Jana Pawła II, „Ethos” 2008, R. 21, nr 4(84).
 • Szostek Andrzej, Inspiracja myślą Karola Wojtyły-Jana Pawła II w twórczości naukowej Wojciecha Chudego, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3-4(79-80).
 • Szostek Andrzej, Na drogach świętości. Intelektualno-duchowa sylwetka Karola Wojtyły-Jana Pawła II, „Ethos” 2011, R. 24, nr 1-2(93-94).
 • Szostek Andrzej, "Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka", „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Szostek Andrzej, Wolność w służbie miłości w ujęciu Karola Wojtyły, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Sztaba Mariusz, Miłość społeczna wewnętrzną formą wychowania społecznego. Refleksja w świetle nauczania społecznego Jana Pawła II i Benedykta XVI, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3(39).
 • Sztychmiler Ryszard, Ochrona prawa do życia w nauczaniu Jana Pawła II, „Ethos” 1995, R. 8, nr 4(32).
 • Szwed Antoni, Kościół zredukowany do polityki (rec. T Szulca Jan Paweł II, Warszawa 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 4(40).
 • Szymala Katarzyna, Pojednanie jako możliwy projekt. W stronę teleologicznie rozumianej natury (rec. A. Gawkowska, Skandal i ekstaza. Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015), „Ethos” 2016, R. 29, nr 2(114).
 • Szymik Jerzy, Papieżowi, wiersze, „Ethos” 2010, R. 23, nr 1(89).
 • Ślęczka Piotr, Aby kroczyć w świetle prawdy (sprawozdanie z międzynarodowego kongresu zorganizowanego w dziesiątą rocznicę ogłoszenia encykliki Veritatis splendor, Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym, 20-22 XI 2003), „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tamże: materiały z kongresu]
 • Ślęczka Piotr, O uniwersytecie, który nie chciał Papieża, „Ethos” 2007, R. 20, nr 3-4(79-80).
 • Taracha Cezary, Błogosławiony Władysław Goral − biskup i męczennik (1898-1945). Sympozjum naukowe, KUL, 4 kwietnia 2006 r., „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. 53, z. 7. UWAGI
  [Jan Paweł II - s. 139, 140; Józef Życiński - s. 139, 140]
 • Taracha Cezary, Papież w Composteli, „Ethos” 1991, R. 4, nr 3/4( 15/16).
 • Tochman Urszula, Nauki o życiu na rozdrożu (W kontekście instrukcji "Dominum vitae"), „Ethos” 1989, R. 2, nr 1(5).
 • Tronchetti Provera Marco, Etyczny kapitalizm. Nauczanie społęczne Kościoła i myśl liberalna w świetle encykliki "Sollicitudo rei socialis", „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60). UWAGI
  [tłum. K. Kozak]
 • Truskolaska Anna, Gdzie niebo łączy się z ziemią. Osobista kronika pielgrzymki, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Vespa Bruno, Charyzmat komunikowania się, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. A. Fligel-Piotrowska]
 • von Balthasar Hans Urs, Pontyfikat wyrastający z modlitwy, „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • W. Ch. [Wojciech Chudy], Od Komitetu Redakcyjnego, „Roczniki Nauk Społecznych” 2006, t. 34, z. 2. UWAGI
  [Jan Paweł II - s. 7-8]
 • Waniewska-Bobin Magdalena, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Służba prawdzie, wolności i życiu”, KUL, 15-16.10.2007 r., „Roczniki Nauk Społecznych” 2009, t. (1)37, z. 1.
 • Wawrzynkowski Marian, Pontyfikat Jana Pawła II w filatelistyce, „Ethos” 1997, R. 10, nr 4(40).
 • Weigel George, Ocalić "Gaudium et spes". Nowy humanizm Jana Pawła II, „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100). UWAGI
  [tłum. D. Chabrajska]
 • Weigel George, Papież w Ameryce (1995), „Ethos” 1996, R. 9, nr 1-2(33-34). UWAGI
  [tłum. J. Merecki SDS]
 • Weksler-Waszkinel Romuald Jakub, I zawołajmy wszyscy: "Amen", „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Weksler-Waszkinel Romuald Jakub, Jan Paweł II - Emmanuel Lévinas. O kryuzysie kultury, „Ethos” 2000, R. 13, nr 1-2(49-50).
 • Wielgus Stanisław, Trzy wielkie spotkania polskiego świata nauki z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Wierzbicki Alfred, Bóg - wielki nieobecny?, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Wierzbicki Alfred, "Dwa płuca Europy" (rec.: G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, Kraków 2001), „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Wierzbicki Alfred, Podstawowy wymiar ludzkiego bytowania. Jana Pawła II ewangelia pracy, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Wierzbicki Alfred, Troska i odpoiwiedzialność za człowieka. Refleksje z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 4(44).
 • Wierzbicki Alfred M., Antropologia Karola Wojtyły odczytana w jego poezji, „Ethos” 2006, R. 19, nr 4(76).
 • Wierzbicki Alfred M., Karola Wojtyły "Promieniowanie ojcostwa" jako dzieło otwarte, „Ethos” 2015, R. 28, nr 4(112).
 • Wierzbicki Alfred M., Miarą wszechrzeczy jest dobro. Giovanni Reale jako interpretator myśli zachodniej od Platona do Karola Wojtyły, „Ethos” 2014, R. 27, nr 4(108).
 • Wierzbicki Alfred M., Papież, który żył Polską. Jana Pawła II interpretacja polskości, „Ethos” 2009, R. 22, nr 3-4(87-88).
 • Wierzbicki Alfred M., Wojtyła w poszukiwaniu formy pojemnej (rec. Z. Zarębianka, Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2018), „Ethos” 2018, R. 31, nr 3(123).
 • Wódka Marek, Antropologia filozoficzna wobec kryzysu Europy (Sympozjum "Jana Pawła II antropologiczne podstawy ładu społecznego", KUL, Lublin, 24 X 2016), „Ethos” 2016, R. 29, nr 4(116).
 • Wójcik Krystyna, Cyptrian Norwid w świecie idei Karola Wojtyły, „Ethos” 2002, R. 15, nr 3-4(59-60).
 • Wrzeszcz Maria, Ojciec Święty Jan Paweł II w Lublinie, „Biuletyn Związkowy NSZZ Solidarność” 1997, R. 6, nr 12.
 • Wrześniewska-Pietrzak Marta, Nauczyciel "nowych słów" (Ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna "Jan Paweł II - Odnowiciel Mowy Polskiej", Poznań, 2-3 VI 2009), „Ethos” 2009, R. 22, nr 3-4(87-88).
 • Z perspektywy dziesięciolecia pontyfikatu, „Ethos” 1988, R. 1, nr 4. UWAGI
  [Referaty z sympozjum]
 • Zagrodzki Wojciech, Dynamika nauczania Jana Pawła II w Polsce wobec zmieniającego się kontekstu społeczno-politycznego, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Zarębianka Zofia, Rodzaje i funkcje sygnałów biblijnych w twórczości poetyckiej Karola Wojtyły. Rekonesans, „Ethos” 2015, R. 28, nr 2(110).
 • Zarębianka Zofia, Śmierć jako spełnienie Miłości. Dialektyka śmierci i miłości w "Rozważaniu o śmierci" Karola Wojtyły, „Ethos” 2017, R. 30, nr 4(120).
 • Zarębianka Zofia, "Taie piękno nazywa się Miłosierdzie". Koncepcje miłosierdzia zawarte w dramacie "Brat naszego Boga" Karola Wojtyły w kontekście encykliki "Dives in misericordia" Jana Pawła II, „Ethos” 2016, R. 29, nr 4(116).
 • Zboralska Maria, Przekraczanie siebie fundamentalną kategorią antropologii Karola Wojtyły – Jana Pawła II, „Teologia w Polsce. Nowa seria” 2012, R. 6, nr 1.
 • Zdybel Lech, Polska ciągle na wirażu (rec. Polska na wirażu dziejów. Odpowiedź krakowskich uczonych na przemówienie Jana Pawła II..., Kraków 1997), „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).
 • Ziegler Josef, W służbie ethosowi prawdy. Laudacja dla Kardynała Karola Wojtyły z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa przez Wydział Teologii Katoickiej Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji, 23 czerwca 1977 roku, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64). UWAGI
  [tłum. H. Ulrich]
 • Zieliński Andrzej, Karola Wojtyły sąd nad historią (rec. R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, przekł. J. Merecki SDS, Lublin 1996), „Ethos” 1997, R. 10, nr 2-3(38-39).
 • Ziemiński Ireneusz, Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Spór o miejsce Kościoła w świecie (rec. Jan Paweł II a wyzwania współczesności, red. Z. Stachowski, Warszawa 1991), „Ethos” 1993, R. 6, nr 1/2(21/22).
 • Zimniak Stanisław, Percepcja zwycięskiej wizji maryjnej kard. Augusta Hlonda w posłudze pasterskiej Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Błogosławionego Jana Pawła II, „Roczniki Teologii Moralnej” 2011, t. 3(58).
 • Zuchniewicz Paweł, Trudne słowa Jana Pawła II do rodaków, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Żurek Sławomir J., Posoborowa niespodzianka (rec.: ks. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, tłum. M.T. Szczepański, M. Romaniuk, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011), „Ethos” 2012, R. 25, nr 4(100).
 • Żychska Agnieszka, Jan Paweł II Człowiekiem Roku 1994 tygodnika "Time", „Ethos” 1995, R. 8, nr 2/3(30/31).
 • Życiński Józef, Nauczanie papieskie w kontekście polskich przemian społeczno-kulturowych, „Ethos” 2004, R. 17, nr 3-4(67-68).
 • Życiński Józef, Pontyfikat Jana Pawła II: Dialog Kościoła z nauką i kulturą, „Ethos” 2003, R. 16, nr 3-4(63-64).
 • Życiński Józef, Wiara chrześcijańska w dialogu z kulturą współczesną według Jana Pawła II, „Ethos” 1998, R. 11, nr 1-2(41-42).

Kałwa Piotr bp
 • Brzustowski Tomasz, Bezpieka wobec biskupa lubelskiego Piotra Kałwy 1949-1974, [w:] Biskupi w rzeczywistości Polski "ludowej", red. Rafał Łatka, Warszawa 2020.
 • Burczak Krzysztof, Kałwa Piotr Andrzej bp, [w:] Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 1, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2018.
 • Hemperek Piotr, Biskup Piotr Kałwa 1893-1974, „Biuletyn Informacyjny KUL” 1975, R.4, nr 1(7).
 • Karolewicz Grażyna, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie międzywojennym, t. 2 Biogramy, Lublin 1994.
 • Mirek Agata, Obecność sióstr zakonnych w życiu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1945-1989, „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. 66, z. 2, Zeszyt specjalny. UWAGI
  [Pracownia introligatorska i jej pracownicy - s. 372-373; Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych i jego pracownicy - s. 374-376; stołówka uniwersytecka - s. 376-377; dom akademicki dla dziewcząt na Poczekajce -s . 378-379; dom studencki w Krężnicy Jarej - s. 378, 379; dom akademicki przy ul. Chopina 27 - s. 379]
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Dziekani Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2008.
 • Stasiak Marian, Piotr Kałwa (1893-1974), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Szczepan Staszewski, Monika Wójcik, Lublin 2006.
 • Zahajkiewicz Marek, Kałwa Piotr Andrzej, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. Bogusław Migut, Lublin 2000.

Kowalczyk Józef, abp
 • Kowalczyk Józef, Nowa konstytucja Państwa Watykańskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 4.
 • Krukowski Józef, Laudacja na cześć arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce, z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Prawo - Administracja - Kościół” 2001, nr 4.

Kozielecki Józef
 • Rapa Natalia, Józefa Kozieleckiego koncepcja wychowania człowieka innowacyjnego na tle pedagogiki twórczości, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1.

Król Jan kard.
 • Krąpiec Mieczysław, Człowiek. Kultura. Uniwersytet, oprac. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982. UWAGI
  [